Enemmistö suomalaisista ei koe saavansa kohdennettua verkko- ja mobiilimainontaa

65 % suomalaisista ei koe verkko- ja mobiilimainonnan vastaavan tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan ja vain 7 % pitää mainontaa hyvin kohdennettuna. Erityisesti miehet (69 %) ja ikäluokkaan 55–64-vuotiaat lukeutuvat (74 %) kokevat kohtaavansa kaikkein huonoiten kohdennettua mainontaa. Ikäluokista suhteessa vähiten huonosti kohdennettua verkko- ja mobiilimainontaa taas kohtaavat nuoret 15–24-vuotiaat (56 %).

Tiedot käyvät ilmi Fonectan ja IROResearchin maaliskuussa 2015 toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten kokemuksia verkko- ja mobiilimainonnan kohdentamisesta. Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta suomalaista, joilta kysyttiin, kokevatko he, että yrityksiltä verkon tai mobiililaitteen kautta tuleva kohdennettu mainonta vastaa hyvin vastaanottajan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

”Tutkimus vahvistaa sen, että mediankäyttötapa eri ikäluokkien välillä on hyvin erilaista tänä päivänä. Se joukko, jossa digikäyttö korostuu, kokee myös useammin, että heille suunnattu verkko- ja mobiilimainonta on kohdennetumpaa. Vanhemmat ikäluokat taas ovat perinteisemmän mediankäyttönsä ”vankeja” myös mainonnan osalta, sillä perinteisessä mediassa mainonta väkisinkin on geneerisempää”, kommentoi Fonectan Business Unit Director Jukka Leino tutkimuksen tuloksia.

”Massa houkuttaa markkinoijaa tänäkin päivänä enemmän kuin kohdentaminen yksinkertaisesti siitä syystä, että omia asiakkaita ei tunneta riittävän hyvin. Oma arvioni on, että 60–70 % kaikesta verkko- ja mobiilimainonnasta kohdennetaan samalle ”25-44-vuotias aktiivinen kaupunkilainen nainen” -ryhmälle, vaikka kohdennusmahdollisuuksia olisi rutkasti enemmän tämänkin kohderyhmän sisällä”, jatkaa Leino.

Tutkimuksen toteutti Fonectalle IROResearch osana Tuhat Suomalaista –tutkimusta maaliskuussa 2015. Tutkimuksen otos vastaa iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.