Mitä näkyy Kehitysjohtaja Tommi Eklundin kristallipallossa?

Sisältömarkkinointitrendit – mitä tulevaisuudessa tapahtuu?

Vuodenvaihteen lähestyessä on tapana vetää yhteen mennyttä ja ennustaa tulevaa. Kristallipalloon katsominen ja tulevaisuuden ennustaminen on aina hauskaa, siinähän ei voi mikään mennä vikaan… Sisältömarkkinoinnin tulevaisuuden pohtimisessa on erityistä hauskuutta, onhan aihe ollut markkinointipäättäjien suosion kasvussa jo pitkään ja sisältömarkkinoinnissa tuntuu tulevaisuus tuovan varsin paljon uutta ja mielenkiintoista.

Lisätty todellisuus (AR, Augmented Reality)

Lisätty todellisuus on jo tuonut Interaktiivisia mainoksia eri kanaviin, mutta sitä mukaa kun teknologia kehittyy, päästään sellaiseen kypsyystasoon, jossa AR alkaa todella yleistyä. Kun mainonta vielä pystytään tehokkaasti linkittämään CRM-ratkaisuihin, luo se sisältömarkkinoinnille tehokkaan kokonaisuuden.

Jos lisätyn todellisuuden mahdollisuudet mainontaan ovat nousussa, niin sen tarjoamat vaihtoehdot erilaisten kiinnostavien sisältöjen luomiseen ovatkin sitten lähes rajattomat. Kuluttajalle lisätty todellisuus tuo monenlaisia hyötyjä, jotka liittyvät mm. arjen sujuvoittamiseen. Jatkossa tulemme vaikkapa kaupassa yhä enemmän näkemään sen avulla esim. elintarvikkeissa tietoa tuotteen alkuperästä tai vinkkejä siitä, mitä kyseisestä elintarvikkeesta voi valmistaa. Samaa periaatetta voidaan soveltaa vaikkapa auton tai ilmanvaihdon huoltotarpeesta tiedottamiseen, tai sopivien varaosien ostossa avustamiseen.

SEOssa painopiste siirtyy puhehakuihin

Siinä missä aiemmin SEOn pääfokus on ollut sisällön optimoinnissa hakukoneille, tulee jatkossa painopiste siirtymään videoihin ja muuhun striimattavaan sisältöön. Puhehakujen yleistyessä tulee optimointi relevantiksi myös digitalisina avustajina toimivissa sovelluksissa, joilta voi kysyä asioita ”inhimillisellä tavalla”. Tässä tullaan näkemään suuri muutos verrattuna siihen, että hakusanoja syötetään perinteisellä tyylillä hakukoneille. Samalla kun puhehaut yleistyvät, tulee myös puheohjauksesta arkipäivää – yhä useammin alamme kysy asioita ääneen, sen sijaan että kirjoittaisimme ne hakukoneeseen.

Livevideon suosion kasvu

Livevideoiden kasvu on jo tapahtunut. Suomi on tähän myös otollinen maa: nopeiden verkkojen ja edullisen tiedonsiirron luvattuna maana meillä on hedelmällinen maaperä livevideoiden jakamiseen missä ja milloin vaan. Kaikki jotka ovat katselleet vaikkapa kavereidensa sosiaaliseen mediaan postaamia livetuotoksia tunnistavat myös lajin haasteen: kiinnostavan ja toimivan livevideon tuottaminen vaatii uudenlaista suunnittelua ja myös kykyä toteuttaa aidosti toimiva live sessio. Elävän kuvan suosio näkyy myös vaikkapa facetim-puheluiden suosion nousuna. Monissa maissa ei kaduilla puhuta enää puhelin korvalla, vaan mobiililaite on kasvojen edessä, jotta saadaan videon avulla katsekontakti luurin toisessa päässä olevaan.

Natiivimainonnan suosion lasku

Natiivimainonta on saattanut aiemmin näyttäytyä sisältömarkkinoinnin kultamunia munivana hanhena. Jaamme omasta mielestämme kiinnostavaa sisältöä eri kanaviin mainonnan avulla niin, että sisältöä lukevalle se vaikuttaa orgaaniselta sisällöltä. No, totuushan on, etteivät ihmiset pidä siitä, että heitä pommitetaan mainoksilla ja ”manipuloidaan” ostamaan. Natiivimainonta alkaakin menettää suosiotaan mainostajien keskuudessa, kun sen teho laskee.

Kiinnostavan sisällön arvo ei kuitenkaan ole laskussa, joten kohdennetun sisältömarkkinoinnin rooli tulee jatkamaan kasvua myös tulevaisuudessa. Myös kohdentamisen keinot ja täsmällisyys tulevat kasvamaan, joten tulemme näkemään yhä täsmällisemmin itseämme kiinnostavaa sisältöä. Tiukan kohdentamisen varjopuoli toki on, ettei se jätä tilaa sattumalle.

Eri laajuiset sisällöt eri tyyppiseen tiedonjanoon

Jatkossa sisältöä haetaan vielä laajemmin eri käyttötarkoituksiin. Siinä missä osa haluaa tietää asioista vain hyvin ylätasolla, osa taas haluaa paneutua aiheeseen hyvinkin syvällisesti. Tulevaisuudessa sisällöntuottajat joutuvatkin miettimään entistä tarkemmin, mille kohderyhmälle kukin sisältö on kohdennettu. Tulemme todennäköisesti tuottamaan samasta aiheesta eritasoisia sisältöjä riippuen kohderyhmän kiinnostuksen laajuudesta, ei pelkästään kohderyhmän kiinnostuksen kohteista.

Sisällön tuottajien ja jakajien sosiaalisen arvostuksen / vaikutuksen kasvu

Suuren kannatuksen saavuttavilla yksilöillä ja heidän jakamillaan sisällöillä tulee olemaan vielä suurempi merkitys. Tästähän on jo nyt nähtävillä useita esimerkkejä, mutta jatkossa ihmiset luovat itselleen yhä vahvemmin ajatusjohtajuuden omalla asiantuntijuudellaan tai persoonallaan. Tällaiset yksilöt voivat luoda tai tuhota brändejä tai ajattelumalleja. Tieto itsessään ei ole arvokasta, vaan se, mistä lähteestä se on tullut ja kenen toimesta. Tärkeää on, kuka jakaa edelleen tai lainaa jonkun tuottamaa sisältöä – näin ollen sisältömarkkinointia tekevien on löydettävä paitsi oikeat kanavat sisältöjen jakamiseen, myös ne oikeat ihmiset niitä kommentoimaan ja jakamaan.

Puheohjaus

Puheohjaus tekee Suomessakin tuloaan. Englantia puhuvissa maissa puheohjaus toimii jo monissa laitteissa saumattomasti, meillä kielelliset haasteet vielä hieman hidastavat tätä kehitystä. Puheohjauksessa henkilökohtaiset päätelaitteet tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa, kun jokainen voi jutella oman laitteensa kanssa. Tekoäly (AI, Artificial Intelligence) tulee myös mahdollistamaan aidon vuoropuhelun – mikä taas tulee luomaan kokonaan uuden sisältömarkkinoinnin alueen.

Kaikki muuttuu ja mikään ei muutu

Siihen kristallipalloon kun katsoo, niin tuntuu että muutoksia on tulossa paljon. Sisältömarkkinoinnin pitää pystyä huomioimaan äänihaut, eri tasoisen tiedon etsijät, lisätyn todellisuuden ja livevideoiden tuomat haasteet. Mutta loppujen lopuksi vaikka alustat, keinot ja kohdentamisen tavat muuttuvat, ei sisältömarkkinoinnin perusasia kuitenkaan muutu. 

Kiinnostavat tarinat, houkuttelevat sisällöt ja mielenkiintoiset aiheet tulevat jatkossakin herättämään ihmisissä tunteita ja ajatuksia – ja siitähän sisältömarkkinoinnissa loppujen lopuksi onkin kyse. Tarinasta ja tunteesta.

0