Seuraa näitä avainlukuja, niin saat enemmän irti hakusanamainonnasta

Google-mainonta on tehokas keino tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, mutta osaatko ottaa kampanjastasi kaiken hyödyn irti? Google näyttää mainostajalle monenlaisia lukuja, joiden tulkitseminen ja seuraaminen antaa paljon hyödyllistä tietoa siitä, mihin suuntaan hakusanamainontaa kannattaa kehittää ja optimoida. Esittelemme seuraavassa 6 erityyppistä hakusanamainonnan kampanjan avainlukua, joista kampanjan seuraaminen on helppo aloittaa.


Seurannalla laatua ja kustannustehokkuutta mainontaan

Hakusanamainonnan seurannalla pyritään varmistamaan, että kampanjan laadulliset ja määrälliset avainluvut pysyvät halutuissa raameissa. Avainlukujen pitkäjänteinen seuraaminen ja käytäntöön soveltaminen parhaimmillaan tuottaa mainostajalle kustannustehokasta ja laadukasta näkyvyyttä potentiaalisten asiakkaiden parissa. Tässä artikkelissa käsittelemme näitä avainlukuja:

  • Näytöt (impressiot) ja klikkaukset
  • Klikkiprosentti eli CTR
  • Keskimääräinen klikkihinta
  • Kampanjan kulutus, hinta
  • Mainosten keskimääräinen sijoitus
  • Haun näyttökertojen osuus (Impression share)

Tiedätkö, millä hakusanoilla toimialaasi etsitään? Tee maksuton testi!

1. Näytöt (impressiot) ja klikkaukset

Kenties helpoin tapa alkaa seurata hakusanamainonnan tuloksia on seurata kampanjan näyttö- ja klikkimäärien kehitystä. Jos kampanjan tavoitteena on saada hakusanamainoksille vain mahdollisimman paljon näkyvyyttä, kannattaa keskittyä näyttöjen tai toiselta nimeltään impressioiden määrään. Jos taas tavoitteena  on asiakkaiden ohjaaminen verkkosivustolla eli klikkien saaminen, kannattaa seurata klikkimäärien kehitystä. 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, mikä on hyvä klikki- tai näyttömäärä, vaan määrät riippuvat aina kampanjan budjetista ja klikkihinnoista. Jos halutaan saada tietoa kampanjan laadullisesta menestyksestä, klikkiprosentti antaa jo enemmän näyttöä siitä, menestyykö kampanja hyvin vai ei (jos tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon klikkejä).

2. Klikkiprosentti eli CTR

Klikkiprosentti, joka lyhennetään muotoon CTR, tulee englanninkielisestä sanasta click through rate. CTR näyttää prosenttiosuuden sille, kuinka moni mainoksen nähnyttä myös klikkasi mainosta. Toisin sanoen CTR lasketaan jakamalla klikit näyttömäärällä. Jos kampanja on saanut 50 klikkiä ja 1000 näyttöä, klikkiprosentti eli CTR on 5 %. Se mitä voidaan pitää hyvänä klikkiprosenttina hakusanamainonnassa, voi vaihdella kampanjan ja mainostettavan palvelun tai tuotteen mukaan. Kuitenkin yleisenä ohjenuorana voi pitää, että jos CTR putoaa alle 2 %, kampanjan toimivuutta olisi hyvä tarkastaa. Edellä laskuesimerkissä mainittu 5 % on jo hyvä klikkiprosentti.

3. Keskimääräinen klikkihinta

Keskimääräinen klikkihinta tai lyhennettynä CPC tulee  englanninkielisestä termistä (Average) cost per click. Kyseessä on keskimääräinen summa sille, mitä yksi klikkaus maksoi valittuna ajankohtana. Klikkien hinnat määräytyvät kuitenkin aina huutokaupassa, joissa hinnat vaihtelevat aina kyseisen hetken hintatarjousten mukaan. Tämän takia klikkihinnat saattavat vaihdella suurestikin eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina. 

CPC-hintojen yleistä kehitystä seuraamalla saa kuitenkin käsityksen, mihin suuntaan klikkihinnat ovat menossa, mikä taso yleisesti on ja onko oman kampanjan avainsanakohtaiset hintatarjoukset ja kampanjan budjetit oikealla tasolla. Avainsanojen hintatarjoukset voi asettaa itse manuaalisesti tai antaa Googlen käyttää jotain automaattista hintatarjousstrategiaa, kuten maksimoi klikit.

4. Kampanjan kulutus, hinta

Kampanjan kulutusta kannattaa myös seurata säännöllisin syklein, sillä esimerkiksi jos kampanja alikuluttaa, eli se ei kuluta kokonaan sille suotua päiväbudjettia jatkuvasti, asialle on suotavaa tehdä jotain. Tällöin sopivia optimointikeinoja ovat esimerkiksi hakusanojen maksimi-hintatarjouksien nostaminen, uusien hakusanojen lisääminen tai hakusanojen hakutyyppien vaihtaminen laajemmiksi. Etenkin jos haun näyttökertojen osuus (impression share) ei ole kampanja- tai mainosryhmätasolla 100 %, se tarkoittaa sitä, että mainoksilla olisi mahdollisuus näkyä useammissa hauissa, mutta jotkin kampanjan asetuksista estävät sitä näkymistä täysin budjetin antamien mahdollisuuksien mukaan.

5. Mainosten keskimääräinen sijoitus

Kampanjan, mainosryhmien tai hakusanojen keskimääräinen sijainti (englanniksi Average Position, Avg. Pos.) kertoo sen, kuinka korkealla hakutuloksissa kampanjan mainokset ovat näkyneet keskimäärin. Esimerkiksi jos sijainti on keskimäärin 1,8, mainos on näkynyt suurimmaksi osaksi ensimmäiseksi tai toiseksi korkeimmalla paikalla muiden mainosten ja orgaanisten hakutulosten yläpuolella. Jos keskimääräinen sijainti on taas esimerkiksi 4,2, mainos on vaivoin päässyt osassa hauista top 4:ään, joka on sivun yläosassa. 

Osassa hauista mainos on sijoittunut orgaanisten hakutulosten alle sivun alaosaan. Mainosten keskimääräinen sijoitus ei aina korreloi esimerkiksi klikkimäärien tai klikkiprosentin kanssa. Välillä kokonaisuudessaan kampanja voi toimia hyvin, vaikka keskimääräinen sijoitus ei olisikaan kovin korkea. Jos kuitenkin kampanja kokonaisuudessaan toimii tahmeasti, ja keskimääräinen sijoitus on matala, kannattaisi sijoitusta yrittää nostaa esimerkiksi ostamalla
hakusanojen hintatarjousta tai yrittämällä optimoida mainostekstejä ja laskeutumissivua hakusanojen laatupisteiden nostamiseksi.

6. Haun näyttökertojen osuus (Impression share)

Haun näyttökertojen osuus -avainluvun saa näkymään sarakkeisiin AdWordsissa, kun klikkaa ensin Sarakkeet-valikon auki, valitsee sieltä Kilpailutiedot ja sieltä ensimmäisen vaihtoehdon Haun näyttökrt. osuus. Tämä luku, englanniksi Impression share, kertoo, kuinka suuressa osassa kaikista tehdyistä hauista mainokset ovat näkyneet. 

Esimerkiksi jos kampanjatasolla haun näyttökertojen osuus on 50 %, mainokset ovat näkyneet keskimäärin joka toisessa haussa, jossa asiakas on kirjoittanut Googleen jonkun mainoskampanjan avainsanoista. Impression share on hyvä työkalu arvioitaessa hakusanamainonnan budjettia. Jos mainonnalla haluttaisiin mahdollisimman kattavaa näkyvyyttä hauissa, kannattaa pyrkiä mahdollisimman korkeaan lukuun haun näyttökertojen osuudessa. 

Kuitenkaan budjetti ei ole ainoa Impression share -lukuun vaikuttava tekijä, ja avainsanojen laatupisteillä ja sivuston laadukkuudella on myös väliä. Jos sivusto, jonne mainokset ohjaavat, ei Googlen standardeilla ole tarpeeksi laadukas, mainonnan näkyvyys saattaa kärsiä tämänkin takia.

Kun tilaat  hakusanamainontapalvelun Fonectalta, saat kampanjastasi aina kuukausittaisen tai viikoittaisen raportin sähköpostiisi kampanjasi avainluvuista. Oma Fonecta -palvelussa pääset seuraamaan kampanjasi menestystä reaaliajassa.

0