Användning av cookies

Vi samlar information om användningen av våra tjänsters serviser med hjälp av cookies och dylika teknologier. Information samlas in om egenskaper av användarens terminalutrustning och de åtgärder som användaren vidtar på den följda webbplatsen.

Vi samlar och sparar information med dessa teknologier också när du besöker våra kunders webbplatser. Med de tjänster vi erbjuder kan våra kunder analysera trafiken på deras webbplatser och appar och rikta annonsering.

1. Vad är en cookie?

Cookie är en liten namnlös användarspecifik text fil som sparas på användarens webbläsare. Bara servern som sparat cookien kan senare läsa den och identifiera webbläsaren t.ex. då användaren återvänder till en webbplats som den tidigare besökt. Cookies skadar inte användarens utrustning och det är inte möjligt att identifiera användaren personligt om användaren inte är inloggad till tjänsten.

Cookies delas huvudsakligen in i tillfälliga cookies och permanenta cookies. De tillfälliga cookies föråldras då webbläsaren stängs av, de permanenta cookies lagras i webbläsaren för en viss tid eller tills användaren raderar dem. Cookies förbättrar webbplatsers användbarhet och möjliggör vissa funktionaliteter, såsom lagrande av tidigare sessioner, användarspecifik personifiering av webbplatserna och en lätt inloggning till tjänsten samt riktad annonsering som sannolikt intresserar användaren.

Så kallade första parters cookies är sparade av den servern som syns i adressfältet. Förutom dessa, används s.k. tredje part cookies av mätnings- och spårningstjänster, annonsteknikleverantörer samt av tjänster av sociala median. På våra kunders webbplatser klassificeras Fonectas cookies som tredje part cookies.

Informationen om webbplatsens besökare samlas in med hjälp av skriptspråket JavaScript. All information som samlas in är allmänt tillgänglig för webbplatsens upprätthållare och de andra programvarorna som fungerar på webbplatsen. I samband med informationsinsamlingen ges varje besökare en personlig nätidentifierare med vilken man kan koppla successiva webbplatsuppladdningar till samma besökares webbläsare och återvändande till webbplatsen kan identifieras. Identifieraren sparas till cookiesen.

2. Vad använder vi cookies till?

Med hjälp av cookies samlar vi in information om användningen av våra och våra kunders webbplatser, om terminalutrustningen av besökarna och om webbläsarna som används. Vi använder cookies för att möjliggöra funktionsdugligheten i våra tjänster, för analys och för att optimera användarupplevelsen, produktutveckling och rapportering samt för att rikta marknadsföring på Fonectas och Fonectas samarbetsföretags webbplatser. Tack vare cookies är användningen av våra tjänster lättare för användaren och de uppvisade reklamerna är mer ändamålsenlig.

För att vi ska kunna erbjuda bättre tjänster utför vi statistisk analys om antalet besökare på våra webbplatser, från vilka webbplatser besökarna fått tillgång till tjänsten, reklamens effektivitet samt de besökande webbläsarnas tekniska omgivning. Tack vare informationen är vi förmögna att på ett bättre sätt specificera innehållet enligt tjänsteanvändarnas preferenser (t.ex. information, produkter, erbjudanden). Vi indelar användare i målgrupper på basen av webbläsarbeteende, och till dessa målgrupper uppvisas reklam och innehåll utgående från deras sannolika preferenser.

Information samlade med cookies kan biläggas till en identifierad användare, som har t.ex. inloggat till Fonecta Kontot. Då samlas och behandlas information såsom beskrivits i Fonectas Dataskyddsbeskrivningen.

3. Exempel på cookies som används på våra webbplatser

Reklamteknologier: Google DoubleClick, Facbook, LinkedIn

Tjänsteutveckling, rapportering om reklam och affärsverksamhet: Google Analytics, Adobe Analytics

  • Mäter och skapar rapporter om användningen av webbplatserna i syfte att utveckla användarupplevelsen, innehållet samt affärsverksamheten.
  • Du kan blockera mätningen av Google Analytics med att installera ett webbplatstillägg från: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Design av datakontrollerad marknadsföring: Fonecta Audience Insights
  • Mäter och analyserar besökarprofiler på de som besöker webbplatser. Skapar reporter om besökarprofilen som kan användas för planering av marknadsföring.
  • Du kan blockera Audience Insight med knappen i övre hörnet.

4. Användarens påverkningsmöjligheter

Genom att använda Fonectas webbplatser där cookies används, ger användaren sitt samtycke till ovan beskriven informationsbehandling.

Radering av cookies

Användaren kan radera cookies historien från webbläsarens inställningar. Då raderas nätidentifieraren som placerats i webbläsaren och profilen för webbeteende som är baserade på nätidentifieraren. Åtgärden hindrar inte att nya cookies kan sparas i webbläsaren.

Förhindrande av cookies

Fonecta uppfyller kraven från Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe Transparency and Consent Framework (TCF) vid genomförandet av samtyckeundersökningen och samtyckehanteringen. IAB: s TCF är en standard som skapats av den digitala reklambranschen, som bland annat standardiserar samtyckeundersökningen och överföring av samtyckeinformation till operatörer inom den digitala reklambranschen.


I många webbläsare är det möjligt att förhindra cookies från tredje part. I så fall tillåter webbläsaren endast cookies som kommer direkt från den använda webbtjänsten. Åtgärden genomförs i webbläsarens inställningar (blockera cookies från alla tredje parter).

Via webbplatsen har du möjlighet att definiera blockeringen företagsvis. Blockeringen är baserad på cookies, så när du raderar cookiesen, bör du göra blockeringen på nytt.

Vi deltar i European Digital Advertising Alliance (EDAA) self-regulatory program och följer EDAA Principles for Online Behavioural Advertising. Om användaren vill opt out av interest-baserade reklam kan han trycka här: http://www.youronlinechoices.com

Klicka här om du vill ändra inställningarna för cookies Evästeasetukset.