Eduskunta

Valtiovalta kuuluu Suomen kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
Eduskunta koostuu 200 kansanedustajasta. Eduskunnan alaisuudessa toimii tai sen toimintaa on tukemassa monia erilaisia yksiköitä. Esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on ylin ulkoinen tarkastaja eduskunnan yhteydessä, tarkastaen valtion taloudenhoitoa, valvoen valtion finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta.
Eduskunnan kanslia taas luo eduskunnalle edellytykset hoitaa sille kuuluvat tehtävät. Eduskunnan kansliassa työskentelee noin 440 virkamiestä sekä kansanedustajien avustajat.
Eduskunta valitsee ministeriöistä koostuvan valtioneuvoston. Ministeriöt vastaavat toimialansa asioiden valmistelusta ja hallinnon toiminnasta. Nykyisiä ministeriöitä ovat Valtioneuvoston kanslia (VNK), Ulkoasiainministeriö (UM), Oikeusministeriö (OM), Sisäministeriö (SM), Puolustusministeriö (PLM), Valtiovarainministeriö (VM), Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja ympäristöministeriö (YM).
 1. 1. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki Valtioneuvoston (hallituksen) muodostavat pääministeri ja 20 ministeriä. Valtioneuvostolla käsitetään myös hallituksen ja kaikkien ministeriöiden muodostamaa kokonaisuutta. Ministeriöitä on 12, joista kukin vastaa toimialansa valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelust... Lue lisää
 2. 2. Valtiontalouden Tarkastusvirasto (VTV), Helsinki Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton taloudenhoidon tarkastuksen asiantuntijaviranomainen. Viraston tehtävä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä talousarvion noudattamista. Valtiontalo... Lue lisää
 1. 1. Tasavallan presidentin kanslia, Helsinki Perustettu: 01 / 1979
 2. 2. Eduskunta, Helsinki Perustettu: 01 / 1979
 3. 3. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki Perustettu: 01 / 1979
 4. 4. Valtiontalouden Tarkastusvirasto (VTV), Helsinki Perustettu: 01 / 1824
 1. 1. Tasavallan presidentin kanslia, Helsinki
 2. 2. Eduskunta, Helsinki
 3. 3. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki
 4. 4. Valtiontalouden Tarkastusvirasto (VTV), Helsinki
 1. 1. Tasavallan presidentin kanslia, Helsinki
 2. 2. Eduskunta, Helsinki
 3. 3. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki
 4. 4. Valtiontalouden Tarkastusvirasto (VTV), Helsinki