Tähän suomalaisyritykset panostavat markkinoinnissaan tänä vuonna 

Pk-yritysten markkinointipanostukset kohdistetaan tänä vuonna verkkopalveluiden ja kotisivujen kehittämiseen, selviää Fonectan ja Kopla Helsingin maalis-huhtikuussa 2015 toteuttamasta tutkimuksesta. Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten pk-yritysten markkinointipäättäjien ajatuksia liittyen digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin sekä tärkeimpiin digitaalisen markkinoinnin trendeihin.

Asiakasryhmästä riippumatta kaikilla vastaajayrityksillä on yhteinen ykkösprioriteetti markkinoinnissaan tänä vuonna: verkkopalvelun ja/tai kotisivujen kehittäminen, jonka pääprioriteetikseen nimesi 43 % vastaajista. Toiselle sijalle markkinoinnin prioriteettilistauksessa kipusi sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi (30 %), kolmannelle sijalle sosiaalisen median tehokkaampi hyödyntäminen (29 %), neljännelle markkinoinnin tehokkaampi kohdentaminen (27 %) ja viidennelle sijalle löydettävyyden parantaminen verkossa (24 %).

”Valtaosa (59 %) vastaajista kokee yrityksellään olevan työkalut ja tietotaito asettamiensa prioriteettien saavuttamiseen. Toisaalta, jopa joka neljäs ei osaa sanoa, löytyykö yritykseltä näitä”, valottaa Fonectan asiakasymmärryspäällikkö Annukka Toivanen tutkimuksen tuloksia.

Yli puolet (54 %) tutkimuksen vastaajayrityksistä hallinnoi markkinointi- ja viestintäkanaviaan itse. Kuitenkin 41 % vastaajista pitää yrityksen ymmärrystä digitaalisesta markkinoinnista puutteellisena ja kokee, että osaaminen, yhteinen kieli, prosessit ja mittarit digitaalisen markkinoinnin tekemiseen puuttuvat. Tämä puute korostuu erityisesti kuluttaja-asiakkaisiin keskittyneiden yritysten joukossa (51 %) ja alle 2 miljoonan liikevaihdon yrityksissä (48 %).

”Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin mahdollisuudet on selkeästi ymmärretty yrityksissä, mutta vielä ei olla toteutuksen tasolla itse tekemisessä. Paljon tehdään edelleen itse, vaikka alati muuttuvassa digi-markkinoinnin maailmassa asiantuntevan kumppanin kanssa toimiminen helpottaisi ja tehostaisi markkinointia yrityksen koosta riippumatta”, kommentoi Toivanen.

Vastaajina Fonectan ja Kopla Helsingin Markkinoinnin myytit -tutkimuksessa olivat markkinoinnin ja myynnin vastuuhenkilöt sekä toimitusjohtajat, joista suurin osa työskentelee 20-99 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Lisätietoja: Annukka Toivanen, asiakasymmärryspäällikkö, Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com

 

www.fonecta.fi/yrityksille