Lisäyhteystiedot

Kuntoutus
Kuntoutusohjaajat
Poliklinikat ja toimenpideyksiköt
Kirurgia
Päiväkirurgian yksikkö
Lapset
Monialainen päiväpoliklinikka
Syöpätaudit
Osastot
Sosiaalityöntekijät
Sairaalan johto
Kymenlaakson sairaalapalvelut
Apuvälinekeskus
Konsernin johto
Kuntayhtymän muut sairaalat
Kymenlaakson psykiatrinen sairaala
Lastenpsykiatria
Aikuispsykiatria
Nuorisopsykiatria
Lastenpsykiatrian poliklinikka
Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Kotkalaisten perusapuvälinelainaus

Aihealue

Terveyspalvelut

Y-tunnus

0725901-5