Google-hakusanamainonta vaatii kärsivällisyyttä

Google-hakusanamainonta ei ole sprintti

Googlen hakusanamainonta ei tosiaan ole 60 metrin pyrähdys vaan ennemminkin kestävyyttä vaativa pitkänmatkanjuoksu. Google-mainonnan tulokset eivät näy vielä seuraavana päivänä, vaan parhaita tuloksia kannattaa jaksaa odottaa jopa useampi viikko. Googlen hakusanamainonnassa kärsivällisyys palkitsee lopulta pitkäjänteistä työtä tehneet yritykset.

Pitkänmatkanjuoksu vaatii huoltotaukoja matkan varrella

Kuten pitkänmatkanjuoksukin, Google-hakusanamainonta vaatii huoltotaukoja ennen maaliin pääsyä. Jos vauhti alkaa jossain kohtaa hyytyä tai jossain alkaa hapottaa, vaatii mainontakin oikeanlaisen tankkauksen. Mainonnassa uuteen nousuun voidaan päästä esimerkiksi muuttamalla tai lisäämällä hakusanoja, nostamalla budjettia tai rajaamalla mainostettavaa sisältöä oleellisimpaan. 

Mikä tulosten saamisessa kestää?

Laadukkaasti heti alusta ja tarpeeksi suurella mediabudjetilla toteutettu Google-mainonta voi tuoda uusia asiakkaita yritykselle jopa seuraavana päivänä. Kuitenkin yleensä parhaisiin tuloksiin pääseminen kestää jonkin aikaa. Hakusanamainonnan täytyy monesti antaa kerätä hieman dataa toiminnastaan, jolloin kampanjaa voidaan optimoida näkymään entistä potentiaalisemmalle yleisölle, jolloin vältetään ”hukkaklikkejä tai -mainosnäyttöjä”. Toisin sanoen hakusanamainonnan kampanjan optimoiminen entistä toimivammaksi tarvitsee kertynyttä tietoa sen toiminnasta, jotta korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä oikeaan kohteeseen.

Mitä Google-mainonnassa optimoidaan?

Tiivistettynä voidaan sanoa, että Google-mainonnassa yleensä optimoidaan

  • hakusanat
  • mainostekstejä
  • hakusanojen hintatarjoukset
  • maantieteellistä näkyvyysaluetta
  • mainosten näytön kellonaikoja

Google-mainonnan optimointia voi toki tehdä itsekin, mutta se vaatii aikaa ja osaamista. Toisin sanoen, mainontaa tekevän täytyy ottaa huomioon kampanjan kokonaisuus, ja ymmärtää, millaisia vaikutuksia kampanjan eri osien optimoinnilla on toisiinsa. Kannattaa siis miettiä tarkkaan, onko yrityksellä resursseja mainonnan tekemiseen, vai kannattaako se ulkoistaa osaavalle kumppanille, jonka kokemus ja ammattitaito takaavat sen, että toimenpiteet ovat aina tuloksellisia.

Hakusanoja optimoidaan katsomalla nk. hakutermit, eli mitä asiakas on kirjoittanut Googleen ja sen jälkeen klikannut näkyvää mainosta. Jos hakutermeissä näkyy paljon turhia hakuja, esim. palvelua mainostettaessa palkkaan, työpaikkoihin ja väärään paikkakuntaan liittyviä hakuja, mainoskampanjaan kannattaa 

lisätä negatiivisia hakusanoja, jolloin Google ei enää näytä mainoksia sellaisissa hauissa, joiden hakusanayhdistelmässä näkyy negatiivinen hakusana. Hakusanojen määrää voidaan myös karsia etenkin silloin, jos budjetti ei riitä kaikkien hakusanojen kattavaan näkyvyyteen. Tällöin hyvä ratkaisu voi olla keskittyä vain kaikista tärkeimpiin hakusanoihin, joilla saadaan varmimmin asiakkaita yritykselle.

Millä hakusanoilla yrityksesi kannattaa mainostaa? Selvitä maksutta top-hakusanat!

Mainostekstejä optimoidaan yleensä vertailemalla niitä toisiinsa ja katsomalla esimerkiksi niiden klikkausprosentteja (CTR). Jos jokin saman mainosryhmän mainosteksti ei ole menestynyt kovin hyvin, mainostekstiä kannattaa muuttaa ja kokeilla, toimisiko toisentyyppinen teksti paremmin.

Hakusanojen hintatarjouksia optimoidaan varmistamalla, että hintatarjoukset ovat olleet tarpeeksi korkeat halutuille sijoituksille. Jos mainoskampanjan tärkeimpien hakusanojen sijoitus on ollut kauempana kuin 4. sijalla, kannattaa luultavasti hakusanojen hintatarjouksia nostaa, jotta hakusanojen mainokset näkyisivät hakutulosten top 4:ssä. Joskus toki strategiana voi olla näkyä alemmilla sijainneilla ja yrittää saada edullisia klikkejä.

Maantieteellistä näkyvyysaluetta optimoidaan sulkemalla pois kampanjasta sellaisia alueita, joilla ei haluta Google-mainosten näkyvän. Vaikka kampanjaan olisi määrittänyt tietyn alueen, jolla kampanjan halutaan näkyvän, on silti hyvä välillä tarkistaa, että mainokset ovat varmasti näkyneet halutulla alueella. Jostilastoista näkyy, että mainokset ovat näkyneet väärällä maantieteellisellä alueella, ne voidaan sulkea pois kampanjasta.

Mainosten näytön kellonaikaa voidaan joutua optimoidaan välillä, jos huomataan esimerkiksi, että klikkejä syntyy paljon jonain tiettynä päivänä ja tiettynä kellonaikana, mutta klikit eivät tuota konversioita mainostajalle. Tällöin kannattaa miettiä syytä ilmiölle ja sitä, jos mainosten näyttöaikaa kannattaisi rajoittaa tiettyinä aikoina.

Milloin odottaminen ei enää luultavasti tuo muutosta?

On myös tilanteita, jolloin odottaminen ei enää auta, vaan ongelma kätkeytyy jonnekin muualle. Joskus kyse voi olla yksinkertaisesti alasta, tuotteesta tai palvelusta, jota ei vain haeta Googlesta. Esimerkiksi jotkut hyvin uudet ja alaspesifit B2B-teknologiatuotteet voivat olla tällaisia. Jos mainoskampanjan hakusanoja ei haeta Googlesta, silloin kampanjallakaan ei ole mahdollisuuksia tuottaa tuloksia.

Toinen mahdollinen skenaario toimimattomalle kampanjalle, alasta riippumatta, on budjetin riittämättömyys. Jos budjetti ei riitä tarpeeksi suureen määrään mainosnäyttöjä ja -klikkejä, ei kampanjalla voida saada haluttuja tuloksia aikaan. Kolmantena mahdollisena skenaariona kampanjan toimimattomuuteen on optimoinnin laatu. Jos kampanjaa ei ole osattu optimoida oikein, ei kampanja ole voinut saavuttaa koko potentiaaliaan. Kannattaakin miettiä tarkkaan, tekeekö mainonnan itse, vai ottaako mainontaa toteuttamaan kumppanin.

Valitse Google-hakusanamainontaasi osaava pitkänmatkankumppani

Me Fonectalla olemme sitoutuneita pitkiin ja tuloksellisiin asiakassuhteisiin Google-hakusanamainonnassa. Fonectan Google-mainonnan paketteihin kuuluu aina tilin perustaminen, seuraaminen ja optimointi. Voit itse myös pyytää helposti muutoksia mainoksiisi. Tietyissä tapauksissa voimme ottaa myös vanhan mainostilisi hoitoomme ja optimoida sen toimimaan paremmin, jos se on tarkoituksenmukaista. Joskus hyvä ratkaisu on vain perustaa kokonaan uusi tili.

0