Asiakas­analyysi


asiakasanalyysi

Kasvata ymmärrystä asiakkaista

Oikean ja ajantasaisen asiakastiedon avulla voidaan muodostaa nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista oikeanlainen kuva. Näin kasvatetaan asiakasymmärrystä nykyisistä sekä potentiaalisista asiakkaista ja luodaan oikeellinen pohja liiketoiminnan eri prosesseille.


Asiakasanalyysi antaa yrityksellesi kattavan kuvan siitä, minkälaisia asiakkaasi ovat taustoiltaan. Analysoinnin tuottaman ymmärryksen avulla voit tehostaa yrityksesi palveluprosesseja, asiakaspalvelua sekä myynnin ja markkinoinnin tehokkuutta, esimerkiksi kohdentamalla mainontaa juuri otollisimmalle kohderyhmälle.


Asiakasanalyysin hintaan vaikuttavat analysoitavan rekisterin koko ja tarkasteltavien ryhmien määrä. Erillisenä lisäpalveluna saatavilla myös Fonectan analyytikon kooste ja esitys analyysin tuloksista.

Asiakasanalyysin avulla kartoitetaan asiakkaiden taustoja

mitä analyysi kertoo asiakkaistasi?

Henkilörekisterin anaylisointi

Henkilörekisterin analysoinnissa kerromme mm. miten asiakaskantasi jakautuu erilaisiin luokkiin (kuten sukupuoli, talouden koko ja Ostokäyttäytymisluokitus). Tiedon avulla ymmärrät, miten asiakkaasi elävät ja käyttäytyvät sekä mitkä piirteet korostuvat asiakkaissasi verrattuna väestön keskiarvoon tai toiseen analysoitavaan ryhmään.


Analysoinnissa hyödynnetään lukuisia tietolähteitä, joista tärkeimpiä ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, Tilastokeskuksen karttaruutuaineisto, kyselytutkimuksilla kerätty tutkimusaineisto ja erilaiset avoimen datan aineistot.


Yritysasiakasrekisterin analysointi

Yritysasiakasrekisterin analysointi paljastaa miten asiakkaasi suhteutuvat toimialasi, koko Suomen tai jonkun muun vertailuryhmän yrityskantaan. Vertailtavia asioita voivat olla esimerkiksi yritysten sijainti, talouden tunnusluvut, toimialat ja elinkaari.


Analysointiin voidaan tuoda lisäksi eri ryhmien eurot, minkä avulla yrityksesi on helppo muodostaa kuva siitä, minkälaisista asiakkuuksista ja segmenteistä yrityksesi saa parhaat eurot ja toisaalta minkä muuttujien takana eurot ovat tiukimmassa.

asiakasrekisteri ajan tasalla?

Haluatko tietää, missä kunnossa yrityksesi asiakasrekisteri on? Täytä alla oleva yhteydenottolomake ja kerro viestisi-kentässä, oletko kiinnostunut henkilö- vai yritysasiakasrekisterin kunnon tarkistuksesta. Teemme asiakasrekisterillesi täysin maksuttoman kuntotestin!

Maksuton kuntotesti

kasvata ymmärrystä

Mitä asiakasanalyysi kertoo? Ovatko yrityksen asiakkaat sellaisia kuin kuviteltiin? Miten kehitetään palveluita, asiakaspalvelua, verkkosivuja jne.? Hyödynnä analyysista saatuja tuloksia esimerkiksi yrityksesi markkinoinnissa; mainonnan suunnittelussa, sisällössä ja kohdennuksissa.

Pyydä lisätietoa

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Asiakas­rekisterin päivitys

Asiakasrekisterin päivitys tehostaa markkinointia ja myyntiä

Ajantasainen asiakasrekisteri tehostaa myynnin, markinnoinnin ja asiakaspalvelun toimenpiteitä.

Lue lisää

Rikasteet

Ymmärrä asiakkaita entistä paremmin

Rikasteet auttavat yritystäsi ymmärtämään asiakkaiden asenteita, tarpeita ja ostopäätöksiä.

Lue lisää

Verkkosivu­­kävijöiden analysointi

Fonecta Audience Insights lisää asiakasymmärrystä

Maksuton työkalu kertoo millaisia yrityksesi verkkosivukävijät ovat ja voit kohdentaa heille kiinnostavaa sisältöä ja mainontaa.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvää tietoa