Fennia Helsinki

Fennia on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme kotitalouksille, yrittäjille ja yrityksille kaikki niiden tarvitsemat vakuutus-, riskienhallinta- ja varainhoitopalvelut. Panostamme erityisesti henkilökohtaiseen palveluun. Sopimusasiakkaamme saa... Lue lisää >

Fennia Itäkeskus

Fennia on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme kotitalouksille, yrittäjille ja yrityksille kaikki niiden tarvitsemat vakuutus-, riskienhallinta- ja varainhoitopalvelut. Panostamme erityisesti henkilökohtaiseen palveluun. Sopimusasiakkaamme saa... Lue lisää >

Fennia Keskusta

Fennia on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme kotitalouksille, yrittäjille ja yrityksille kaikki niiden tarvitsemat vakuutus-, riskienhallinta- ja varainhoitopalvelut. Panostamme erityisesti henkilökohtaiseen palveluun. Sopimusasiakkaamme saa... Lue lisää >

Turva / Helsingin palvelutoimisto

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on valtakunnallinen keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö. Keskinäisyys merkitsee sitä, että asiakkaat eli vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat omistavat Turvan. Asiakaskuntaamme ovat pääasiassa kotitaloudet, pk-yritykset ja yhteisöt. Palve... Lue lisää >

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen keskuselin, jonka päätehtävä on koordinoida lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa. Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön on oltava TVL:n jäsen. Lakisääteisen ta... Lue lisää >

Liikennevakuutuskeskus

Liikennevakuutuskeskus on maassamme toimivien liikennevakuutusyhtiöitten yhteistyöelin. Hoidamme myös kansainväliseen vihreä kortti -järjestelmään liittyvät ulkomaiset yhteydet.Teemme monipuolista liikenneturvallisuuden kehittämistyötä ja ylläpidämme liikenneonnettomuuksien ... Lue lisää >

Potilasvakuutuskeskus

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Potila... Lue lisää >

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on osa sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmää. Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. Lue lisää >

Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen on eläkevakuutusyhtiö, joka hoitaa työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvaa. Ilmarisella on koko maan kattava palveluverkosto. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Arabia

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Freda

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Herttoniemi

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Itäkeskus

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Kamppi

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Kannelmäki

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Malmi

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Helsinki Töölö, yrityspalvelu

LähiTapiola tarjoaa kattavat ja monipuoliset vakuutus- ja pankkipalvelut sekä säästämisen ja sijoittamisen ratkaisut henkilö-, yrittäjä-, yritys- ja maatila-asiakkaille. Toimimme paikallisesti lähellä asiakkaitamme, asiantuntevasti palvellen. Lue lisää >

Lääkevahinkovakuutuspooli

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko (lääkevahinko), joka johtuu lääkkeen käytöstä lääkkeenä tai joka johtuu tutkimuslääkkeestä. Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa taikka niihin rinnastettavaa vakavaa psyykkistä sairautta, jonka vahi... Lue lisää >

Ympäristövakuutuskeskus

Ympäristövakuutuskeskus on kaikkien Suomessa ympäristövakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöitten yhteistyöelin. Keskus hoitaa tuntemattomien, vakuuttamattomien ja maksukyvyttömien ympäristövahingot. Ensisijainen vastuu ympäristövahingon korvauksista on toimintaa harj... Lue lisää >