Oikeusrekisterikeskus

Tietoa meistä

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijavirasto, joka vastaa rekisterinpidosta ja tiedonhallinnasta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Postiosoite

  • PL 157, 13101 HÄMEENLINNA