Uusyrityskeskukset ja Fonecta koulutusyhteistyöhön

Suomen Uusyrityskeskukset ja Fonecta aloittavat yhteistyön. Fonecta toimii jatkossa Uusyrityskeskusten valtakunnallisena digimarkkinoinnin koulutuskumppanina. Fonecta järjestää maksuttomia digimarkkinoinnin Digikuntoon-koulutustilaisuuksia, joiden avulla autetaan ja kannustetaan uusia sekä olemassa olevia yrityksiä löytämään parhaat ja tehokkaimmat markkinoinnin välineet ja kanavat.

”Aloittavien yrittäjien neuvonnassa mietitään aina, mistä löytyy maksavia asiakkaita ja onko niitä riittävästi kannattavaan yritystoimintaan. Sen vuoksi on tärkeää, että aloittava yrittäjä osaa hyödyntää myös kaikkia digimarkkinoinnin mahdollisuuksia”, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Tutkimustenkin valossa moni tuore yrittäjä pitää juuri markkinointia suurimpana haasteenaan. Markkinointi nähdään jopa talousasioita ja palkkatulon varmistamista suurempana haasteena. Fonecta ja Uusyrityskeskusten yhteistyö tarjoaa yrittäjille konkreettista apua markkinoinnin haasteisiin. Fonecta on ollut Suomen Uusyrityskeskusten yritysjäsenen jo vuodesta 2007.

”Yrittäjyyden alkutaipaleella markkinoinnin merkitys yritykselle on suuri. Haluamme auttaa yrittäjiä valitsemaan omalle toiminnalleen tärkeimmät keinot ja kanavat, jotta yritys tavoittaa oikeat asiakkaat alusta lähtien oikeissa kanavissa. Autamme myös olemassa olevia yrityksiä tehostamaan liiketoimintaansa, sekä kasvamaan ja lisäämään kilpailukykyä tehokkaan digimarkkinoinnin avulla”, kertoo Fonectan kehityspäällikkö Otto Hietaharju.

Fonecta on toiminut yritysten apuna markkinoinnin ratkaisujen löytämisessä jo pitkään. Yksi auttamisen kanava ovat suositut Digikuntoon-tapahtumat, joita Fonecta on järjestänyt jo yli kahden vuoden ajan usealla eri paikkakunnalla. Näissä koulutustilaisuuksissa on markkinoinnin keinoja ja kanavia, sekä digitalisaation aiheuttamia muutoksia tuotu yrittäjille helposti ymmärrettävällä ja konkreettisella tasolla yrittäjien omilla paikkakunnilla.

Yhteistyö Uusyrityskeskusten kanssa pitää sisällään muun muassa näiden koulutustapahtumien kaltaisia tilaisuuksia, joissa yrittäjät saavat konkreettisia vinkkejä oman toimintansa tehostamiseen ja ennen kaikkea markkinointiin. Ympäri Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa paneudutaan kunkin alueen erityispiirteisiin alueellisten tilastojen valossa, sekä annetaan yrittäjille mahdollisuus avoimeen keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Digikuntoon-konsepti on selkeästi madaltanut yrittäjien ennakkoasenteita digitaalisuutta kohtaan, ja auttanut heitä.

”Usein digitaalisuus ja digimarkkinointi vaikuttaa yrittäjille pelottavalta möröltä, mutta kun avaamme asiaa kansantajuisesti ja selkeiden esimerkkien kautta, on tästä möröstä tullutkin helposti ymmärrettävä ja yrittäjän arkeen oleellisesti kuuluva asia”, Hietaharju sanoo.

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Otto Hietaharju, Fonecta Oy
0407723103
otto.hietaharju@fonecta.com

Fonecta on Suomen suurin digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kumppani kaiken kokoisille yrityksille. Tarjoamme 50 000 yritysasiakkaallemme parhaat ratkaisut myynnin ja markkinoinnin digitalisoimiseen sekä liiketoiminnan vauhdittamiseen. Autamme yrityksiä löytämään ostavat asiakkaat verkosta nopeasti ja helposti hakukoneiden, kotisivujen ja sosiaalisen median avulla. Fonecta työllistää 650 henkilöä kuudella eri paikkakunnalla.
www.fonecta.fi/yrityksille

0