Asiakasymmärrys ja kohdennettu markkinointi yritysten digimarkkinointitrendien kärjessä

Asiakasymmärrykseen pohjautuva kohdennettu markkinointi komeilee listalla selkeänä ykkösenä kysyttäessä suomalaisyritysten digitaalisen markkinoinnin trendeistä tällä hetkellä.

Tulos selviää Fonectan ja Kopla Helsingin maalis-kesäkuussa 2015 toteuttamasta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin suomalaisten yritysten markkinointipäättäjien ajatuksia liittyen digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin sekä tärkeimpiin digitaalisen markkinoinnin trendeihin.

”Top1000-mainostajayrityksissä asiakasymmärrykseen pohjautuvan kohdennetun markkinoinnin nimesi tällä hetkellä yhdeksi tärkeimmistä trendeistä 42 % vastaajista, kun taas pk-yrityksissä vastaava luku on 36 % vastaajista. Molemmissa yritysryhmissä tämä trendi on selkeästi ykkösenä yli muiden”, valottaa Fonectan asiakasymmärryspäällikkö Annukka Toivanen tutkimuksen tuloksia.

Toisena digi-markkinointitrendien listalla on sosiaalisen median mukanaan tuoma vuorovaikutus, jonka 28 % Top1000-mainostajista ja 34 % pk-yrityksistä mainitsi yhdeksi kolmesta tärkeimmästä tämän hetken trendistä.

”Erojakin Top1000-mainostajien ja pk-yritysten vastausten väliltä toki löytyy: kolmanneksi tärkeimmäksi trendiksi Top1000-mainostajissa nimettiin markkinoinnin automatisointi (28 %) kun pk-yrityksissä kolmossijaa trendilistalla pitää kohdentaminen ja markkinoinnin personointi (31 %)”, jatkaa Toivanen tulosten purkua.

TOP 5 digitaalisen markkinoinnin trendit Top1000-mainostajissa: 

1. Asiakasymmärrykseen pohjautuva kohdennettu markkinointi 42%

2. Sosiaalisen median mukanaan tuoma vuorovaikutus JA Markkinoinnin automatisointi 28%

4. Kohdentaminen ja personointi 24%

5. ”Big data”, eli asiakastietojen /-kantojen yhdistäminen 22%

TOP 5 digitaalisen markkinoinnin trendit pk-yrityksissä: 

1. Asiakasymmärrykseen pohjautuva kohdennettu markkinointi 36%

2. Sosiaalisen median mukanaan tuoma vuorovaikutus 34%

3. Kohdentaminen ja personointi 31%

4. ”Big data” eli asiakastietojen / kantojen yhdistäminen 27%

5. Markkinoinnin automatisointi 24%

Vastaajina Fonectan ja Kopla Helsingin Markkinoinnin myytit -tutkimuksessa olivat markkinoinnin ja myynnin vastuuhenkilöt sekä toimitusjohtajat, joita oli sekä Top1000-mainostajayrityksistä että pk-yrityksistä, joista suurin osa työskentelee 20-99 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Lisätietoja: Annukka Toivanen,
asiakasymmärryspäällikkö, Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com

www.fonecta.fi/yrityksille