Vain 18 % kuluttajista antaisi puhelinnumeronsa yritysten markkinointiviestinnän käyttöön

57 % suomalaisista olisi valmis antamaan sähköpostiosoitteensa yrityksen käyttöön saadakseen tältä kohdennetumpia viestejä. Osoitetietonsa yritysten käyttöön taas antaisi 37 % suomalaisista. Nihkeimmin suhtaudutaan puhelinnumeroon, jonka vain 18 % vastaajista luovuttaisi yritysten markkinointiviestinnän käyttöön.

Tiedot käyvät ilmi Fonectan ja IROResearchin syyskuussa 2015 toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten kuluttajien halukkuutta antaa itsestään tietoja yritysten markkinointiviestinnän käyttöön, jotta yritykset voisivat viestiä heille tarkemmin ja tehokkaammin. Kysytyt henkilötiedot olivat sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetieto. Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta suomalaista.

Suhtautuminen henkilötietojen antamiseen vaihtelee melkoisesti iän mukaan: alle 34-vuotiaat ovat hövelimpiä sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron antamisen suhteen. Osoitetietojen antamiseen sama ikäryhmä kuitenkin suhtautuu nihkeämmin verrattuna muihin. Keskimäärin vähiten henkilötietoja itsestään ollaan valmiita antamaan vanhemmissa ikäryhmissä.

”Mielenkiintoista on, että nimenomaan 35-44-vuotiaat erottuvat selkeästi joukosta haluttomuudessaan antaa puhelinnumeronsa yritysten käyttöön: vain 13 % heistä olisi valmis tähän, kun esimerkiksi alle 34-vuotiaista noin 24 % antaisi numeronsa. 35–44–vuotiaiden haluttomuutta antaa puhelinnumeroaan yritysten käyttöön selittänevät monella päällä olevat ruuhkavuodet, jolloin ehkä halutaan mieluummin itse olla yhteyksissä yrityksiin ja vain silloin kun siihen todella on tarve”, kommentoi Fonectan asiakasymmärryspäällikkö Annukka Toivanen tuloksia.

Tutkimuksen toteutti Fonectalle IROResearch osana Tuhat Suomalaista –tutkimusta syyskuussa 2015. Tutkimuksen otos vastaa iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä läänin mukaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

 

Lisätietoja: 

Annukka Toivanen, asiakasymmärryspäällikkö,
Fonecta, p. 040 7002 585, annukka.toivanen@fonecta.com