Suurin osa pk-yrityksistä pitää verkkokauppaa tulevaisuudessa elinehtona

63 % yrityksistä uskoo, että yritysten on hankalaa pärjätä tulevaisuudessa ilman verkkokauppaa, selviää Fonectan ja Kopla Helsingin maalis-huhtikuussa 2015 toteuttamasta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin suomalaisten markkinointipäättäjien ajatuksia liittyen digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin sekä tärkeimpiin digitaalisen markkinoinnin trendeihin.  

Lähes joka toiselta suomalaiselta pk-yritykseltä puuttuu verkkokauppa; B2B-yrityksillä sellainen on 38 prosentilla, kun taas B2C-yrityksillä verkkokauppaa hyödyntää jo 79 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä. Verkkokaupan tarve ja merkitys koetaan toimialariippuvaiseksi, mutta varsin yhtä mieltä tutkimukseen vastanneet (43 %) olivat siitä, että yksi edustamiensa yritysten markkinoinnin pääprioriteeteista tänä vuonna on nimenomaan verkkopalveluiden kehittäminen.

Vain 19 prosenttia vastaajista ei pidä verkkokauppaa elinehtona yrityksen pärjäämiselle, samalla kun 80 prosentille niistä yrityksistä, joilla verkkokauppa jo on, tuo se myös lisämyyntiä yritykselle.

”Tärkeimpiä syitä verkkokaupan valinnan takana ovat hinta, valikoima ja toimitusaika, ei niinkään se, onko verkkokauppa kotimainen vai ei. Kilpailun näkökulmasta kotimaiset verkkokaupat voivat aivan hyvin haastaa kansainväliset jätit näin halutessaan. Asiakkaat haluavat asioida itselleen parhaiten sopivaan aikaan, eikä se useinkaan ole yritysten perinteisten aukioloaikojen puitteissa. On hyvä huomata, että suomalaisyritykset ovat havahtuneet tähän tosiasiaan ja ymmärtäneet verkkokaupan mahdollisuudet niin myynnin kuin asiakaspalvelunsa vauhdittajina”, arvioi Fonectan verkkokauppa-asiantuntija Aleksi Issakainen.

Tutkimuksen mukaan kotimaisissa pk-yrityksissä panostetaankin nyt verkkokauppaan ja kehitystyötä tehdään, jotta verkkokauppa olisi mobiiliystävällisempi, helppokäyttöisempi, asiakasystävällisempi, mitattavampi ja toiminnassa myös mobiilisovellusten kautta.

”Mobiili on seuraava haaste. Kuluttaja-käyttäytymisessä on viime vuosien aikana tapahtunut isoja muutoksia, ja meidän verkkokaupan asiakkaista jo noin 25 % ostaa mobiilin kautta”, kertoo yksi tutkimukseen vastanneista.

Vastaajina Fonectan ja Kopla Helsingin tutkimuksessa olivat markkinoinnin ja myynnin vastuuhenkilöt sekä toimitusjohtajat, joista suurin osa työskentelee 20-99 henkilöä työllistävissä yrityksissä.