Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden, metsä- ja metsäkonealan, venealan ja maatalousalojen työntekijöiden etujärjestö. Sopimusalojensa asiantuntijana Puuliitto solmii 14 työehtosopimusta. Liittoon kuuluu noin 34 000 jäsentä. Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. Maantieteellisesti liitto jakautuu itäiseen, läntiseen ja pohjoiseen toiminta-alueeseen.

Puuliitto valvoo jäsentensä etuja ja neuvoo ja puolustaa jäseniään työhön liittyvissä riitakysymyksissä. Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja liiton ammattilaiset ovat jäsenen apuna. Yhtenäinen ja osaava joukko tarjoaa tukea, jota ei liittoon kuulumattomilla ole. Liitossa on voimaa ja turvaa. Puuliitto tarjoaa jäsenilleen laajan valikoiman jäsenetuja. Lomaedut, jäsenlehti, alennuksia, koulutusta ja paljon muuta. Jäsenenä pääset myös vaikuttamaan ja osallistumaan työehtojen kehittämiseen. Liiton jäsenille kuuluu tietysti myös ansioon sidottu työttömyysturva.

Sijainti kartalla