Miksi sopivan markkinointikumppanin valinta on vaikeaa?

Miksi markkinointikumppanin valinta on niin vaikeaa?

Kaikki markkinointia työkseen tekevät tietävät, että markkinointi on aihe, josta lähes kaikilla on mielipide. On helppoa sanoa, mitä pitäisi tehdä, mutta todellista markkinoinnin syväosaamista ei ihan jokaiselta kaduntallaajalta löydy. Meidän markkinointia tekevien on oltava luovia mutta tuloksellisia, innostavia mutta datalähtöisiä visualisteja, mutta samalla osattava pyörittää exceleitä.

 

Muuttuvassa maailmassa markkinoinnille asetetaan yhä tiukempia tuloksellisuuden vaatimuksia, mutta luovuus ei kuitenkaan saa kärsiä. Ehkä juuri siitä syystä markkinoinnin päättäjien keskuudessa on kasvanut osaamisvaje – jopa 24 % markkinoinnin päättäjistä kokee sekä resurssien että kumppanin löytämisen haastavaksi. Vielä vuonna 2015 sama luku oli vain 15 %. Onko markkinoinnissa osaamistaso siis radikaalisti pudonnut?

 

Markkinoinnin tekijät oman alansa kehitystä jäljessä

Kun monikanavaisuus lisääntyy mutta mainontaa tulisi samalla tehdä entistä tuloksellisemmin, tulee yhä useammalle yritykselle väistämättä eteen tilanne, jossa oma osaaminen ei enää riitä. Kun kysyimme markkinoinnin päättäjiltä, mitkä asiat he kokevat haasteellisiksi, kysymys riittävän osaamisen saavuttamisesta ja ylläpitämisestä nousi selkeästi esiin. Nimetön markkinointipäättäjä mm. kommentoi suurinta haastettaan näin: ”Osaaminen. Vaikea pysyä mukana siinä, mitä tapahtuu teknologiassa ja trendeissä, ja on tunne siitä, että asiat eivät ole kehittyneet omassa toiminnassa.” Olemme siis tilanteessa, jossa edes markkinointia tekevät eivät tunne olevansa alansa huipulla, vaan usein muutaman askeleen kehitystä jäljessä.

Jos oma osaaminen ei riitä, on ratkaisuna kumppani. Mutta tässäkin tulee vastaan haasteita: sopivan kumppanin valinta koetaan sekin vaikeaksi. Jopa kolmannes markkinoinnin päättäjistä kertoo sopivan toimiston tai vastaavien henkilöresurssien löytämisen haastavaksi. Kun vielä 2015 markkinoinnissa suurin haaste oli digitalisaatio, on nyt digitalisaation perusteet jo opittu, mutta niiden täytäntöönpanon kanssa kamppaillaan. Markkinoinnin päättäjistä jopa 44 % kertoo, ettei heillä ole tarpeeksi ymmärrystä digitaalisesta markkinoinnista, ja osaaminen, yhteinen kieli, prosessi ja mittarit digitaalisen markkinoinnin tekemiseen puuttuvat. Kun näitä asioita vielä etsitään, on selvää, että sopivan kumppanin valinta tulokselliseen tekemiseen on vaikeaa.

Kumppanilta apua datan käsittelyyn ja kohdennettuun mainontaan

Kuitenkin ajatus siitä, mitä kumppanin kanssa halutaan tehdä, on selkeä. Kumppanilta odotetaan apua tehokkaampaan datan käsittelyyn ja kohdennettuun mainontaan, kun taas sosiaalista mediaa ja sisällöntuotantoa vaativa osaaminen löytyy itseltä.

Pääasiassa tehdään kumppanin kanssa

  1. Verkkokäyttäytymisdatan hyödyntäminen (42 %)
  2. Markkinoinnin automaatio (40 %)
  3. Kampanjasuunnittelu (40 %)

 

Pääasiassa tehdään itse

 

  1. Mainonta sosiaalisessa mediassa (66 %)
  2. Sisällöntuotanto (55 %)
  3. Asiakaspalvelu (54 %)

Miten kumppanin valintaa voisi helpottaa? Yksi keskeinen valintaa helpottava asia on, jos tietää, mitkä ovat kumppanuuden tavoitteet. Kun tavoitteet ovat tiedossa, on potentiaalisen kumppanin myös helpompi vastata niihin. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia, kuten ”lisää liidejä kohdennetun mainonnan avulla”, jotta tuloksia voidaan seurata ja mitata. On aivan eri asia tavoitellaanko bränditunnettuutta, lisää euroja tuotemyynnin kautta tai vaikkapa lisää tietyn kohderyhmän asiakkaita. Yhteistyö toimii silloin, kun molemmat osapuolet tietävät mitä tekevät ja kertovat siitä avoimesti. Määrittele siis yhdessä kumppanin kanssa tavoitteet yhteistyön tuloksille, odota ja vaadi tuloksia, raportteja ja konkreettisia lukuja, jotta tiedät, miten yhteistyö kumppanin kanssa toimii. On myös hyvä tiedostaa, mitkä ovat oman tiimin vahvuudet, ja keskittyä niihin. Näin pystytään hyödyntämään sekä oma osaaminen että kumppanin vahvuudet.

 

Mitä muuta tutkimuksessa kävi ilmi? Lataa koko tutkimus maksutta täältä!

 

Artikkeli perustuu Fonectan teettämään kyselytutkimuksen markkinointipäättäjille, kyselyyn vastasi yhteensä 147 markkinointipäättäjää. Markkinointitutkimuksen on toteuttanut Marketing Clinic Finland Oy (aik. Kopla Helsinki). Kysely on tehty huhtikuussa 2018. Saman sisältöinen kysely toteutettiin aiemmin vuonna 2015. Vastanneista 20 prosenttia toimi tukku- ja vähittäisalalla, 15 prosenttia teollisuuden alalla, 14 prosenttia edusti muuta palvelutoimintaa ja 8 prosenttia rakentamista. Loput 24 prosenttia jakautui tasaisesti muille toimialoille.

0