Haluamme, että fonectalaiset voivat hyvin työssään.

Hyvinvoiva työyhteisö fonectalla

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta on Fonectalle kaikki kaikessa.

Kiinnostuitko Fonectasta työpaikkana? Katso avoimet työpaikkamme tai lähetä avoin hakemus!

Henkilökunnan hyvinvointi on erittäin tärkeä tekijä yritykselle kuin yritykselle. Me Fonectalla haluamme olla hyvä työnantaja, ja meille on tärkeää saada tehdä töitä innostuneiden, osaavien ja hyvinvoivien ihmisten kanssa. Työntekijöiden hyvä olo heijastuu paitsi työkavereihin, myös asiakkaisiin.


Haluamme, että Fonecta on turvallinen työpaikka jonne on mukava tulla, ja työntekijöiden hyvä fiilis säilyy koko työpäivän ajan. Haluamme myös, että jokainen työntekijä jaksaa työpäivän jälkeen tehdä myös muita asioita.

Fonectalla työhyvinvointi koostuu monista asioista, kuten terveydestä, toimintakyvyn haasteiden ehkäisemisestä, osaamisesta, työmotivaatiosta sekä hyvistä työolosuhteista. Näiden eteen tehdään töitä monella eri tavalla.

Hyvä esimiestyö keskiössä

Hyvään esimiestyöhön kuuluu työntekijöiden tasapuolinen huomiointi ja luottamukselliset keskusteluyhteydet. Tärkeintä kuitenkin on työn sujuminen ja vastuiden ja roolien selkeys. Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen, esimiehen ja alaisen välinen luottamuksellinen vuorovaikutus, sekä jokaisen henkilökohtainen osaaminen ovat keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, meillä Fonectalla nämä asiat ovatkin tärkeässä asemassa ja näihin siksi panostetaan.

Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisessä useita eri keinoja

Meillä Fonectalla hyväksytään ihmisten erilaisuus ja arvostetaan jokaista työntekijää. Ymmärrämme, että elämässä sattuu ja tapahtuu, niinpä meillä on mahdollista sopia esimerkiksi osittaisesta työajasta helpottamaan arjen paineita. Työntekijän ja esimiehen apuna on myös työterveys, jonka kanssa mietitään parhaita ratkaisuja. Suurella osalla työntekijöistä on mahdollisuus myös etätyöskentelyyn.

Fonectalla tehdään vuosittain henkilöstökysely, jossa arvioidaan erilaisia työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä. Tämän laajemman kyselyn pohjalta valitaan muutama keskeisin kehityskohde, joiden kehitystä seurataan kuukausittaisilla Pulssi-kyselyillä. Tulosten perusteella toimintaa kehitetään edelleen ja pyritään jatkuvaan avoimeen vuoropuheluun.

Fonectalla myös kannustetaan henkilökuntaa liikkumaan ja nauttimaan kulttuurista. Fonecta tarjoaa henkilöstölleen Edenred Ticket Duo® -kortin, joka käy sekä liikuntaan että kulttuuriin. Kannustamme myös työntekijöiden liikuntaharrastusta leikkimielisellä liikuntakortilla, jonne keräämällä kuukausittain riittävän määrän liikuntakertoja, voi voittaa pieniä hyvinvointipalkintoja.

Työn mielekkyys ja työssä kehittyminen lisäävät viihtyvyyttä

Työn tahti on nykypäivänä kova, ja tekemistä mitataan erilaisilla mittareilla. Erilaisia työmenetelmiä ja osaamista tulee jatkuvasti kehittää, jotta työskentely on mielekästä, tehokasta ja terveyttä tukevaa. Fyysinen työ on minimaalista ja työskentely keskittyy lähinnä näyttöpäätetyöskentelyyn, jolloin niska-hartiaseutu kuormittuu helposti. Koko henkilökunnalla on sähköpöydät, mikä mahdollistaa istumatyön tauottamisen tekemällä välillä töitä seisten. Kannustamme koko henkilökuntaamme taukojumppaamaan; kahdenkin minuutin jumppa keskellä työpäivää on parempi kuin jatkuva, yhtäjasoinen näyttöpäätteen tuijotus. Taukoja saa ja täytyy pitää – näin aivot pysyvät virkeänä ja ajatus kulkee! Olemme tuoneet tutuksi myös mindfulness-harjoitukset työpäivän tauottajana.

Kannustamme työn, vapaa-ajan ja levon tasapainoon. Fonectan paikkakuntakohtaiset huvitoimikunnat järjestävät hyvinvointia tukevaa toimintaa työpäivien piristeeksi, välillä myös työaikojen ulkopuolelle. Huvitoimikuntien toiminta lisää iloa ja yhteisöllisyyttä konttoreilla.

Hyvinvointi on myös omalla vastuulla

Vaikka paljon meillä tuetaankin, niin kyllä se kuitenkin niin on, että jokainen huolehtii itse hyvinvoinnistaan. Ketään ei pakoteta urheilemaan tai rauhoittumisharjoituksiin, mutta niiden tuomista eduista muistutetaan, ja mahdollisuuksia niihin tarjotaan.

Kun henkilökunta voi hyvin, niin työ sujuu ja töissä on mukavaa. Työhyvinvointimme rakentuu joka ikinen päivä ja se on meidän kaikkien, eli johdon, esimiesten ja työntekijöiden välistä yhteistyötä! Moikkaillaan kun tavataan ja välillä jopa halataan!

Näin fonectalaiset itse kommentoivat Fonectaa työnantajana:
  • ”Fonectalla työhyvinvointi on esimerkiksi sitä, että saa työskennellä vapaasti, mutta tekemistä seurataan järjestelmien kautta. Vapaus tuo vastuuta ja se toimii hyvin.”
  • ”Meillä kaikki auttaa toisiaan ja halutaan yhdessä kehittää toimintaa asiakkaan edun mukaisesti.”
  • ”Eikös se oo merkki hyvästä työhyvinvoinnista, että meillä on töissä mukavaa ja hommat sujuu?”
  • ”Isoin asia on se, että on mahdollistettu työn ja muun elämän tasapaino.”
  • ”Täällä joustetaan tarpeen mukaan, asioista puhutaan ja yhteistyö toimii.”

0