Tutkimus: Tulevaisuudessa yritysten markkinointieurot suunnataan someen, sisältömarkkinointiin ja hakukoneoptimointiin

Fonecta tutki suomalaisyritysten markkinointipanostuksia kuluneelta vuodelta ja sitä, mihin markkinoinnissa aiotaan panostaa tulevaisuudessa. Verkkolöydettävyys, kotisivut ja sosiaalinen media ovat olleet pinnalla yritysten markkinoinnissa kuluneena vuonna. Hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi ovat myös vallanneet alaa yritysten markkinointipanostuksissa. Some, sisältömarkkinointi ja hakukoneoptimointi nousevat tulevaisuuden panostuskohteiksi suomalaisyritysten markkinoinnissa – analytiikka ja mainonnan parempi kohdentaminen kiinnostavat myös.

Fonecta tutki lokakuussa 2017 suomalaisyritysten markkinointipanostuksia nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa kysyttiin, mihin yrityksissä markkinoinnin eurot on kuluneen 12 kuukauden aikana suunnattu ja mihin ne aiotaan tulevaisuudessa suunnata. Otantana olivat kaikenkokoiset suomalaisyritykset ja niitä oli yhteensä 2287 kpl, joten tutkimus vastaa hyvin koko markkinaa. Fonecta on toteuttanut vastaavan tutkimuksen myös vuosina 2013 ja 2015.

Yritysten markkinoinnissa on viimeisen 12 kk aikana panostettu erityisesti verkkolöydettävyyden parantamiseen, johon panostetaan nyt lähes puolet (43 %) enemmän kuin vuosina 2013 (26,8%) ja 2015 (25,1%). Omiin kotisivuihin käytettiin myös reippaasti markkinointibudjettia: yli 60 % (64,4 %) yrityksistä kertoo panostaneensa kotisivuihinsa kuluneen vuoden aikana. Yli 40 % yrityksistä panosti läsnäoloonsa somessa kuluneen vuoden aikana, kun vuonna 2013 someen panostettiin vain kolmasosassa yrityksiä. Hakukoneoptimointiin markkinoinnissaan taas panosti yli 40 % yrityksistä. Hakusanamainonnan suosio on myös kasvanut: kuluneena vuonna hakusanamainontaan panosti kolmasosa yrityksistä, kun vuonna 2013 hakusanamainontaan panosti vain neljäsosa (20,3%). Analytiikan suosio kasvaa myös: analytiikkaan markkinoinnissaan panosti kolmasosa yrityksistä.

Suomalaisyritykset ovat heränneet verkkolöydettävyyden tärkeyteen – pelkät kotisivut eivät enää riitä

”Yritykset panostavat jälleen omiin verkkosivuihin ja siihen, että ne myös löytyvät – verkkolöydettävyyteen panostaminen on selkeästi kasvussa ja sen merkitykseen on yrityksissä herätty nyt kunnolla. Enää ei riitä, että kotisivut laitetaan kerran kuntoon ja unohdetaan, vaan läsnäolo verkossa ymmärretään jatkuvaksi ja aktiiviseksi tekemiseksi. Asiakkaita pitää pystyä palvelemaan verkossa ostoprosessin eri vaiheissa tiedonhausta alkaen aina ostopäätöksen tekemiseen ja tuotteen tai palvelun toimitukseen asti”, summaa Fonectan asiakkuuksista ja markkinoinnista vastaava johtaja Helena Somero tutkimuksen tuloksia.

Tulevaisuudessa markkinoinnin panostukset kasvavat yrityksissä erityisesti somen, sisältömarkkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin osalta. Lähes 40 % yrityksistä aikoo panostaa some-näkyvyyteen tulevaisuudessa. Sisältömarkkinoinnin panostuksiaan taas aikoo kasvattaa kolmasosa yrityksistä. Myös hakukoneoptimoinnin suosio jatkaa kasvuaan, panostuksiaan SEO:on aikoo kasvattaa yli 30 % yrityksistä. Kotisivuihin panostamisen suosio taas alkaa tulevaisuudessa tasoittua: melkein kolmasosa yrityksistä aikoo tulevaisuudessa kasvattaa panostuksiaan omiin verkkosivuihin luvun oltua kuluneena vuonna yli 60 %.

”Somen ja sisältömarkkinoinnin odotetunkin suosion rinnalla mielenkiintoista on nähdä analytiikan ja hakukoneoptimoinnin suosion kasvavan markkinointipanostuksissa. Analytiikan ja hakukoneoptimoinnin panostuksiaan aikoo kasvattaa noin kolmasosa yrityksistä. Markkinoinnilta kaivataan tuloksellisuutta ja panostusten vaikutuksia halutaan mitata ja optimoida paremmin. Tämä näkyy myös display-mainonnan kohdentamisessa, johon aiotaan tulevaisuudessa panostaa neljäsosassa yrityksistä”, jatkaa Somero.

 

Lisätietoja:

Helena Somero

Johtaja, Asiakkuudet ja markkinointi

p. 0400 469 301 tai helena.somero@fonecta.com

 

Fonecta on Suomen suurin digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kumppani kaiken kokoisille yrityksille. Tarjoamme 50 000 yritysasiakkaallemme parhaat ratkaisut myynnin ja markkinoinnin digitalisoimiseen sekä liiketoiminnan vauhdittamiseen. Autamme yrityksiä löytämään ostavat asiakkaat verkosta nopeasti ja helposti hakukoneiden, kotisivujen ja sosiaalisen median avulla. Fonecta työllistää 650 henkilöä kuudella eri paikkakunnalla.

www.fonecta.fi/info

www.fonecta.fi/yrityksille

 www.fonecta.fi