Printti toimii edelleen hyvin markkinointikanavana - kun siihen yhdistetään tehokas datankäyttö.

Printti ei ole kuollut markkinointikanava

Vaikka digitaalisuus tuntuu jyräävän yleisessä markkinoinnin keskustelussa kaiken perinteisen markkinoinnin, ei printti kuitenkaan ole vielä menettänyt mahtiaan ja markkinaosuuttaan kokonaan. Perinteiset kotiin lähetettävät mainokset eli suorapostitus on kokenut uuden tulemisen, kun siihen yhdistetään digitaalista dataa ja analytiikkaa!

Herätä huomio käsinkosketeltavalla mainoksella

Alasta riippuen suorapostitus voi olla edelleenkin hyvin tehokas ja huomioarvoltaan digitaalista markkinointia parempi markkinointikanava. Lähes kaikki ihmiset tarkastavat postiluukustaan pudonneen tai postilaatikkoonsa toimitetun materiaalin, oli se sitten osoitettua postia tai mainoksia. Etanapostin joukossa voi nimittäin aina olla jotain tärkeää, minkä takia kaikki saapunut materiaali käydään yksittäin läpi, minkä takia mainoskin saa varmasti ainakin sen sisällön skannaavan silmäilyn osakseen. Monet edelleen myös arvostavat esimerkiksi alennuskampanjoita ja tarjouslehtisiä lähialueiden palveluihin. 

Kivijalkaliikkeen yrittäjän kannattaa ehdottomasti käyttää kotikenttäetuaan hyväksi ja tarjota naapureilleen houkuttelevia tarjouksia, koska lähellä asuvat yleensä ovat potentiaalisempia asiakkaita kuin yrityksen toimitiloista kaukana asuvat. Myös uuden yrityksen on helppo tavoittaa tietyn alueen potentiaaliset asiakkaansa kohdennetulla suorapostituksella, jossa tarjotaan asiakkaille houkutteleva avajais- tai tutustumistarjous.

Kun tunnet asiakkaasi, pystyt viestimään heille tehokkaammin! Ota käyttöön maksuton työkalu asiakkaiden analysointiin!

Lähetä mainoksesi vain kohdennetuille asiakkaille

Printtimainoksia ei tarvitse enää lähettää asiakkaille vain tietyllä maantieteellisellä alueella, vaan vastaanottajiksi voidaan valita kohdennettuja yleisöjä hyvinkin tarkoilla kriteereillä. Fonecta tarjoaa laajat dataratkaisut suorapostitusten kohderyhmille aina asiakkaan omaan asiakasrekisteriin perustuvista tiedoista Väestörekisterikeskuksen ja Trafin viranomaislähteisiin sekä Fonectan omiin datalähteisiin.

Valmiiden kohderyhmien lisäksi Fonecta palvelee asiakkaitaan myös luomalla erilaisia räätälöityjä ennusteita ja pisteytysmalleja, joilla pystytään tavoittamaan juuri tietylle yritykselle potentiaalisimmat asiakkaat. Kun oikea kohderyhmä on saatu määriteltyä, Fonecta toimittaa kohderyhmän tiedot tulostus- tai postituspalveluntarjoajalle kertapostitusta varten. Suorapostituksissa ei anneta kohderyhmän yhteystietoja suoraan mainostavalle yritykselle, vaan ne toimitetaan kertaluoteiseen käyttöön ainoastaan mainosmateriaalin lähettävälle taholle. 

Eri vaihtoehtoja eri yrityksille

Yhdenkään yrityksen markkinointitarpeet eivät ole ikinä samanlaisia, joten Fonecta tarjoaakin räätälöityjä kohdentamispalveluja yksilöllisesti kaikkien eri yritysten tarpeisiin. Jollekin yritykselle paras kohdistuskeino voi olla esimerkiksi tiettyjen demografisten tekijöiden mukaan kohdentaminen, kuten iän, sukupuolen, ammatin ja kotikunnan mukaan. Jotkut yritykset taas hyötyvät kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotiedoista kohderyhmän rajauksessa. Monesti paras tapa tavoittaa oikeasti potentiaalisimmat asiakkaat on kuitenkin käyttää kohdennuksessa Fonectan kehittämiä väestötietojärjestelmän (VTJ) dataan perustuvia ennusteita, kuten Ostokäyttäytymisluokitusta (OKL), Diginatiivit-segmentointia, tuloennustetta tai asunnon hintaennustetta. Miltä siis kuulostaisi, jos pystyisit kohdentamaan mainontaasi juuri niille, jotka ovat juuri yrityksesi tarjoaman tuotteen tai palvelun ostoaikeissa, esimerkiksi auton tai asunnon kohdalla? Kaikki tämä on mahdollista Fonectan dataratkaisuilla, joita voidaan yhdistää perinteisin tavoin luotaviin suorapostituskampanjoihin.

Kokeile printtiä tai tehosta vanhoja kampanjoitasi

Oli printti sitten yrityksellesi kokonaan uusi markkinointikanava tai suorapostitus tuttu ja luotettu markkinointikeino, Fonecta tarjoaa yrityksellesi tehokkaat ja tulokselliset suorapostituspalvelut. Asiantuntijamme kartoittavat yrityksesi tilanteen yhdessä kanssasi, ja tämän perusteella luodaan kampanja, jolla saadaan kaikista potentiaalisimmat asiakkaasi kiinni ja sitä kautta lisää liikevaihtoa yrityksellesi. Sinun ei tarvitse olla datan asiantuntija, vaan me kyllä selitämme mainonnan tarjoamat mahdollisuudet ymmärrettävänä ja selkeänä kokonaisuutena. Ota yhteyttä Fonectan asiantuntijoihin ja kysy lisää uuden ajan printin mahdollisuuksista sinun yrityksellesi.

Kohdennetun suorapostituksen menestystarina: Helppokatsastus

Elävä todiste kohdennettujen suorapostitusten tehosta on Helppokatsastus. Eri puolella Suomea katsastuspalveluja tarjoava yritys oli aiemmin lähettänyt katsastuskutsuja kaikille kuluttajille, jotka asuivat Helppokatsastuksen asemien vaikutusalueilla ja joiden ”katsastusikkuna” oli auki. Helppokatsastuksessa kuitenkin heräsi ajatus, että pystyisiköhän suorapostitusten tehoa jotenkin nostamaan ja kuluja laskemaan. Yrityksestä oltiin yhteydessä Fonectaan, ja Fonectalla heille luotiin täysin räätälöity ja uusi pisteytysmalli, jonka avulla pystyttiin määrittelemään kaikkein potentiaalisimmat asiakkaat ja lähettämään heille katsastuskutsu juuri oikeaan aikaan. 

Pisteytysmallia luodessa katsottiin mm. tarkemmin henkilöiden asuinpaikkaa suhteessa katsastuspisteeseen, jolloin kuitenkin liian kaukana asuville ei haluttu lähettää markkinointikirjettä. Lisäksi pisteytysmalliin analysointiin ihmisten käyttämää tyypillistä katsastusaikaa suhteessa katsastusikkunaan; menevätkö he heti katsastamaan autonsa, kun katsastusikkuna aukeaa, puolivälissä vai lähempänä katsastusajan loppupuolella. Tämän tiedon mukaan Helppokatsastus ajoitti suoramarkkinointikirjeidensä lähetyksen, jolloin viesti puri paremmin ikeaan aikaan vastaanotettuna. Uusi kohderyhmä oli jopa 50 % aikaisempaa pienempi, mutta uusilla kohdennuksilla saatiin 25 % enemmän katsastusvarauksia. Toisin sanoen markkinoinnin kulut pienenivät ja tulokset nousivat.

0 0