Yli puolet suomalaisista pk-yrityksistä uskoo digitaalisten työkalujen tehostavan myyntiä merkittävästi 

55 % pk-yritysten markkinoinnin ja myynnin päättäjistä uskoo digitaalisten työkalujen tehostavan yritysten myyntiä, selviää Fonectan ja Kopla Helsingin Markkinoinnin myytit -tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2015 ja siinä kartoitettiin suomalaisten pk-yritysten markkinointipäättäjien ajatuksia liittyen digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin sekä tärkeimpiin digitaalisen markkinoinnin trendeihin.

Tutkimuksesta selviää, että digitaalisuus nähdään pk-yrityksissä selkeänä mahdollisuutena niin suoran myynnin kuin uusien asiakkaiden kontaktoinninkin näkökulmasta. Verkkoon ollaan myös valmiita panostamaan: 43 % vastaajista kertoo yrityksensä ykkösprioriteetiksi markkinoinnissa tänä vuonna verkkopalvelun ja/tai kotisivujen kehittämisen.

“(Verkossa) tavaran myynti on kasvanut noin 20 %. Yhteydenotot ovat lisääntyneet. Uusia asiakkaita on löytynyt”, kuvailee yksi tutkimukseen vastanneista markkinointipäättäjistä verkon tuomia hyötyjä edustamalleen yritykselle.

Tutkimukseen vastanneet pk-yritykset ovat hyötyneet digitaalisista työkaluista myynnin osalta muun muassa seuraavasti: yhteydenotot ovat lisääntyneet, myynti on kasvanut ja tehostunut, reagointi asiakkaan suuntaan on nopeutunut, konversio on parantunut, oikeanlaisten kävijöiden osuus sivustolla on kasvanut ja uusia asiakkaita on löytynyt.

57 % tutkimuksen vastaajista sanoo yrityksensä hoitavan myyntiliidien hallinnan itse. Korostuneesti liidinhallinnan hoitaa itse yritysasiakkaihin keskittyvät (67 %) sekä yli 10 miljoonan euron liikevaihtoluokan edustajat (71-79 %).

Vaikka digitaaliset työkalut nähdään selkeänä mahdollisuutena myynnin näkökulmasta, on käytäntö osoittautunut monelle haastavaksi. 48 % vastaajista kertoo kokevansa digitaalisten työkalujen hyödyntämisen myynnissä haastavaksi – syinä tähän ovat myyntihenkilöstön ajan ja resurssien puute sekä myynnin vastarinta uusia digitaalisia työkaluja kohtaan. Työkalut itsessään eivät myyntiä paranna, vaan taustalla on aina oltava hyvä suunnitelma, joka yrityksiltä vielä usein puuttuu.

Myös markkinoinnin kohdentaminen verkossa aiheuttaa monelle tutkimuksen vastaajalle päänvaivaa. 91 % vastaajista pitää markkinointiviestien kohdentamista tarpeellisena ja 27 % nimeää sen markkinoinnin pääprioriteetikseen tänä vuonna. Kuitenkin vain 17 % vastaajista uskoo yrityksestään löytyvän tarvittava tietotaito ja resurssit digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen myynnissä ja markkinoinnissa.

”Haaste on saada meille riittävän tehokasta kohderyhmän kohtaavaa markkinointia verkkoon. Nyt uppoamme suurten yritysten jalkoihin ja mikään raha ei riitä erilaistumiseen järkevällä tasolla”, kertoo yksi tutkimukseen vastanneista päättäjistä verkkomarkkinoinnissa kohtaamistaan haasteista.

Vastaajina Fonectan ja Kopla Helsingin Markkinoinnin myytit -tutkimuksessa olivat markkinoinnin ja myynnin vastuuhenkilöt sekä toimitusjohtajat, joista suurin osa työskentelee 20-99 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Lisätietoja: 

Annukka Toivanen, asiakasymmärryspäällikkö,
Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com

www.fonecta.fi/yrityksille