Asiakasrekisteri on yksi yrityksen tärkeimmistä markkinoinnin välineistä.

3 hyvää syytä päivittää asiakasrekisterisi

Tiedätkö onko yrityksesi asiakasrekisteri ajan tasalla ja mistä tiedoista se koostuu? Tai miten yrityksessäsi hyödynnetään asiakasrekisteriä? Ajantasainen asiakasrekisteri parantaa yrityksen kustannustehokkuutta ja voidaankin sanoa, että se on yritysten tärkeimpiä pääomia.

Tyypillisesti asiakasrekisteri pitää sisällään useita eri tietoja asiakkaista, kuten nimi- ja osoitetietoja, puhelinnumeroita tai päättäjätietoa. Tiedätkö, mihin kaikkeen virheelliset asiakastiedot voivat vaikuttaa? Kokosimme yhteen kolmen kohdan listan siitä, miksi yrityksesi asiakasrekisteri on syytä pitää ajan tasalla.

Lainsäädännöllinen velvollisuus

Jokaisella rekisterinpitäjällä on lainsäädännöllinen velvollisuus huolehtia asiakasrekisterin ajantasaisuudesta ja siitä, ettei vanhentuneita ja virheellisiä tietoja käsitellä. On ensisijaisen tärkeää, että yritys ei yritä kontaktoida alaikäisiä, joukostamme jo poistuneita tai henkilöitä, jotka ovat asettaneet itselleen markkinointikiellon. Jos yrityksen asiakasrekisteri ei ole ajan tasalla, kömmähdyksiä näiden osalta saattaa sattua helpostikin.

Yritysten asiakastiedoista keskimäärin jopa viidennes vanhenee vuodessa. Kyse ei siis ole kertaluontoisesta päivitystarpeesta, vaan yritysten tulisi luoda jatkuva prosessi, jonka avulla olemassa oleva data pysyy ajan tasalla ja sen laatua saadaan ylläpidettyä tehokkaasti. Uuden GDPR:n voimaantulon myötä rekisterinpitäjillä on entistä suurempi vastuu huolehtia myös asiakasrekisterien ajantasaisuudesta.

Lue lisää asiakasrekisterin päivätyksestä!

Asiakasymmärryksen parantaminen

Jos yrityksen asiakasrekisterissä on virheellistä tietoa, johtaa tämä helposti siihen, että nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista muodostetaan täysin vääränlainen kuva. Ajantasainen asiakasrekisteri onkin edellytys aidolle asiakasymmärrykselle, jonka avulla mahdollistetaan markkinoinnin ja myynnin laadukkaat toiminnot.

Asiakasymmärrys puolestaan toimii perustana sille mitä myydään, kenelle myydään, miten tuotteita ja palveluita markkinoidaan ja minkälaista asiakaspalvelua asiakkaille tarjotaan. Toisen yrityksen kohderyhmä voi koostua täysin digimaailmassa elävästä nuorisosta, kun taas toisen yrityksen asiakaskunnasta valtaosa saattaa kunnioittaa enemmän perinteisempiä markkinointi- ja asiakaspalvelukanavia. Syvällisen asiakasymmärryksen perusteella voidaan oppia myös ennustamaan asiakkaiden tulevaa käytöstä ja tekemään erilaisia toimenpiteitä tämän perusteella.

Markkinoinnin tehostaminen

Haluatko varmistua siitä, että yrityksesi markkinointibudjetti käytetään järkevästi? Tällöin kannattaa aloittaa asiakasrekisterin tarkastamisesta ja tarvittaessa sen päivittämisestä.

Jos ja kun yrityksesi markkinointi perustetaan olemassa olevaan asiakasrekisteriin, on tietojen oltava ajan tasalla. Markkinointiin käytettävä budjetti valuu helposti hukkaan, jos kohderyhmää ei tunneta eikä heille kohdenneta oikeanlaista markkinointia - valitettavasti olemme todennäköisesti kaikki joutuneet todistamaan tätä asiakkaan näkökulmasta. Ajantasaisen asiakasrekisterin avulla tehostat yrityksesi markkinointitoimenpiteitä merkittävästi, sillä vältyt hukkakontaktoinneilta ja voit kohdistaa viestisi juuri oikeille vastaanottajille.

Voidaankin todeta, että asiakasrekisteristä ei ole hyötyä yritykselle, jos tiedot eivät ole ajan tasalla. 

0 0