Fonecta kehittää b2b-palveluitaan tulevaa EU:n tietosuoja-asetusta silmällä pitäen – tuo markkinoille uuden Asiakaslista-työkalun

EU:n tietosuoja-asetus, jonka on arvioitu astuvan voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen vuonna 2018, tulee tämän hetkisten tietojen mukaan ottamaan kantaa muun muassa siihen, miten tietosuojaa jäsenmaissa jatkossa käsitellään, esimerkiksi miten profilointia saadaan jatkossa tehdä ja pitääkö markkinoijalla olla vastaanottajan suostumus sähköpostimarkkinointiin.  Muutosta hyvissä ajoin ennakoiden Fonecta luopuukin yrityspäättäjien sähköpostikantojen myymisestä nykymuodossaan ja keskittyy auttamaan yritysasiakkaitaan oman asiakaspääoman keräämisessä uudella Asiakaslista-työkalullaan massapostituksen sijaan. 

”Massapostitus ei ole enää tätä päivää markkinoinnissa eikä kannusta yritystä tuntemaan omia tai potentiaalisia asiakkaitaan. Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme keräämään omia asiakasrekistereitään ja hallinnoimaan näitä itse, jolloin yritykset myös oppivat tuntemaan omat asiakkaansa entistä paremmin. Yritys, joka tuntee asiakkaansa, pystyy kohdentamaan markkinointiviestinsäkin tehokkaammin ja näin myös palvelemaan asiakkaitaan paremmin”, kertoo Fonectan Markets-yksikköä vetävä Vesa-Pekka Kirsi.

Fonecta auttaa asiakkaitaan kehittämään omia asiakkuuksiaan uusien markkinoinnin ja myynnin ratkaisujen avulla, joihin lukeutuu myös uusi Asiakaslista-työkalu. Asiakaslistan avulla yritys kerää ja hallinnoi omaa asiakkuuspääomaansa ja markkinoi tälle kohdennetusti verkkomarkkinoinnin työkaluja hyödyntäen. Näin yritys itse kehittää asiakasymmärrystään ja markkinointiaan vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Vastaavaa on Fonectalla tehty jo pidemmän aikaa erilaisille asiakkaille, mutta nyt tekeminen on tuotteistettu myös asiakkaan itse hallinnoimaksi työkaluksi.

”66 % päättäjistä hakee verkosta tietoa hankintapäätöksensä tueksi*. Tämän päivän markkinointi on yhä kohdennetumpaa, sillä asiakkaat vaativat yhä enemmän heille räätälöityä markkinointia ja etsivät itse aktiivisesti tietoa verkosta. Yrityksen löydettävyydellä ja verkkonäkyvyydellä sekä oikea-aikaisella ja kohdennetulla markkinoinnilla on siis yhä suurempi rooli asiakkaan ostopäätöksenteossa”, jatkaa Kirsi.

Fonectan päätös luopua yrityspäättäjien sähköpostikantojen myymisestä tukee yhtiön digitalisaatiosta ponnistavaa strategiaa ja uutta tapaa toimia. Fonecta haluaa varautua tietosuoja-asetuksen voimaantuloon etunenässä ja varmistaa, että myös yhtiön asiakkaat ovat valmiina asetuksen astuessa voimaan.

Asiakaspalvelu: puh. 020 692 999 tai asiakaspalvelu@fonecta.com

www.fonecta.fi/yrityksille