Oululaiset yritykset erottuvat yrittäjähengellään ja moderneilla työtavoillaan

Oululaisissa yrityksissä korostuvat yrittäjähenkisyys ja usko omiin kykyihin, selviää Fonectan teettämästä Pienyritysten markkinointi 2014 -tutkimuksesta. Oululaisissa yrityksissä esimerkiksi oman tuotekehityksen merkitystä pidetään tärkeänä kilpailutekijänä – oman tuotekehityksen puolesta liputetaan Oulussa 29 % enemmän kuin muissa Suomen seutukunnissa keskimäärin.

Oululaisissa yrityksissä myös uskotaan omaan osaamiseen: verrattuna muihin seutukuntiin oululaisissa yrityksissä uskotaan 14 % hanakammin siihen, että työntekijät ovat oman alansa huippuosaajia. Myös yrityksen imagolla on oululaisyrityksissä enemmän merkitystä kuin muualla Suomessa: tulos korostuu 31 % enemmän Oulussa kuin muualla Suomessa keskimäärin.

Tutkimuksesta selvisi myös, että oululaisyrityksissä uudet digitaaliset markkinointikanavat, kuten sosiaalinen media, on otettu käyttöön. Somea pidetään Oulussa 34 % useammin helppona ja tehokkaana markkinointikanavana kuin muualla Suomessa.

Tutkimus julkaistiin vuonna 2014, ja se toteutettiin netti- ja puhelinkyselynä kotimaisissa pk-yrityksissä marras-joulukuussa 2013. Tutkimuksen toteutti Fonectan toimeksiannosta Red Note. Vastaajia oli yli 2 500, ja tuloksia on painotettu vastaamaan koko Suomen pk-yrityskenttää.

Lisätietoja:

Annukka Toivanen, asiakasymmärryspäällikkö,
Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com