Fonectalaisten osaamisen kehittäminen keskus on nimeltään Fonecta Uni. Fonecta Uni on perustettu siksi, että haluamme koko Fonectan tasolla panostaa henkilöstön valmentamiseen, toimintamme laatuun ja kannattavaan kasvuun. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta talosta löytyvästä osaamisesta ja kasvattaa fonectalaisten osaamista vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman asettamiin haasteisiin. Näin kehitämme yhdessä tulevaisuuden Fonectaa! Haluamme, että meillä työskentelevät alansa huiput ja Fonecta Uni onkin yksi keino tämän tavoitteen tukemiseen.

 

Fonecta Uni tähtää fonectalaisten osaamisen kehittämiseen koko talon tasolla. Kokonaisuuteen kuuluvat valmennukselliset asiat, jotka voivat koskea niin koko taloa kuin yksittäisiä toimintoja, ryhmiä ja tiimejä. Myös uusien fonectalaisten perehdytys on osa Fonecta Uni -kokonaisuutta.