Fonectalle on myönnetty selainkäyttöön perustuvaa mainontaa koskeva EDAA Trust Seal -sertifikaatti

Fonecta on saanut vuoden 2016 loppupuolella ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä käyttäytymiseen perustuvaa verkkomainontaa (Online Behavioral Advertising, OBA) koskevan, verkkomainosalan eurooppalaisen European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) -järjestön myöntämän Trust Seal –sertifikaatin. Sertifikaatin myöntämisen perusteena on avoin ja läpinäkyvä sekä käyttäjien omia vaikutusmahdollisuuksia korostava selainkäyttöön perustuva mainonta.

Kohdennettava verkkomainonta perustuu käyttäjien selainkäytön seuraamiseen. Verkkomainonnan tarjoajia velvoittavat sekä lainsäädäntö että alan sisäiset säännöt, kuten EDAA:n OBA-itsesääntelyohjeistus. EDAA on laatinut Trust Seal -sertifikaattiohjelman verkkomainonnan toimijoille luodakseen alalle yleiseurooppalaiset standardit verkkomainontaa koskevan läpinäkyvyyden sekä kuluttajien oikeuksien ja omien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Sääntely edellyttää muun muassa, että OBA-kohdennettu verkkomainonta on selkeästi tunnistettavissa – mainokset varustetaan standardisoidulla OBA-ikonilla – ja että käyttäjä voi halutessaan kieltäytyä käyttäytymiseen perustuvasta mainonnan kohdentamisesta.

”Kohdennetulla mainonnalla tavoitellaan hyötyä sekä käyttäjälle, mainostajalle että medialle. Selainkäyttöön perustuvalla mainonnalla palvellaan käyttäjiä mahdollisimman hyvin, eli pyritään tuomaan ruudulle juuri käyttäjää kiinnostavaa mainontaa. Lisäksi mainostajat löytävät oikean kohderyhmänsä ja mediat hyötyvät mainostuloista”, kertoo liiketoimintajohtaja Vesa-Pekka Kirsi Fonectalta.

Trust Seal -sertifikaatin myöntämisen perusteena oli EDAA:n hyväksymän globaalin sertifiointiyhtiö TRUSTe:n laaja selvitys Fonectan tavasta tehdä selainkäyttöön perustuvaa mainontaa ja käsitellä evästeiden perusteella kerättyä dataa.

Sertifiointiprosessissa käytiin läpi Fonectan prosessit suojata selainkäytöstä kerättyä dataa hallinnollisella, fyysisellä sekä teknisellä tasolla. Hallinnollinen taso koski datan käsittelyä, työntekijöiden koulutusta ja riskianalyysejä. Fyysisen tason piiriin kuuluivat kulunvalvonta, hälytysjärjestelmät sekä varautuminen onnettomuustilanteisiin. Tekninen taso kattoi IT-järjestelmien suojauksen, suunnittelun, valvonnan ja tietoturvan. Kunkin osa-alueen riskit kartoitettiin ja niiden perusteella suoritettiin tarvittavat sisäiset toimenpiteet.

Sertifiointiprosessin perusteella Fonectan toiminta on täysin EDAA:n OBA-itsesääntelyohjeistuksen mukaista.

”Olemme hioneet online-tiedon keräämisen prosessimme erittäin sujuviksi, jotta voimme tarjota kuluttajille juuri sopivaa mainontaa ja kumppaneillemme aidosti kiinnostunutta yleisöä. Jo 1,7 miljoonaa suomalaista on antanut meille luvan selainkäyttöön perustuvaan markkinointiin. Verkostomme kerää 300 miljoonaa sivulatausta ja mittaa 20 miljoonaa eri selainta kuukaudessa”, toteaa Vesa-Pekka Kirsi.

Myönnetyn sertifikaatin merkityksestä Kirsi toteaa vielä seuraavasti:
”Toimintamme läpinäkyvyys ja käyttäjien vaikutusmahdollisuudet ovat olleet meille aina tärkeitä asioita. Trust Seal -sertifikaatin myötä pystymme osoittamaan myös muille toimijoille kuin nykyisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, että toimimme täysin EDAA:n eurooppalaisen OBA-itsesääntelyohjelman mukaisesti. Uskomme, että tämä vahvistaa osaltaan Fonectan mainetta luotettavana partnerina sekä toimijana verkkomainonnassa niin yritysten kuin yksittäisen käyttäjän näkökulmasta.”

 

Lisätietoja:

Fonecta, Sara Antila, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
0400-955115, sara.antila@fonecta.com

 

Fonecta toimii 50 000 suomalaisen yrityksen digitaalisen markkinoinnin kumppanina. Autamme heitä löytämään ostavat asiakkaat verkosta nopeasti ja helposti hakukoneiden, kotisivujen tai sosiaalisen median avulla. Toimitamme Suomessa asiakkaillemme 30 000 yhteydenottoa päivässä ja kanavissamme tehdään päivittäin yli miljoona hakua. Verkkopalveluitamme ovat Fonecta.fi, Finder.fi ja Fonecta Caller. Fonecta työllistää 650 henkilöä kuudella eri paikkakunnalla. www.fonecta.fi