Snoobi
ANALYTIIKKA -palvelun evästeet

Tietoja evästeistä

Keräämme tietoa asiakkaidemme palvelujen käytöstä. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivustoilla vierailevista selaimista evästeiden (cookies) avulla. Tietoja kerätään käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksista ja seurattavalla sivustolla tekemistä toiminnoista.

Salli Snoobi Analytiikka -evästeiden käyttö / Tillåt Snoobi Analytics cookies / Allow Snoobi Analytics cookies

På Svenska

In English

1. Mikä on eväste?

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto. Käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä evästeistä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle tai voida tunnistaa käyttäjää, ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluihin.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.

Tietoa verkkosivuston kävijöistä kerätään JavaScript-komentokielen avulla. Kaikki kerättävät tiedot ovat yleisesti saatavilla sivuston ylläpitäjälle ja sivustolla toimiville muille ohjelmistoille. Tietojen keräyksen yhteydessä kullekin kävijälle annetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla peräkkäiset sivulataukset voidaan yhdistää saman kävijän selaimeen ja sivustolle palaaminen voidaan tunnistaa. Tunniste tallennetaan evästeisiin (cookies) kävijän selaimeen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, mutta käyttäjältä itseltään muussa yhteydessä saatuja tietoja voidaan yhdistää evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla kerättyihin tietoihin.

Alla olevaan taulukkoon olemme keränneet erilaisia evästeiden käyttötapauksia.

EvästetyyppiKäyttötarkoitusEsimerkki
Toiminnallinen evästeMahdollistaa verkkosivun toiminnallisuuksia, kuten palveluun kirjautumisen, ostokorin verkkokaupassa ja verkkosivun kielivalinnat.Nämä evästeet mahdollistavat palveluihin kirjautumisen siten, että kirjautuminen pysyy muistissa koko vierailun ajan.
Verkkosivuston kehitysAuttaa verkkosivujen käyttökokemuksen parantamisessa sekä raportoinnin liiketoiminnan tueksi.Näiden evästeiden avulla voidaan raportoida, mitkä sivut ovat suosituimmat ja millä laitteilla niitä käytetään.
Mainonnan mittausAuttaa raportoimaan mainostajalle siitä, kuinka monta kertaa mainos on nähty ja onko sitä klikattu.Näiden avulla voidaan raportoida mainostajalle miten kampanja on edennyt ja voidaan varmistaa, että samaa mainosta ei näytetä samalla käyttäjälle liian monta kertaa.
Mainonnan kohdentaminenAuttaa ymmärtämään mistä aiheista käyttäjät ovat kiinnostuneita, jotta käyttäjille voidaan kohdentaa heille relevanttia mainontaa.Näiden evästeiden avulla mahdollistetaan se, että käyttäjä saa juuri heitä kiinnostavaa mainontaan.

2. Mihin käytämme evästeitä?

Snoobi Analytiikka on tyypiltään verkkosivuston kehitykseen käytettävä eväste. Snoobi Analytiikka käyttää tietoa verkkosivuston käytön arviointiin muodostaakseen raportteja sivuston omistajalle.

Tietoa hyödynnetään sivuston kehittämiseen ja markkinoinnin tehostamiseen. Konkreettisia asioita tähän liittyen ovat muun muuassa verkkosivulle osoitetun mainonnan mittaus, sisältöjen optimointi ja sivuston tekninen kehittäminen.

Evästeiden tallentamia tietoja ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Tiedot sisältävät tunnistetietoja kävijän verkkoselaimesta, sivuston käytöstä, mistä kävijä on siirtynyt sivustolle, käyttöjärjestelmästä ja näytön tarkkuudesta sekä käyttäjän IP-osoitteesta. Nämä tiedot tallennetuvat Fonectan Suomessa sijaitseville palvelimille. IP-osoite tallennetaan anonymisoidussa muodossa, mikä estää yksittäisen käyttäjän tunnistamisen.

3. Vastuullisuus

Suomessa evästeiden käyttöä säätelee laki sähköisen viestinnän palveluista. Olemme sitoutuneet käsittelemään tietoa luottamuksella ja kunnioitamme palvelun käyttäjien yksityisyyttä. Tietojenkäsittely tapahtuu Suomen lainsäädännössä määriteltyjen yksilön tietosuojaa koskevien säädösten ja ohjeistusten mukaan.

4. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Käyttämällä Fonectan yritysasiakkaiden verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä Snoobi Analytiikka palveluun liittyen, käyttäjä antaa suostumuksensa yllä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Evästeiden tyhjentäminen

Voit halutessasi poistaa selaimeesi tallennetut evästeet tyhjentämällä selaustiedot. Voit myös estää evästeiden käytön kokonaan muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Huomaa kuitenkin, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivustojen toimivuuteen.

Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen tietoturva-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia sivustojen käytettävyyteen ja toimintaan liittyen.

Seurannan kieltäminen

Voit kieltää Snoobi Analytiikka -palvelun evästeiden käytön tämän sivun ylälaidassa olevalla kytkimellä. Kytkemällä evästeiden käytön pois estät Snoobi Analytiikka -palvelun käytön kaikilla Snoobi Analytiikka -palvelua käyttävillä sivuilla.

Kielto vaikuttaa vain Snoobi Analytiikka -evästeiden käyttöön eikä sillä ole vaikutusta muihin vastaaviin palveluihin. Kielto ei myöskään vaikuta sivustojen toimintaan.

På svenska

1. Vad är en cookie?

En cookie är en fil som tjänsteleverantörens webbserver sparar på användarens webbläsare. Cookie är en liten namnlös användarspecifik text fil som sparas på användarens webbläsare. Bara servern som sparat cookien kan senare läsa den och identifiera webbläsaren t.ex. då användaren återvänder till en webbplats som den tidigare besökt. Cookies skadar inte användarens utrustning och det är inte möjligt att identifiera användaren personligt om användaren inte är inloggad till tjänsten.

Cookies delas huvudsakligen in i tillfälliga cookies och permanenta cookies. De tillfälliga cookies föråldras då webbläsaren stängs av, de permanenta cookies lagras i webbläsaren för en viss tid eller tills användaren raderar dem. Cookies förbättrar webbplatsers användbarhet och möjliggör vissa funktionaliteter, såsom lagrande av tidigare sessioner, användarspecifik personifiering av webbplatserna och en lätt inloggning till tjänsten.

Data om webbplatsens besökare samlas in med hjälp av skriptspråket JavaScript. All data som samlas in, är allmänt tillgänglig för webbplatsens upprätthållare och de andra programvarorna som fungerar på webbplatsen. I samband med datainsamlingen ges varje besökare en personlig nätidentifierare med vilken man kan koppla successiva webbplatsuppladdningar till samma besökares webbläsare och återvändande till webbplatsen kan identifieras. Identifieraren sparas till cookiesen. Användaren kan inte identifieras med cookisen, men datan som användaren själv gett i andra sammanhang kan kopplas med data som är samlad cookies och andra tekniker.

Typ av cookiesAnvändningExempel
Vanlig cookieMöjliggör funktionaliteter i våra tjänster såsom inloggning till tjänsten, varukorgen i webbshoppen och webbplatsens språkval.Dessa cookies möjliggör att inloggningen till tjänsterna är sparad under den tid du besöker webbplatsen.
WebbplatsutvecklingHjälper att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt rapporter för marknadsföringen.Med dessa cookies kan man rapportera vilka webbplatser är populäraste och med vilka apparater man besöker dem.
Mätningen av annonseringenHjälper att rapportera annonsörerna hur många gånger annonsen har setts och hur många gånger den har klickatsMed dessa cookies kan man rapportera annonsörerna om hur kampanjen har gått framåt och att annonsen inte visas för många gånger till användaren.
Riktandet av annonseringHjälper att förstå av vilka saker användarna är intresserade för att kunna rikta relevanta annonser.Med dessa cookies förverkligas att användarna får reklamer sån de är intresserade om.

2. Till vad vi andvänder cookies?

Snoobi Analytics är en cookie typ för att utveckla webbplatsen. Snoobi Analytics använder data för att utvärdera användningen av webbplatsen för rapportering för webbplatsens ägare.

Data utnyttjas för att utveckla webbplatsen och för att förbättra marknadsföringen. Konkreta saker är t.ex. mätandet av annonsering på webbplatsen, optimering av innehållet och tekniska utvecklingen av webbplatsen.

Data som cookies sparar kan inte identifiera besökaren personligen. Data innehåller cookie information om varifrån användaren har kommit till vår webbplats, vilken webbläsare används, hurdan skärmupplösning användaren har, IP-adress och operativsystem. Data sparas på Fonectas server som är i Finland. IP-adressen sparas anonymt vilket gör att man inte kan identifiera enskilda användare.

3. Vårt ansvar

I Finland regleras cookies med Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation. Vi är engagerade i att hantera data med tillförsikt och respektera våra användares integritet. Databehandlingen sker enligt regleringen och instruktionerna som är definierade i den Finska dataskyddsförordnings lagen.

4. Påverknings möjligheter

Vid besöket av Fonectas kunders webbplatser var cookies för Snoobi Analytics tjänsten används, ger du ditt samtycke till den databehandling som har beskrivits ovan.

Rensandet av cookies

Du kan rensa vid behov cookies som är sparade på din webbläsare genom att tömma webbhistoriken. Du kan också blockera cookies helt med att ändra på webbläsarens inställningar. Du bör veta att genom att när blockerar cookies, webbplatsens funktionalitet kan bli påverkad.

Blocka cookies

Du kan blockera helt användningen av cookies i webbläsaren. I de flesta webbläsarna görs åtgärden i webbläsarens sekretessinställningar. Åtgärden förhindrar alla cookies från att sparas men kan orsaka oönskade effekter vad beträffar webbplatsernas användbarhet och funktion.

Förbud mot spårning

Du kan förbjuda Snoobi Analytics cookies genom att trycka på knappen i övre hörnet på sidan. När du stänger av cookiesen blockerar du användandet av Snoobi Analytics på alla webbplatser som använder Snoobi Analytics.

Förbjudet påverkar bara på Snoobi Analytics cookies och förbjudet påverkar inte på motsvarande tjänster. Förbjudet påverkar inte heller på funktionerna på webbplatserna.

In English

1. What is a cookie?

The cookie file is saved on the user’s computer by the provider’s server. In practice cookies are small, anonymous text files saved inside the user’s web browser cache. The server can read the cookie later and recognize the browser when it visit the same sit the next time. Only the server which placed the cookie can read it and the cookies does not cause any ham to the user’s equipment. The user cannot be identified with cookies except if the user has logged in to the service.

Cookies are primarily divided into session cookies and permanent cookies. Session cookies expire once the user closes the web session, persistent cookies remain on the browser for a certain period of time, or until the user removes them. Cookies facilitate the use of websites and enable certain functionalities, such as remembering web sessions, user-specific personification of web sites, and easy identification to the service.

JavaScript code is used to gather information about the visitors of the website. All gathered information is generally available to the website administrator and other software running on the website. In connection with the gathering of information, each visitor receives a personal identifier, which makes it possible to connect consecutive website downloads to the browser of the same user and identify situations where the same website is revisited. The identifier is stored in the cookies on the user’s browser. Users cannot be identified only with cookies but the data the user has provided in different occasions can be connected with the data collected from cookies or similar technics.

The chart below show different types of collecting data from cookies.

Type of cookieIntended useExample
Functional cookieEnables the functionality of the web page such as log-in to the service, shopping basket at the online shop and language settings.These cookies enables the log-in to the service so that the user stay logged in during the whole session.
Developing of the web pageHelp to improve the web pages user experience and to support reporting for the business.These cookies enable reporting about which sites are most popular and which device is used to visit site.
Advertisement measuringHelp reporting to the advertisers about how many times the ad is seen and how often it has been clicked.These cookies enable reporting to the advertisers how the campaign is going and to ensure that the ad is not shown too often to the same user.
Targeted marketingHelp to understand which topics the user is interested about to be able to target relevant advertising to themThese cookies allows the users to get advertisement that is interesting to them.

2. What do we use cookies for?

Snoobi Analytics is a web page developing cookie type. Snoobi analytics use data to evaluate the use of the web site and to create reports to the site owner.

Data is used to develop the web site and to improve the marketing. Concrete things about this is the measurement of the web site advertises, optimizing of the content and technical development of the site.

Data collected with cookies cannot be connected to a natural person. The collected data contains information about the users browser, site behavioral, from where the user moved to the site, which browser is used, screen resolution, operating system and version and the IP address. This data is saved on Fonecta´s server located in Finland. All IP addresses are anonymized which prevents the identifying of a specific person.

3. Responsibility

The use of cookies is regulated by Finnish law. We are committed to process data confidentially and respect the privacy of our users. Our data processing is done in accordance with the personal data protection regulations and guidelines defined in Finnish law.

4. Possibilities to influence

By using Fonecta´s customer’s websites where Snoobi Analytics is used, you give us your informed consent to the data processing as described above.

Clearing cookies

The user can clear the cookie history from the web browser settings. The user can also disable the use of cookies from the browser settings. This might affect the functions of the website.

Blocking cookies

The user can completely disable the use of cookies on his/her web browser. In most browsers the choice is made in the browser’s data protection settings. The action prevents all cookies from being saved but might prevent some functions on the website.

Prohibition of Tracking

You can prohibit access to the Snoobi Analytics service using the switch at the top of this page. Switching off the use of cookies prevents Snoobi Analytics from being used on all pages which are using Snoobi Analytics.

Disabling Snoobi Analytics cookies only prevents Snoobi Analytics cookies from being stored and has no impact on other similar services. Disabling Snoobi Analytics cookies does not affect the functioning of the websites.

Ota yhteyttä


Voit asioida myös Oma Fonecta -itsepalvelukanavassa.

* Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min. Kiinteästä puhelinverkosta 8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min. 
Asiakaspalvelun puhelin on avoinna arkisin klo 9-15.

Ota yhteyttä

×

Kiitos yhteydenotto­pyynnöstä!

Kiitos, olemme vastaanottaneet yhteydenottopyyntösi. Asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä.

Sulje