AAC Global: Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla

AAC Globalin haasteena oli tuottaa myynnille liidejä luomalla kansainvälisiä yrityspäättäjiä kiinnostavaa sisältöä. Ratkaisuksi valittiin LinkedIn-mainonta, joka on tehokas keino tavoittaa yrityspäättäjiä myös kansainvälisesti.

LinkedIn-mainonnan myötä AAC Globalin sponsoroitu sisältö oli 9 % kansainvälistä keskiarvoa kiinnostavampaa ja konversio kasvoi 5 % aiemmasta. Yrityksen LinkedIn-sivujen seuraajamäärä kasvoi 15 %. 

LinkedInistä yrityksen tärkein markkinointikanava

AAC Global testasi, miten LinkedIn toimisi päättäjien tavoittamisessa ja kuinka sitä parhaiten hyödynnettäisiin. Päättäjille tarjottiin luettavaksi erilaisia sisältöjä, kuten sisältömarkkinoinnin oppaita ja e-kirjoja, joiden kautta myynti sai asiakkaiden yhteydenottopyyntöjä. Kuukausittain käynnistettiin useita kampanjoita, joiden sisältöä ja kohderyhmiä viilattiin jatkuvasti. Kohdennusta tehtiin monipuolisesti muun muassa ammattinimikkeen, alueen, yrityksen koon sekä toimialan perusteella.

Olennaista oli LinkedInin joustavuus jatkuvan tekemisen työkaluna: kunkin kampanjan tilanne oli koko ajan näkyvillä, ja pystyttiin reagoimaan nopeasti, tarvittaessa heti. 

”Fonectan LinkedIn-kokonaisuus on tuonut näkyvyyttä ja liidejä selvästi enemmän kuin perinteiset sähköpostikampanjat. LinkedIn on nyt tärkein markkinointikanavamme.”

Stuart Reynish, Director, Sales & Marketing

Fonectalta löytyy LinkedIn-osaamisen lisäksi kattavasti muita digitaalisen markkinoinnin palveluita - ota yhteyttä! 

0