Yritykset eivät panosta nykyasiakkaisiinsa, arvioivat markkinointipäättäjät

Vain 6 % suomalaisista top1000-mainostajayrityksistä uskoo yritysten huomioivan nykyasiakkaansa hyvin – pk-yrityksissä vastaava luku on 15 %. Molemmissa yritysryhmissä yli puolet vastaajista oli lisäksi sitä mieltä, etteivät yritykset panosta nykyasiakkaisiinsa tarpeeksi. 

Tulos selviää Fonectan ja Kopla Helsingin maalis-kesäkuussa 2015 toteuttamasta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin suomalaisten yritysten markkinointipäättäjien mielipiteitä digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista sekä digi-markkinoinnin trendeistä.

”Erityisesti b2b-yritykset kokevat nykyasiakkaiden huomioimisen olevan vähäistä ja he peräänkuuluttavatkin parempia työkaluja ja keinoja muun muassa asiakaslojaliteetin kehittämiseen”, kertoo Fonectan asiakasymmärryspäällikkö Annukka Toivanen.

Lisäksi nykyisten ja uusien asiakkaiden huomioiminen jakaa ja aiheuttaa päänvaivaa yrityksissä: monesti toiseen panostaminen heikentää toistaTasapainoilu nykyasiakkaiden ja uusien välillä koetaan yrityksissä varsin haasteelliseksi.

”Nykyasiakkaiden huomioiminen on useimmilla yrityksillä kuitenkin agendalla ja ymmärretty tärkeäksi. Markkinoinnilliseen lisämyyntiin kaivataan kuitenkin uusia keinoja ja työkaluja”, jatkaa Toivanen.

“Avainasiakkaisiin panostaminen lienee luonnollista, mutta muidenkin elämästä pitäisi tehdä ainakin mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta, jos ei muuta”, toteaakin eräs tutkimukseen vastanneista markkinointipäättäjistä ja tiivistää samalla monen muunkin yrityksen edustajan toiveen.

Vastaajina Fonectan ja Kopla Helsingin Markkinoinnin myytit -tutkimuksessa olivat markkinoinnin ja myynnin vastuuhenkilöt sekä toimitusjohtajat, joita oli sekä Top1000-mainostajayrityksistä että pk-yrityksistä, joista suurin osa työskentelee 20-99 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Lisätietoja: Annukka Toivanen, asiakasymmärryspäällikkö, Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com

www.fonecta.fi/yrityksille