Ministeriöt

 1. 1. Patentti- ja rekisterihallitus PRH, Helsinki Edistämme teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Rekisteröimme yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Tutkimme ja myönnämme patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Meillä on monipuoliset neuvonta-, tieto... Lue lisää
 2. 2. Valtiokonttori, Helsinki Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Hoidossamme olevia valtion sisäisiä palveluita ovat valtion rahoitustoiminnot, valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus, valtionhallintota... Lue lisää
 3. 3. Tilastokeskus, Helsinki Hallinnollisesti Tilastokeskus on valtiovarainministeriön alainen, mutta vastaa itsenäisesti toiminnastaan, palveluistaan ja tilastoistaan. Henkilöstömäärä on noin 950, joista 200 on tilastohaastattelijoita. Lue lisää
 4. 4. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Helsinki KKV turvaa markkinoiden toimivuutta valvomalla kilpailusääntöjen ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Teemme myös kilpailua ja kuluttajansuojaa koskevia selvityksiä sekä vaikutamme lainsäädännön kehittämiseen aloitteilla ja lausunnoilla. Lue lisää kotisi... Lue lisää
 5. 5. Huoltovarmuuskeskus, Helsinki Huoltovarmuus on yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen turvaamista vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalta. Tähän toimintaan osallistuvat hallinto ja elinkeinoelämä yhdessä. Lue lisää
 6. 6. Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus-ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympär... Lue lisää
 7. 7. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Mikkeli Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus-ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympär... Lue lisää
 8. 8. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulu Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus-ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympär... Lue lisää
 9. 9. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Hämeenlinna Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus-ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympär... Lue lisää
 10. 10. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus-ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympär... Lue lisää
 1. 1. Opetushallitus (OPH), Helsinki Perustettu: 06 / 2016
 2. 2. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Helsinki Perustettu: 01 / 2013
 3. 3. Hätäkeskuslaitos, Pori Perustettu: 01 / 2012
 4. 4. Witt Finland, Helsinki Perustettu: 12 / 2011
 5. 5. Grönvall Hanna F:ma, Espoo Perustettu: 11 / 2010
 6. 6. Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Perustettu: 01 / 2010
 7. 7. Liikennevirasto, Helsinki Perustettu: 01 / 2010
 8. 8. Poliisihallitus, Helsinki Perustettu: 01 / 2010
 9. 9. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa Perustettu: 01 / 2010
 10. 10. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki Perustettu: 11 / 2007
 11. 11. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsinki Perustettu: 05 / 2006
 12. 12. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy Ab, Turku Perustettu: 01 / 2003
 13. 13. AsterPlan, Helsinki Perustettu: 01 / 2003
 14. 14. Sosiaalitaito Oy, Järvenpää Perustettu: 06 / 2002
 15. 15. Liikennevahinkolautakunta, Helsinki Perustettu: 01 / 2002
 16. 16. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Helsinki Perustettu: 01 / 2002
 17. 17. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Helsinki Perustettu: 12 / 1999
 18. 18. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Kuopio Perustettu: 08 / 1999
 19. 19. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Mikkeli Perustettu: 01 / 1997
 20. 20. Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Turku Perustettu: 01 / 1997