Data ohjaamaan yrityksesi päätöksentekoa

Data ohjaamaan yrityksesi päätöksentekoa

Kun mietit yrityksesi aukioloaikoja, eikö olisi järkevintä olla avoinna silloin, kun asiakkaasi todennäköisimmin ottaisivat yhteyttä? Tai kun pohdit markkinointisi kohdentamista, eikö olisi kannattavinta lähestyä niitä, jotka todennäköisimmin ostavat tuotteitasi tai palveluitasi?

Vastaus on tietenkin kyllä. Jotta voit aidosti ymmärtää, miten palvelisit asiakastasi parhaiten, tulisi sinulla olla dataa heistä ja heidän käyttäytymisestään.

Asiakkasymmärrys johtaa onnistuneisiin päätöksiin

Yritys voi kerätä asiakkaistaan tietoa useampaa kautta, mutta yksinkertainen tapa on ylläpitää yrityksen asiakasrekisteriä. Asiakasrekisteriä analysoimalla yritys saa itselleen laaja-alaista tietoa asiakkaistaan esimerkiksi demografioihin, ostokäyttäytymiseen ja käytettävissä oleviin tuloihin liittyen. Asiakasrekisteristä saatavaa tietoa rikastamalla voidaan lisäksi luoda erilaisia matemaattisia ennusteita ja pisteytyksiä, joilla voidaan ennustaa asiakkaan kulutuskäyttäytymistä lähitulevaisuudessa. Näin yrityksen on helpompi kohdentaa markkinointiresurssejaan kaikista potentiaalisimpiin asiakkaisiin.

Data antaa kuitenkin mahdollisuuksia myös muihin asiakaskokemusta nostaviin päätöksiin kuin vain markkinoinnin kohdentamiseen. Yrityksen aukioloajat ovat tästä yksi esimerkki. Kun yrityksen ydinkohderyhmä tai -kohderyhmät ovat tiedossa, voi yrityksen toimintaa suunnitella kohderyhmävetoisesti aina yritysilmeestä lähtien esimerkiksi sähköisiin kanaviin ja fyysisiin liikkeisiin asti. Jos yrityksen kohderyhmä on kovin nuorta, luonteva tapa heidän palvelemiseen saattaisi olla esimerkiksi sosiaalinen media, kun taas vanhempi väestö luultavasti arvostaa vielä helposti löydettävää kivijalkaliikettä. Pelkkä ikä ei vaan aina kerro koko totuutta. Kun hyödynnät kohderyhmäsi analysoinnissa kovadataa, sinun ei tarvitse arvailla, käyttävätkö asiakkaasi todennäköisemmin digitaalisia kanavia vai perinteisempiä.

Asiakkaat ovat entistä suopeampia kohdennetulle markkinoinnille

Hyvää kohdennettua markkinointia ei välttämättä edes tule ajatelleeksi mainonnaksi. Ja tällöin se on onnistunut tehtävässään. Moni antaa nykyisin sähköpostiosoitteensa erilaisille yritykselle saadakseen kiinnostavia tarjouksia ja tuotetietoa. Asiakkaat siis aktiivisesti toivovat yrityksiltä itseään kiinnostavaa mainontaa.

Kohdennettu mainonta ei siis ole vain sitä, että moottoripyöräaiheista display-mainosta kohdennetaan näkymään tietynikäisille miehille tai moottoripyöräaiheisella sivustolla, vaan yritys voi kohdentaa niin display-, some- kuin sähköpostimarkkinointiaan oman asiakasrekisterinsä asiakkaille harkitusti, järkevästi ja tehokkaasti. Näin pyritään poimimaan rusinat pullasta – tai ehkä pikemminkin löytämään ne rusinat pullasta. Kun toivotut asiakkaat on löydetty, heille voidaan kohdentaa mainontaa, joka suurella todennäköisyydellä kiinnostaa heitä, eivätkä he koe tätä mainontaa yhtä häiritseväksi kuin suurelle joukolle satunnaisesti suunnattua mainontaa.

On tutkittu, että 18–24-vuotiaista suomalaisista 79 % antaisi todennäköisesti tai varmasti sähköpostiosoitteensa valitsemiensa yritysten käyttöön, jotta saisi näiltä parempaa ja nopeampaa viestintää. Koko väestöstäkin 57 % olisi valmis antamaan sähköpostiosoitteensa tarkemman viestinnän saamiseksi.

Ota käyttöön maksuton Fonecta Audience Insights -verkkotyökalu!

Kohdennettu mainonta – mistä lähteä liikkeelle?

Kohdennetulle mainonnalle ei ole olemassa yksiselitteisiä sääntöjä siitä, minkälaista mainontaa millekin kohderyhmälle tulisi kohdentaa, vaan kyseessä on koko ajan elävä, luova prosessi. Ensimmäisten kohdennettujen mainoskampanjoiden jälkeen opitaan mitkä asiat toimivat ja mitä eivät. Samalla on kerätty uutta dataa mainonnan toimivuudesta. Jatkuvalla tekemisellä ja kokeiluilla löytyvät ne parhaat tavat kohdata asiakkaat ja kasvattaa liiketoimintaa. Keskiössä on kuitenkin asiakkaan tunteminen, laadukkaat ja mietityt mainosmateriaalit, mainonnan tulosten mittaaminen ja mainonnan optimointi kertyneen datan perusteella. Mainonnassa tulee aina lähteä liikkeelle tavoitteellisesti. Ilman selkeää tavoitetta mainonnalla on vaikea keskittyä olennaisimpaan ja saada mitattavia ja vertailukelpoisia tuloksia.

Tunne asiakkaasi ostopolku

Nykyisin asiakkaasi on mitä luultavimmin useamman kerran kosketuksissa yritykseesi jollain tavalla ennen kuin ostopäätös syntyy. Verkossa yritykseesi voi törmätä mahdollisesti Googlessa tai jollain muulla sivustolla, keskustelupalstojen suosittelu- ja kokemustenvaihtokeskusteluissa, tai vierailemalla suoraan verkkosivustollasi esimerkiksi sen jälkeen, kun on nähnyt liikkeen näyteikkunassa mainoksen. Mahdollisuuksia on siis monia, ja tämän takia olisikin tärkeää, että yrityksesi kartoittaa asiakkaasi tyypilliset ostopolut. Näin pystyt suuntaamaan markkinointibudjettiasi juuri niihin kanaviin, joissa yrityksesi tyypilliset asiakkaat liikkuvat. Ostopolun ja asiakkaidesi ostokäyttäytymisen kartoitus auttaa yritystäsi myös laatimaan oikeantyyppiset, puhuttelevat mainokset jokaiseen kanavaan.

Ota yrityksesi tarjoama asiakaskokemus hallintaasi

Datalle on mitä erilaisempia käyttötarkoituksia, lähtien liikkeelle aina yrityksen yksilöllisistä tarpeista. Datan käyttö on myös aina liikkeessä oleva ja luova prosessi, jonka perimmäinen tarkoitus on kehittää asiakasymmärrystä ja tätä kautta tuoda yritykselle lisää asiakkaita tai lisää myyntiä vanhoilta asiakkailta.

0 0