Miksi asiakkaista kannattaa kerätä tietoa?

Nykypäivänä asiakkaiden tietojen kerääminen voi saada helposti negatiivisen sävyn. Koetaan, että tietojen kerääminen loukkaa yksityisyydensuojaa, tai että yritykset saattavat saada asiakkaista arkaluontoisia tietoja.

On kuitenkin muistettava, että asiakkaan suojana on laki ja yrityksen eettinen velvollisuus on kunnioittaa asiakastaan. Tietoja keräämällä yritys kehittää asiakasymmärrystä omasta asiakaskunnastaan. Asiakasymmärryksen avulla yritys voi tehostaa omia markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun toimintojaan. Jos yrityksellä ei ole syvää tietoa omasta kohderyhmästään, mihin perustetaan liiketoiminnan kannalta tärkeät päätökset?

Mitä on offline-data? Miksi keräisin sitä?

Offline-datalla tarkoitetaan tietoja, joita yritys pystyy keräämään asiakkaistaan omaan asiakasrekisteriinsä. Jos asiakkaitasi ovat yritykset, voit täydentää rekisteriäsi mm. yritysten ja niiden toimipaikkojen sijainti- ja yhteystiedoilla, yhtiömuodolla, henkilökunnan koolla ja talouden tunnusluvuilla.

Jos asiakkaitasi ovat kuluttajat, voit täydentää asiakasrekisteriäsi mm. seuraavilla tiedoilla: ikä, sukupuoli, henkilön bruttotulot ja rakennustyyppi. Fonectan teettämän tutkimuksen mukaan* noin puolet yrityksistä kerää offline-tietoa omaan asiakasrekisteriinsä. Näistä yrityksistä 39 % uskoo analysoinnin käytänteissä olevan parantamisen varaa ja 43 % ei analysoi lainkaan offline-asiakastietoa. Tietoa siis kerätään, mutta sen hyödyntämisessä on haasteita.

Kun yrityksesi käytössä on mahdollisimman kattavasti offline-dataa asiakkaista, pystyt puhuttelemaan asiakkaitasi huomattavasti tarkemmin. Tietoja hyödyntämällä voit esimerkiksi kohdentaa mainontaa satakuntalaisille 35-45-vuotiaille miehille, jotka suunnittelevat ajoneuvon hankintaa lähikuukausina.

Online-datan kerääminen jakaa yrityksiä

Asiakasrekisteriin kerättävien tietojen lisäksi yritys voi kerätä tietoa verkkosivukävijöistään erilaisten analytiikkatyökalujen, kuten Google Analyticsin tai Fonecta Audience Insightsin avulla.
Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 41 % kerää online-tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä verkossa. Kuitenkin tietoja keräävistä yrityksistä lähes kolme neljästä kokee, että kyseisten tietojen analysoinnissa on kehittämisen varaa. Vastaavasti myös 41 % yrityksistä ei kerää verkosta saatavaa online-dataa lainkaan.

Online-dataa hyödyntämällä avulla yritykset voivat saada arvokasta tietoa verkkosivuilla vierailevista kävijöistään. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi ostokäyttäytymisluokitus, kiinnostuksen kohteet, arvot ja niin edelleen. Kun yritys oppii tuntemaan todellisen kohderyhmänsä entistä syvemmin, voidaan kerättyä dataa hyödyntää esimerkiksi verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöntuottamisessa, mainonnan suunnittelussa ja sen kohdentamisessa sekä houkuttelevien myyntiputkien rakentamisessa. Tiedätkö, vastaako yrityksesi verkkosivujen tämänhetkinen sisältö siellä vierailevan potentiaalisen asiakkaan mielenkiinnon kohteita?

Ota käyttöön maksuton Fonecta Audience Insights -verkkotyökalu!

Mitä tietoja yrityksellä on lupa kerätä asiakkaistaan?

Yrityksillä on lupa kerätä tietoja henkilöistä ja toisista yrityksistä siltä osin kuin se on liiketoiminnan kannalta tarpeellista. Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään. Henkilötietoja ei tule kerätä tai säilyttää varmuuden vuoksi.

Tärkeintä on muistaa, että henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Peruste vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa rekisterinpitäjään. Jos käsittelyperuste on esim. sopimus eli asiakassuhde, niin silloin voidaan kerätä kaikki tiedot, mitä tarvitaan sopimuksen toteuttamiseksi.

Jos henkilö tilaa verkosta tuotteita, yritys voi käsitellä hänen osoitetietojaan, jotta tuotteet saadaan toimitettua perille. Vastaavasti jos henkilötietojen käsittely perustuu jatkuvaan asiakkuuteen, käsittelyperusteena voi olla rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tällaisissa tapauksissa voidaan kerätä tietoja liittyen tilausten yhteyshenkilöihin, kaupallisiin ja teknisiin yhteyshenkilöihin.
Kopla Helsingin ja Fonectan teettämä 2-20 miljoonaa vaihtavien yritysten markkinointipäättäjille suunnattu kyselytutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2018. Vastaajia oli yhteensä 147 kpl. Vastaava tutkimus toteutettiin viimeksi vuonna 2015.

0 0