Ministeriöt

Ministerinsalkut ovat kuuma puheenaihe varsinkin eduskuntavaalien aikaan. Niistä puhuttaessa on kyse ministerin virasta. Ministeri johtaa ministeriötä, ja ministeriöitä taas on useampia. Kukin ministeri kuuluu valtioneuvostoon, jota johtaa pääministeri.
Ministeriöt ovat alakohtaisia. Esimerkiksi ympäristöministeriö, puolustusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat kaikki omia osastojaan.
Jokaisen maan hallinto on omanlaisensa, joten eroja Suomen käytäntöön saattaa olla paljonkin.
 1. 1. Patentti- ja rekisterihallitus PRH, Helsinki Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto- j... Lue lisää
 2. 2. Valtiokonttori, Helsinki Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Hoidossamme olevia valtion sisäisiä palveluita ovat valtion rahoitustoiminnot, valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus, valtionhallintota... Lue lisää
 3. 3. Tilastokeskus, Helsinki Hallinnollisesti Tilastokeskus on valtiovarainministeriön alainen, mutta vastaa itsenäisesti toiminnastaan, palveluistaan ja tilastoistaan. Henkilöstömäärä on noin 950, joista 200 on tilastohaastattelijoita. Lue lisää
 4. 4. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Helsinki KKV turvaa markkinoiden toimivuutta valvomalla kilpailusääntöjen ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Teemme myös kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevia selvityksiä sekä vaikutamme lainsäädännön kehittämiseen aloitteilla ja lausunnoilla. Lue lisää kotisi... Lue lisää
 5. 5. Huoltovarmuuskeskus, Helsinki Huoltovarmuus on yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen turvaamista vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalta. Tähän toimintaan osallistuvat hallinto ja elinkeinoelämä yhdessä. Lue lisää
 6. 6. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Lainsäädäntötyössä ministeriö toimii osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa. Uusiutuvia ovat luonnonvarat, joiden elinvoima kumpuaa luonnon omasta uudistumiskyvystä... Lue lisää
 7. 7. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki
 8. 8. Oikeusministeriö, Helsinki
 9. 9. Sisäministeriö, Helsinki
 10. 10. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki
 1. 1. Opetushallitus (OPH), Helsinki Perustettu: 06 / 2016
 2. 2. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Helsinki Perustettu: 01 / 2013
 3. 3. Hätäkeskuslaitos, Pori Perustettu: 01 / 2012
 4. 4. Witt Finland, Helsinki Perustettu: 12 / 2011
 5. 5. Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Perustettu: 01 / 2010
 6. 6. Poliisihallitus, Helsinki Perustettu: 01 / 2010
 7. 7. Liikennevirasto, Helsinki Perustettu: 01 / 2010
 8. 8. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa Perustettu: 01 / 2010
 9. 9. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki Perustettu: 11 / 2007
 10. 10. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsinki Perustettu: 05 / 2006
 11. 11. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy Ab, Turku Perustettu: 01 / 2003
 12. 12. AsterPlan, Helsinki Perustettu: 01 / 2003
 13. 13. Sosiaalitaito Oy, Järvenpää Perustettu: 06 / 2002
 14. 14. Liikennevahinkolautakunta, Helsinki Perustettu: 01 / 2002
 15. 15. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Helsinki Perustettu: 01 / 2002
 16. 16. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Helsinki Perustettu: 12 / 1999
 17. 17. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Kuopio Perustettu: 08 / 1999
 18. 18. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Mikkeli Perustettu: 01 / 1997
 19. 19. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Turku Perustettu: 01 / 1997
 20. 20. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Hämeenlinna Perustettu: 01 / 1997