Tutkimus paljastaa suomalaiset varsin perinteisiksi yhteydenpitäjiksi

Fonectan ja Red Noten teettämästä tutkimuksesta selviää suomalaisten luottavan yhteydenpidossaan perinteisiin viestintäkanaviin eli soittamiseen, tekstiviesteihin ja sähköpostiin. Sosiaalinen media korostuu yllättävän vähän yhteydenpitokanavana.

Tutkimuksesta selviää myös, että yli puolet suomalaisista tapaa uusia ihmisiä esimerkiksi työn tai harrastusten kautta, mikä korostuu etenkin Itä-Suomessa. Jo olemassa oleviin ystäviin pidetään kuitenkin enimmäkseen yhteyttä sähköpostilla, soittamalla tai tekstiviestein. Jopa 93 prosenttia suomalaisista luottaa näihin viestintävälineisiin ystäviensä tavoittamisessa!

Myös Facebookia käytetään yhteydenpidossa. Facebook korostuu suomalaisten sosiaalisissa suhteissa kuitenkin enemmän halussa olla yhteydessä ystäväpiiriin kuin tarpeena tavoittaa sitä; reilu puolet ei koe tarvitsevansa Facebookia ystäviensä tavoittamiseen, mutta 36 % toteaa kuitenkin haluavansa olla jatkuvasti sen kautta ystäviinsä yhteydessä.

”Facebook mielletään ehkä enemmänkin sosiaalisten verkostojen seuraamista varten tarkoitetuksi kanavaksi kuin täsmällistä ystävien kontaktointia varten. Somessa enemmänkin seuraillaan, mitä ystävät ovat viime aikoina puuhailleet ja kun ”oikeaa asiaa” tulee, tartutaan puhelimeen tai laitetaan sähköpostia”, arvioi Fonectan asiakasymmärryspäällikkö Annukka Toivanen tutkimuksen tuloksia.

Pikaviestiohjelmien käyttö taas korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa 21 % vastaajista kertoo pitävänsä pääasiallisesti yhteyttä ystäviinsä nimenomaan pikaviestiohjelmien, kuten WhatsAppin tai Kik:n avulla.

Tulokset käyvät ilmi Fonectan ja Red Noten vuonna 2014 tekemästä suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä luotaavasta tutkimuksesta, jossa oli 1 708 vastaajaa.

Lisätietoja: 

Annukka Toivanen, asiakasymmärryspäällikkö,
Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com

www.fonecta.fi/yrityksille