Tutkimus: Pääkaupunkiseudulla eletään aktiivista ja kiireistä elämää – pohjoisessa ja idässä otetaan lungimmin

Elämäntyyli pk-seudulla on tunnetusti hektisempää kuin muualla Suomessa, mutta nyt sitä puoltaa myös Fonectan tekemä tutkimus, jossa selvitettiin suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä. Elämäänsä todella kiireiseksi kuvaa jopa 13 % pääkaupunkiseudulla asuvista, kun taas Itä-Suomessa vastaava luku on vain 5 % ja Pohjois-Suomessa 9 %

Pääkaupunkiseudulla asioita myös hoidetaan nopeammin ja tehokkaammin kuin muualla Suomessa: 18 % pk-seudulla asuvista kertoo luonnehdinnan ”hoidan asioita nopeasti ja tehokkaasti” sopivan elämäntyyliinsä hyvin, kun taas pohjoisessa vastaava luku on vain 6 %. Idässäkin vastaava luku on vain 11 %.

Pohjoisessa taas eletään selkeästi rauhallisempaa ja kiireettömämpää elämää kuin pk-seudulla. 15 % pohjoissuomalaisista kuvaileekin elämäntyyliään rauhalliseksi, kun taas pk-seudulla sama lukema on vain 11 %.

Kysyttäessä elämän mukavuuden tärkeydestä erot eivät kuitenkaan juuri korostu alueittain: mukava elämä on kutakuinkin yhtä tärkeää niin pohjoisessa kuin etelässäkin.

”Se, mitä mukava elämä sitten eri alueilla tarkoittaa onkin asia erikseen. Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että etelässä elämän hektisyys on enemmän hyve tai tavoiteltavakin asia kuin pohjoisessa tai idässä, joissa arvostetaan selkeästi enemmän rauhallisempaa elämänmenoa”, arvioi Fonectan asiakasymmärryspäällikkö Annukka Toivanen tutkimuksen tuloksia.

Tulokset käyvät ilmi Fonectan vuonna 2014 tekemästä suomalaisten asenteita ja käyttäytymistä luotaavasta tutkimuksesta, jossa oli 1 708 vastaajaa.

 

Lisätietoja: 

Annukka Toivanen, asiakasymmärryspäällikkö,
Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com

 

www.fonecta.fi/yrityksille