Kotisivut (Mono)

Kirjautuminen

Pääset kirjautumaan kotisivuillesi osoitteesta http://login.fonectakotisivu.fi/

Käyttäjätunnus ja salasana on toimitettu tilauksen yhteyshenkilölle sivuston julkaisuilmoituksen yhteydessä.

Ongelmia kirjautumisessa?

Huomaathan, että käyttäjätunnus ei ole sähköpostiosoite.

Mikäli et muista käyttäjätunnustasi tai salasanaasi, klikkaa kirjautumissivulla olevaa kohtaa: "Unohditko salasanasi?". Tällöin saat sähköpostiisi viestin, jossa olevan linkin "Luo uusi salasana" kautta voit asettaa uuden salasanan. Saamasi sähköpostiviestin alusta näet myös käyttäjätunnuksesi: "Hyvä *tässä kohtaa on käyttäjätunnuksesi*".

Kun olet vaihtanut salasanasi, kirjaudu uudelleen täyttämällä kenttiin käyttäjätunnuksesi (joka ei siis ole sähköpostiosoite, vaan tunnus, jossa on kirjaimia/numeroita), sekä uusi salasanasi.

Etusivu
Etusivulta näet heti kätevästi esimerkiksi sen, paljonko sivustollasi on ollut kävijöitä.

Sivuston luonti
Sivuston luonti -osiossa pääset muokkaamaan kotisivujesi sisältöä.

Kotisivujen sisällön muokkauksen jälkeen julkaise tekemäsi muutokset Julkaise painikkeella.

Asetukset
Asetukset-osiossa pääset lisäämään ja muokkaamaan sivustosi asetuksia. Voit lisätä esim. Google Analytics -tilin, määrittää päivämäärän ja muodon sekä lisätä pikku ikonin (favicon) sivustollesi.

Sisältö
Sisältö-osioon tulevat yrityksesi tiedot. Sivustoa muokattaessa on mahdollista käyttää yleisiä Globaaleja tietoja (Global Data). Globaalit tiedot ovat ne yleiset yritystiedot, jotka tälle sivustolle on syötetty. Tämä helpottaa ja nopeuttaa sivuston päivittämistä, sillä ne  päivittyvät automaattisesti kaikkiin kohtiin, joissa Globaalit tiedot -ominaisuus on käytössä. Lue lisää Globaalit tiedot -ominaisuudesta alta.

Englanninkieliset ohjeet löytyvät täältä.

Globaalit tiedot

Globaalit tiedot (Global Data) on tehokas, aikaa säästävä ominaisuus, joka mahdollistaa yleisten ja tärkeiden yritystietojen lisäämisen ja muokkauksen. Aikaa säästyy lisättäessä tai muokattaessa verkkosivuston sisältöä. Sisällön poimintatyökalua käytettäessä ei tarvitse edes lisätä sisältöä ja elementtejä käsin, sillä työkalu tuo ne kaikki.

Yleiset eli Globaalit tiedot pääset täyttämään Sisältö -osiosta.

Rivit / sarakkeet / Moduulit

Kun alat käyttää editoria, sinun tulee aluksi ymmärtää editorin kolme oleellista rakenne-elementtiä: rivit (row), sarakkeet (column) ja moduulit (module). Nämä elementit luovat suunnittelujärjestelmän pohjan, ja lukemalla seuraavat kappaleet saat niistä lisätietoja. Katso video (englanninkielinen), jossa esitellään elementteihin perustuva järjestelmä.

Rivit

Mitä rivit, sarakkeet ja moduulit ovat?

Vasemmalla ylhäällä pitää olla valittuna Sivuston luonti -välilehti. Rivit (row) on merkitty oranssilla, sarakkeet (column) vihreällä ja moduulit sinisellä (module) värillä. Rivit koostuvat enintään 12 sarakkeesta, jotka sisältävät moduuleja.

moduuli Kolumni

Ryhmän Luominen

Vie hiiren osoitin sen alueen päälle, johon haluat kuvakarusellin luoda, jotta kullanvärinen Rivi-osio tulee näkyviin. Valitse osion alasvetovalikosta kohta Luo Ryhmä. Alueen keskiosaan ilmestyy oranssinvärinen Riviryhmä-osio. Siitä pääset muokkaamaan dioja (slides).

Ryhmä

Dian Lisääminen

Kaikki ruudut löytyvät Riviryhmä-valikon (Rowgroup) Diat-osiosta (Slides). Diat-osiossa näytetään kaikki tehdyt diat eli slidet, ja osiossa voi myös tehdä uusia dioja. Jos haluat lisätä uuden dian, klikkaa Diat (Slides) ja valitse viimeinen vaihtoehto: + Lisää dia (Add Slide).

Dia

Dian Kopioiminen

Jos haluat kopioida riviryhmän, valitse Rivi-valikosta (kullanvärinen Row-palkki) Kopioi (Copy). Klikkaa sitten Rivi-valikkoa uudestaan ja valitse Liitä (Paste), jolloin ruutu kopioidaan ja lisätään alkuperäisen ruudun perään ja siitä tulee automaattisesti osa riviryhmää.

Sisällön Lisääminen Diaan

Valitse riviryhmästä dia, jonka sisältöä haluat muokata, ja vie hiiren osoitin Rivi osion päälle ja klikkaa Muokkaa. Tyyli-osiosta pääset lisäämään taustakuvan, värin, toiston ym. ominaisuuksia.

Tekstin Lisääminen Diaan

Tekstiä pääset lisäämään diaan raahaamalla perusmoduuleista tekstimoduulin sarakkeeseen.

Riviryhmien Järjestyksen Muuttaminen

Muuttaaksesi riviryhmien järjestystä klikkaa kolmea päällekkäistä pistettä siirrettävän ruudun Rivi-valikon oikealla puolella ja vedä ruutu haluamaasi paikkaan.

Riviryhmien järjestys

Riviryhmän Poistaminen

Jos haluat poistaa riviryhmän, klikkaa poistettavan ryhmän Riviryhmä-valikkoa ja valitse Poista (Delete).

Huomaa: Jos poistat riviryhmän, kaikki ryhmään kuuluvat diat poistetaan.

Riviryhmän Muokkaaminen

Muokataksesi riviryhmää klikkaa keskitetyssä valikossa Muokkaa (Edit).

Muotoilu/Tyyli

Tyyli-välilehdessä (Styling) voi valita taustavärin tai -kuvan kaikille riviryhmän riveille. Mikäli riveille käytetään yksilöllisiä taustoja, tausta täytyy asettaa kunkin rivin omassa valikossa. Tyyli-välilehdessä voi muokata myös siirtymiseen käytettäviä nuolia (Arrows) ja ruutuvalitsimia (Circle Pagina).

Muotoilu

Nuolet

Jos Siirtyminen nuolilla (Arrow Navigation) on käytössä (ks. kappale 3.2.1.), nuolia voi muotoilla Nuoli-osiossa (Arrows). Osiossa voi määrittää nuolten taustan leveyden ja korkeuden sekä värin eri tiloissa: Normaali (Normal) ja Osoitus (Hover). Myös nuolikuvakkeen kokoa ja väriä eri tiloissa voi muuttaa. Viimeinen muotoiluasetus koskee reunan suorakulmaisuutta. Sen avulla voi pyöristää kuvakkeen taustaa.

Ruutuvalitsimet

Mikäli Ruutuvalitsimet (Circle Pagina) ovat käytössä (ks. kappale 3.2.2.), tässä osiossa voi muotoilla ruutuvalitsinpisteiden leveyttä ja korkeutta sekä niiden taustan ja reunan väriä eri tiloissa: Normaali (Normal), Osoitus (Hover) ja Aktiivinen (Active). Myös reunojen leveyttä (Width) ja suorakulmaisuutta (Radius) voi muuttaa. Suorakulmaisuus määrittää, kuinka suorakulmaisia tai pyöreitä kuvakkeet ovat.

Siirtyminen Nuolilla

Kun Siirtyminen nuolilla (Arrow Navigation) on käytössä, riviryhmän ruutuja siirretään kummallakin sivulla olevilla nuolilla, jotka siirtävät ruutuja osoittamaansa suuntaan.

Siirtyminen Ruutuvalitsimilla

Kun Siirtyminen ruutuvalitsimilla (Circle Pagina Navigation) on käytössä, ruutuja siirretään gallerian alareunassa olevilla pisteillä

Pysäytä Osoitettaessa

Kun Pysäytä osoitettaessa -toiminto (Pause on Hover) on käytössä, ruutujen vaihtuminen loppuu automaattisesti, kun osoitin siirretään kuvien päälle. Kun osoitin siirretään sivulla minne tahansa muualle, ruudut jatkavat automaattista vaihtumista.

Dian Automaattinen Vaihto

Kun Dian automaattinen vaihto (Auto Change of Slides) on käytössä, riviryhmän diat vaihtuvat automaattisesti.

Siirtymä

Siirtymällä (Transition) voi määrittää riviryhmän siirtymäanimaation: Liu’ussa (Slide) diat liikkuvat sivusuunnassa, Hitaassa häivytyksessä (Slow Fade) ruudut häivytetään 800 millisekunniksi ja Nopeassa häivytyksessä (Fast Fade) ruudut häivytetään 200 millisekunniksi. Huomaa, että eri näkymille voi asettaa erilaiset siirtymät.

Siirtymien Välinen Aika

Oletusarvoisesti Siirtymien välinen aika (Transition Interval) on 5 000 millisekuntia (eli 5 sekuntia). Jos haluat siirtymien tapahtuvan nopeammin, muuta siirtymien välistä aikaa pienemmäksi, ja jos haluat siirtymien tapahtuvan hitaammin, muuta aikaa suuremmaksi.

Näkymät Eri Laitteissa

Editorilla on mahdollista suunnitella täysin responsiivisiä verkkosivustoja, sillä sen avulla voi optimoida sivut kolmelle tärkeimmälle laitteelle: tietokoneelle, tabletille ja mobiililaitteille. Kunkin näkymän voi suunnitella yksilöllisesti, ja se voi sisältää kyseiselle näkymälle yksilöllisesti suunniteltua sisältöä. Näkymien muokkaaminen ei vaaranna lähdekoodia, joka säilyy yhtenä HTML-sivuna. Katso video (englanninkielinen), jossa esitellään eri näkymien käyttöä.

Näkymät

Kuinka Näkymät Toimivat?

Yksi tärkeimmistä eroista eri näkymien välillä on niiden leveys. Näkymätyökalulla voit suunnitella verkkosivuston, joka näyttää hyvältä riippumatta sen katseluun käytettävästä laitteesta, sillä työkalulla voi säätää sarakkeita muuttamatta niiden sisältöä.

Voit vaihtaa näkymää valitsemalla yhden kolmesta käyttöliittymän ylälaidassa olevasta näkymäkuvakkeesta.

Näkymä

Sarakkeen Leveyden Muuttaminen

Sivu, joka näyttää hyvin suunnitellulta tietokonenäkymässä, voi näyttää kehnolta mobiililaitenäkymässä. Käyttäjäkokemusta voi parantaa varmistamalla kuvien näkyvyyden ja tekstin luettavuuden säätämällä sarakkeiden leveyttä eri näkymissä. Tiettyyn pisteeseen saakka tämä tapahtuu automaattisesti responsiivisen suunnittelun ansiosta. Voit kuitenkin vielä itse säätää sarakkeiden leveyttä, jos mielestäsi erilainen leveys toimii paremmin sisältösi kanssa.

Sarakkeen leveys

Moduulien Piilottaminen

Joissakin tilanteissa on järkevää piilottaa tiettyjä elementtejä eri näkymissä. Piilottaaksesi elementin klikkaa riviä tai moduulia, jonka haluat piilottaa, ja valitse kohdasta Piilota laitteella (Hide on Device), missä näkymissä et halua elementin näkyvän.

Tämä ominaisuus on erityisen kätevä esimerkiksi silloin, kun puhelinnumero tai jokin muu toimintakehote halutaan pitää esillä mobiililaitteella näytettävällä sivulla, mutta sen ei haluta näkyvän tietokonenäkymässä. Mobiililaitteita käytettäessä käyttäytyminen verkkosivustoilla on usein erilaista kuin tietokonetta käytettäessä, joten tämä ominaisuus on erittäin käytännöllinen, kun konversiota halutaan lisätä.

Kun Piilota laitteella -valinta on valittuna jollekin näkymälle, kyseisen näkymän kohdalle ilmestyy pieni symboli. Voit piilottaa erikseen rivin, sarakkeen tai moduulin. Jos piilotat esim. pelkän moduulin, sarake ja rivi näkyvät. Jos piilotat rivin, sen sisällä olevat sarake ja moduuli eivät myöskään näy kyseisellä laitteella.

Huom. Elementtejä ei voi piilottaa siitä näkymästä, joka on parhaillaan käytössä. Jos esimerkiksi käytät mobiilinäkymää, et voi piilottaa elementtejä mobiilinäkymästä. Piilottaaksesi elementin mobiilinäkymästä sinun tulee hallita elementtiä joko tietokone- tai tablettinäkymästä.

Piilotus

Moduuliryhmä

Lähes kaikissa moduuliryhmissä yksi moduuleista sisältää tekstiä. Moduuliryhmien avulla on helppo järjestää verkkosivuston sisältö ja asettelu.

Moduuliryhmä löytyy editorin vasemmassa ylälaidassa olevan Kaikki ryhmät -valikon (All Groups) yläpalkista. Lisätäksesi sivulle tekstiä moduuliryhmän avulla vedä moduuliryhmä sivulle. Tämän jälkeen voit muokata kutakin ryhmän elementtiä, myös tekstiä.

Moduuliryhmä

Verkkosivuston Esikatselu

Editori mahdollistaa verkkosivuston esikatselun missä tahansa vaiheessa. Näin saadaan kokonaiskuva siitä, mitä ollaan suunnittelemassa, ja samalla voidaan testata työkaluja, jotka eivät näy sivuja rakennettaessa, esimerkiksi Kiinnitä otsikko yläreunaan -toimintoa (Fix Header to Top).

Editorin oikeassa yläkulmassa on Esikatselu-painike (Preview). Kun painiketta klikataan, aukeaa uusi välilehti, jossa näytetään esikatselu rakennettavasta verkkosivustosta kaikissa eri näkymissä.

Esikatselu

Voit vierittää ruutua alaspäin ja tarkastella verkkosivustoa sekä testata elementtejä. Jos haluat esikatsella verkkosivustoa koko näytöllä, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Remove Frame ‑painiketta.

Kun haluat lopettaa esikatselun, voit sulkea välilehden ja jatkaa työskentelyä editorilla.

Hyvä Tietää

Jos et halua, että esikatselussa näytetään kaikki näkymät (tietokone-, tabletti- ja mobiililaitenäkymät), paina näppäimistön ALT-näppäintä samalla, kun klikkaat Esikatselu-painiketta (Preview). Tällöin editori avaa verkkosivuston esikatselun vain tietokonenäkymässä.

Palautustoiminto

Valitettavasti palautustoiminto, joka kumoaisi vain viimeisimmän tekemäsi muutoksen sivustolla, ei ole käytettävissä asiakastunnuksin.

Jos teet muutoksen, joka pitäisi kumota, tai lisäät sivuille esimerkiksi moduulin jota et saa poistettua, ole tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluun.

Sisällön Poistaminen

Kuinka Elementti Poistetaan?

Halutessasi poistaa elementin vie osoitin poistettavan elementin valikon ylle, siirrä sitten osoitin Asetukset-kuvakkeen ylle ja valitse Poista-toiminto (Delete) pudotusvalikosta.

Elementin poistaminen

Taustaväri Ja Taustakuvat

Taustaväri ja taustakuvat -osiossa (Background Color & Media) voi määrittää sivun taustavärin tai ‑kuvan.

Käytä Globaalien Tietojen Kuvaa

Käytä globaalien tietojen kuvaa -asetuksella (Use Global Data Image) on mahdollista käyttää logoa tai kansikuvaa, joka on määritetty Globaalit tiedot -osiossa (Global Data) sivun taustaksi.

Piilota Ylä- Ja Alatunnisteet

Piilota ylä- ja alatunnisteet -toiminnolla (Hide Header & Footer) voi piilottaa ylätunnisteen ja/tai alatunnisteen tietyltä sivulta. Aseta piilotettavan elementin kohdalla oleva liukuvalitsin oikealle piilottaaksesi kyseisen elementin.

Valikko-Ohjaus

Käytä Sivuohjausta

Kun Valikko-ohjaus-osion (Menu Jump) asetus Käytä sivuohjausta (Enable Page Jump) on käytössä ja vierailija klikkaa sivun otsikkoa, hänet ohjataan tietylle sivulle, joka täytyy määrittää Kohde-URL-osiossa (Clickthrough URL).

Kohde-Url

Kohde-URL-osiossa (Clickthrough URL) voi määrittää sivun käyttäytymistä: siihen voi yhdistää linkillä sisäisen sivun, ulkoisen sivun, sähköpostin tai tiedoston. Osiossa voi myös määrittää, aukeaako linkki uudessa välilehdessä. Huomaa, että oletusarvoisesti ulkoiset linkit aukeavat aina uudessa välilehdessä.

Esimerkki: Jos et halua, että sivustolla näytetään Tuotteet-sivua, vaan haluat ohjata vierailijat suoraan Tietoa-sivulle, sinun tulee Tuotteet-sivun asetuksissa ottaa käyttöön asetus Ota sivuohjaus käyttöön (Enable Page Jump) ja valita Kohde-URL-osion (Clickthrough URL) kohdan Sivu (Page) pudotusvalikosta Tietoa-sivu (About). Alla oleva kuva havainnollistaa esimerkkiä.

Sivun asetukset

Verkkotunnus

Verkkotunnus-toiminto (Domain) mahdollistaa toissijaisten verkkotunnusten lisäämisen yksittäisiin sivuihin sivustolla. Toiminnon voi ottaa käyttöön asetuksella Ota ulkoinen verkkotunnus käyttöön (Enable External Domain). Tämän jälkeen pudotusvalikosta valitaan, mihin verkkotunnukseen sivu liitetään.

Huom. Tämä osio näkyy Sivun asetukset -valikossa (Page Settings) vain, jos sivustoon on liitetty verkkotunnuksia.

Salasanasuojaus

Salasanasuojaus (Password Protection) mahdollistaa sivun suojaamisen siten, että vain hyväksytyt käyttäjät pääsevät sen sisältöön käsiksi. Käyttääksesi salasanasuojausta aseta Ota salasanasuojaus käyttöön -asetuksen (Enable Password Protection) liukuvalitsin oikealle ja lisää kohtaan Salli nämä ryhmät (Allow These Groups) ne käyttäjäryhmät, joille haluat antaa pääsyn sivulle.

salasanasuojaus

Sivuvalikko

Sivuvalikko löytyy editorin vasemmasta laidasta. Sivuvalikko on hierarkkinen esitys sivuista. Sivuvalikossa voi muun muassa katsella ja muokata sivuja ja alasivuja. Valikossa voi myös luoda verkkosivustolle eri kieliversioita.

Sivuvalikko

Uuden Sivun Luominen

Editorissa uuden sivun lisääminen on erittäin helppoa. Klikkaa sivupuualueella Luo sivu -painiketta (Create Page), joka avaa Luo uusi sivu -valikon (Create New Page), johon voit lisätä tarvittavat tiedot.

Sivun luominen

Sivun Asetukset

Sivun asetukset -valikko on jaettu kolmeen välilehteen: Sisältö (Content), Tyyli (Styling) ja Asetukset (Settings). Sivun asetukset -valikossa voi muokata kaikkia sivun yksityiskohtia. Avataksesi Sivun asetukset -valikon siirrä osoitin muokattavan sivun otsikon päälle ja klikkaa Asetukset-kuvaketta.

Sivun Nimi Ja Uri (Url)

Luo uusi sivu -valikossa (Create New Page) voit nimetä uuden sivun ja päättää sen URI:n (URL:n) eli kyseisen sivun osoitteen. Sivun nimi näkyy editorin sivurakenteessa sekä valikon otsikoissa ja linkkipoluissa selattaessa verkkosivustoa.

Oletusarvoisesti URI täydentää itsensä sivun nimellä automaattisesti, mutta sivun nimen voi myös muuttaa. Huomaa, että URI päivittyy, jos muutat sivun nimen missä tahansa vaiheessa. Jos haluat säilyttää saman URI:n riippumatta sivun nimen muutoksesta, sinun täytyy syöttää URI käsin sivun nimen muuttamisen jälkeen.

Huom. Sivun URI:ssä voi käyttää vain englannin aakkosiin kuuluvia pieniä kirjaimia, numeroita, alaviivaa (-) ja yhdysmerkkiä (-).

Skrollaamalla ikkunaa alaspäin saat näkyviin lisää muokattavia kohtia.

Sivupohjan Asettelu

Sivuja ei tarvitse luoda tyhjästä. Sivupohjan asettelu -osiossa (Template Layout) on mahdollista valita, miltä uusi sivu näyttää. Vaihtoehdot ovat Etusivu (Frontpage), Tietoa (About), Yhteystiedot (Contact), Tuote/palvelu (Product/Service), Galleria (Gallery) ja Tyhjä (Blank).

Sivujen Kopiointi

Sivusta voi helposti tehdä kaksoiskappaleen ilman, että sivu ja kaikki sen elementit täytyisi erikseen luoda uudestaan.

Kuinka Sivu Kopioidaan?

Siirrä osoitin sivurakenteessa kopioitavan sivun otsikon päälle, niin Asetukset-kuvake (ratas) ilmestyy oikeaan laitaan. Siirrä osoitin Asetukset-kuvakkeen päälle klikkaamatta kuvaketta ja valitse pudotusvalikosta Monista sivu (Duplicate Page).

Sivun kopiointi

Kaksoiskappaleen Luomisen Jälkeen

Kun olet tehnyt sivusta kaksoiskappaleen, kopioitu sivu aukeaa editorin pääalueelle, ja voit alkaa heti muokata sitä. Huomaa, että sivun nimi on tässä vaiheessa Copy-KopioidunSivunNimi. Älä siis unohda vaihtaa sivun nimeä ja URI-osoitetta.

Sivujärjestyksen Muuttaminen

Editorissa on mahdollista muuttaa sivujärjestystä tai sijoitella sivuja sisäkkäin missä vaiheessa tahansa.

Kuinka Sivujärjestystä Muutetaan?

Kunkin sivun otsikon vasemmalla puolella on kolme päällekkäistä pistettä. Kun osoitin siirretään pisteiden päälle, niitä voi klikkaamalla ja vetämällä siirtää uuteen paikkaan listassa.

Sivujärjestys

Alasivun Lisääminen

Sivurakenne on hierarkkinen navigointijärjestelmä, jossa voi olla sivuja ja alasivuja. Kun uusi sivu on lisätty, sen voi muuttaa olemassa olevan sivun alasivuksi. Tämä tehdään vetämällä alasivuksi haluttava sivu sen sivun alle, jonka alasivuksi se halutaan asettaa. Sivun tulee näkyä listassa sisennettynä, jotta se määrittyy hierarkiassa alasivuksi.

Alasivu

Sivujen Poistaminen

Sivun voi poistaa ilman, että sillä olisi vaikutusta muihin sivuihin. Siirrä osoitin poistettavan sivun otsikon päälle, niin Asetukset-kuvake ilmestyy oikeaan laitaan. Siirrä osoitin Asetukset-kuvakkeen päälle klikkaamatta kuvaketta ja valitse pudotusvalikosta Poista sivu (Delete Page). Sinulle näytetään viestiruutu, jossa voit varmistaa haluavasi poistaa sivun. Jos haluat poistaa sivun, klikkaa Kyllä-painiketta (Yes). Kun olet klikannut Kyllä-painiketta, sinulta kysytään toisessa viestiruudussa, haluatko hallita 301-uudelleenohjauksia.

Sivun poistaminen

Sivun Piilottaminen

Joissakin tilanteissa on järkevää piilottaa sivu. Editorissa voit valita, mitkä sivut piilotetaan ja missä näkymissä ne piilotetaan. Piilottaaksesi sivun siirrä osoitin piilotettavan sivun otsikon päälle ja klikkaa asetuskuvaketta. Piilota sivu -valinta (Hide Page) on Sivuasetukset-valikon (Page Settings) Asetukset-välilehdessä (Settings). Piilota sivu -valinnan alla olevilla liukusäätimillä voi valita, missä näkymissä sivu piilotetaan. Jos haluat sivun kokonaan piiloon, klikkaa kaikkiin kolmeen kohtaan piilotus päälle.

Sivun piilottaminen ei estä käyttäjiä vierailemasta sillä, jos he tietävät sivun URL-osoitteen.

Sivun piilottaminen

Sivun Kuvake

Kun käytössä on rajallisesti tilaa, kuvakkeet ovat kätevä tapa kertoa vierailijoille, mitä asiat merkitsevät. Lisäämällä kuvakkeita sivuille voit auttaa verkkosivuston vierailijoita hahmottamaan, mitä kukin sivu käsittelee. Kuvakkeet löytyvät ja niitä voi lisätä Sivun asetukset -valikosta (Page Settings).

Kuvake

Lisää Kuvake

Lisätäksesi kuvakkeen sivulle avaa Sivun asetukset -valikko sillä sivulla, jolle haluat lisätä kuvakkeen. Kuvake-osio (Icon) on valikon alimmaisena. Valitse haluamasi kuvake kattavasta listasta tai suodata listaa.

Kun hakukenttään kirjoitetaan esimerkiksi ”arrow” (nuoli), saadaan tulokseksi vain nuolikuvakkeita.

Poista/Muokkaa Kuvaketta

Poistaaksesi tai vaihtaaksesi käytössä olevan kuvakkeen avaa Sivun asetukset -valikko sillä sivulla, jolla olevan kuvakkeen haluat poistaa tai vaihtaa. Etsi käytössä oleva kuvake Kuvake-osion (Icon) listasta ja klikkaa sitä poistaaksesi sen käytöstä. Jos haluat lisätä toisen kuvakkeen, klikkaa haluamaasi kuvaketta ottaaksesi sen käyttöön.

Kuvakkeiden kokoa, väriä ja välejä voi muuttaa osiossa Yleinen tyyli (Global Styling).

Kuvakkeen muokkaus

Tekstin Muokkaaminen

Tekstinmuokkaustyökalussa (Text Editor) on työkalurivi, jolla voi mukauttaa kaikkien elementtien tekstejä. Tekstin muokkausmahdollisuudet kattavat koon, fonttiperheen, värin, rivin korkeuden sekä useita muita valintoja.

Html-Elementit (H1, H2 Jne.)

Tekstinmuokkaustyökalussa on HTML-elementtejä, jotka mahdollistavat sisällön järjestämisen. H tarkoittaa otsikkoa (Heading) ja P kappaletta (Paragraph). H1 on pääotsikko, H2 alaotsikko ja niin edelleen. Näin sisältö optimoidaan hakukoneille.

Hakukoneoptimoinnin toimivuuden vuoksi kullakin sivulla tulee olla vain yksi H1-pääotsikko. Tämä mahdollistaa keskittymisen nimenomaisiin avainfraaseihin. Usein pidetään kannattavana synonyymien käyttämistä H2-alaotsikkotunnisteissa, mikäli niiden käyttö on mahdollista.

Html

Tekstin Lisääminen

Teksti on yksi verkkosivuston tärkeimmistä elementeistä. Sen tulee olla informatiivista, mukaansa tempaavaa ja asiaan liittyvää. Editorissa voi lisätä sivulle tekstiä kahdella tavalla: tekstimoduulin (Text Module) avulla tai integroimalla tekstin moduuliryhmään (Module Group).

Tekstimoduuli

Tekstimoduuli löytyy editorin vasemmassa ylälaidassa olevan Perusmoduuli‑valikon (Basic Modules) yläpalkista. Lisätäksesi sivulle tekstiä tekstimoduulin avulla vedä tekstimoduuli sivulle ja kaksoisklikkaa sitä muokataksesi tekstiä ja avataksesi tekstinmuokkaustyökalun työkalurivin.

Tekstimoduulin taustaa, reunoja ja välejä voi muokata.

Tekstieditori

Muotoilu/Tyyli

Tekstiä voi muotoilla joko valitsemalla tekstityylin (esim. alaotsikko, subtitle) tai muokkaamalla tekstin tyyliä paikallisesti muuttamalla väriä, kokoa ja niin edelleen tekstinmuokkaustyökalulla. Kun valitset tekstityylin, voit varmistua siitä, että esimerkiksi kaikki sivuston alaotsikot näyttävät samalta. Tekstityyleihin vaikuttavat yleiset asetukset, joten muuttamalla yleisiä muotoiluasetuksia (Yleinen tyyli) voi muuttaa esimerkiksi kaikkien sivuston alaotsikoiden ulkonäköä. Jos tekstiä taas muokataan paikallisesti tekstinmuokkaustyökalulla, globaalit tyyliasetukset eivät enää vaikuta tekstiin.

On suositeltavaa käyttää yleisiä tyyliasetuksia mahdollisimman paljon, koska se helpottaa sivuston päivittämistä ja ylläpitämistä huomattavasti. Se myös helpottaa asioita, jos sivuston ylläpitäjä vaihtuu.

Muotoilu

Tekstin Korostuselementit

Tekstistä voi korostaa tiettyjä osia käyttämällä lihavointia (Bold), kursiivia (Italic) ja/tai alleviivausta (Underline).

Tekstin korostus

Fontit

Editori tukee useita erilaisia fontteja, joiden avulla verkkosivuston teksti saadaan erottumaan joukosta ja sopimaan sivuston asetteluun.

Fonttikoko

Fonttikoon voi määrittää joko valitsemalla pikselimäärän (PX) tai liikuttamalla liukuvalitsinta.

Fonttikoko

Tekstin Tasaus

Tekstin voi tasata tasaustyökaluilla. Maalaa haluamasi tekstielementit ja klikkaa haluamaasi tasauskuvaketta.

Väri

Värityökalulla voi säätää värin koko tekstille tai vain tietylle tekstiosuudelle. Väri ja läpinäkyvyys valitaan hiirellä. Värityökaluun voi myös syöttää hex-värikoodin, kun halutaan käyttää jotakin tiettyä, esimerkiksi brändille ominaista, väriä.

Värityökalulla voi myös valita määritetyt Yleisvärit (Global Colors). Tämä helpottaa sivujen päivittämistä ja mahdollisia käyttäjämuutoksia tulevaisuudessa.

Väri

Kuvakkeet

Tekstiin voi lisätä pieniä kuvakkeita. Kuvakkeen voi valita kattavasta listasta, tai listaa voi suodattaa. Kun hakukenttään esimerkiksi kirjoitetaan ”arrow” (nuoli), saadaan tulokseksi vain nuolikuvakkeita. Kuvake lisätään tekstiin klikkaamalla Syötä-painiketta (Insert). Kuvakkeita voi lisätä halutun määrän minne tahansa tekstimoduuliin.

Kuvakkeet

Linkki

Linkki-osiossa (Link) voit tehdä linkkejä tekstiin. Tekstiin voi lisätä linkin sisäiseen sivuun, ulkoiseen sivuun, sähköpostiin tai tiedostoon. Osiossa voi myös määrittää, aukeaako linkki uudessa välilehdessä.

Huom. Oletusarvoisesti ulkoiset linkit aukeavat aina uudessa välilehdessä.

Linkeille voi määrittää myös niin sanotun ”nofollow”-ominaisuuden, jotta linkki ei vaikuta kohteen sijoitukseen hakukoneindeksissä.

Linkki

Globaalit Tiedot (Yleiset Tiedot)

Voit lisätä ja muokata Globaaleja tietoja (Global Data) tekstinmuokkaustyökalussa.

Globaalit tiedot

Tyylin Poistaminen

Tekstinmuokkaustyökalulla on helppoa muotoilla tekstielementtejä paikallisesti. Jos haluat myöhemmin vaihtaa paikallisen tyylin eli muotoilun yleiseen tyyliin eli muotoiluun, maalaa teksti ja klikkaa Poista tyyli -kuvaketta (Remove Style) tekstinmuokkaustyökalun työkalurivillä. Tällöin paikallinen muotoilu häviää.

Tyylin poisto

Peruminen Ja Uudelleen Tekeminen

Viimeisimmän toimet voi perua ja tehdä uudelleen kuvakkeilla Peru (Undo) ja Tee uudelleen (Redo). Jos olet klikannut jo jonnekin muualle, et voi enää perua viimeisintä toimintoa.

Peruminen

Fonttiperhe

Tekstille voi erikseen valita fonttiperheen (Font Family), jos ei halua käyttää yleisissä tyyli- eli muotoiluasetuksissa määritettyä fonttiperhettä. Tämä tehdään viemällä osoitin tekstin päälle, maalaamalla teksti ja valitsemalla haluttu fonttiperhe.

Huomaa, että työkalurivin fonttiperhekohdassa voi lukea Ei valittu (None), jos tekstiä ei ole muotoiltu paikallisesti. Tällöin tekstin muotoilu noudattaa yleisiä tyyliasetuksia.

Fonttiperhe

Merkkiväli

Merkkiväliä (Letter Spacing) voi muuttaa. Tekstissä voi käyttää valmiiksi määriteltyä merkkiväliä, tai merkkivälin voi määrittää liukuvalitsimella. Työkalurivin toisen tason saa auki klikkaamalla työkalurivin oikeassa laidassa olevaa nuolta, jolloin tekstinmuokkaustyökalu aukeaa laajennetussa näkymässä.

Merkkiväli

Rivin Korkeus

Rivin korkeutta (Line Height) voi muotoilla valitsemalla valmiiksi määritellyn korkeuden tai muuttamalla korkeutta liukuvalitsimella.

Rivin korkeus

Fontin Paino

Tekstissä voi korostaa tiettyjä elementtejä määrittelemällä niiden fontin painon (Font Weight) lihavoiduksi (Bold), kevyeksi (Light) tai normaaliksi (Normal).

Fontin paino

Taulukot

Tekstimoduuliin voi lisätä taulukoita, joihin voi asettaa haluamansa määrän rivejä ja sarakkeita. Otsikkoriviin voi halutessaan tehdä erilaisen muotoilun kuin muihin soluihin.

Taulukot

Numeroidut Ja Numeroimattomat Luettelot

Tekstielementtejä voi järjestää numeroiduiksi tai numeroimattomiksi luetteloiksi. Numeroidussa luettelossa kohdat merkitään numeroin ja numeroimattomassa luettelossa luettelomerkein.

Luettelot

Hyvä Tietää – Työkalurivin Laajentaminen

Oletusarvoisesti työkalurivissä näkyy vain puolet mahdollisista toiminnoista, mutta klikkaamalla työkalurivin oikeassa laidassa olevaa nuolta työkalurivi voidaan laajentaa niin, että kaikki toiminnot tulevat näkyviin.

Taulukot

Tekstimoduulin avulla verkkosivustolle voi lisätä taulukoita. Taulukkotyökalu löytyy laajentamalla tekstinkäsittelytyökalun työkalurivi muokattaessa tekstimoduulia.

Taulukon Lisääminen

Lisää ensin teksti kenttä. Vie hiiri tekstikentän päälle tai klikkaa tekstikenttää niin työkalurivi tulee näkyviin. Klikkaa sitten työkalurivin päässä olevaa nuolta niin saat lisää painikkeita. Taulukko lisätään klikkaamalla taulukkokuvaketta (table) ja valitsemalla pudotusvalikosta Lisää taulukko (Insert Table). Oletusarvoisesti tekstimoduuliin lisätään taulukko, jossa on kaksi riviä ja kaksi saraketta eli neljä solua.

Rivin Lisääminen

Uusi rivi lisätään valitsemalla pudotusvalikosta Lisää rivi yläpuolelle (Insert Row Above) tai Lisää rivi alapuolelle (Insert Row Below). Uuden rivin sijainti riippuu kursorin sijainnista.

Sarakkeen Lisääminen

Uusi sarake lisätään valitsemalla pudotusvalikosta Lisää rivi vasemmalle (Insert Column Left) tai Lisää rivi oikealle (Insert Column Right). Uuden sarakkeen sijainti riippuu kursorin sijainnista.

Otsikkorivin Lisääminen Ja Poistaminen

Otsikkorivi on taulukon ensimmäinen rivi, ja sen muotoilun voi erottaa muusta taulukosta. Otsikkorivin voi lisätä valitsemalla pudotusvalikosta Lisää otsikkorivi (Add Head), ja otsikkorivin voi poistaa valitsemalla Poista otsikkorivi (Delete Head).

Rivin Ja Sarakkeen Poistaminen

Rivin tai sarakkeen voi poistaa valitsemalla pudotusvalikosta Poista rivi (Delete Row) tai Poista sarake (Delete Column). Kursori tulee asettaa poistettavalle riville tai sarakkeelle.

Taulukon Poistaminen

Taulukon voi poistaa kokonaan valitsemalla pudotusvalikosta Poista taulukko (Delete Table). Tällöin kaikki taulukon sarakkeet ja rivit poistetaan.

Teksti

Tekstin muotoilu tehdään paikallisesti käyttämällä tekstinmuokkaustyökalun työkaluriviä. Taulukossa voi käyttää valmista fonttimuotoilua tai fonttia voi muuttaa, taulukkoon voi lisätä linkkejä, yleisiä tietoja, luetteloita ja niin edelleen. Huomaa, että taulukkoon ei voi lisätä tunnisteita (H1, H2...).

Yleinen Tyyli (Muotoilu)

Muut muotoiluvaihtoehdot löytyvät siirtymällä Yleinen tyyli -välilehteen (Global Styling) ja valitsemalla Moduulien ulkoasu (Module Design) kohdan Teksti (Text). Pudotusvalikossa on Taulukko-osio (Table). Tässä osiossa voi eriyttää taulukon otsikkorivin ja muiden solujen muotoilun. Muotoilumahdollisuudet esitellään seuraavissa kappaleissa.

Yleinen tyyli

Välit

Marginaali- ja täytekohdassa voi muokata etäisyyttä reunoihin eli tilaa elementin sisällä.

Reuna

Reunaosiossa (Border) voi muokata otsikkorivin tai solujen reunoja valitsemalla värin, leveyden ja tyylin.

Tausta

Taustaosiossa (Background) voi määrittää taustavärin otsikkoriville tai soluille sekä määrittää taustavärin läpinäkyvyyden.

Kuvien Lisääminen

Editori mahdollistaa neljä tapaa käyttää kuvia: yksittäinen kuva, kuva galleriassa, kuva ryhmässä ja elementin taustakuva.

Kuvamoduuli

Kuvamoduuli (Image Module) on työkalu, jota käytetään silloin, kun halutaan käyttää yksittäistä kuvaa.

Kuva

Galleriamoduuli / Kuvagalleria

Galleriamoduuli (Gallery Module) mahdollistaa useiden kuvien käyttämisen samaan aikaan dynaamisesti ja interaktiivisesti.

Galleria

Ryhmät

Kuvia voi lisätä myös valmiiksi suunniteltuihin ryhmiin, joita ovat esimerkiksi Kuva ja teksti (Image & Text) sekä Galleria ja teksti (Gallery & Text). Tätä ominaisuutta käyttääksesi valitse moduulien valinta kohdasta Kaikki ryhmät -osio.

Ryhmät

Elementin Taustakuva

Kuvia voi myös käyttää taustakuvana missä tahansa elementissä: rivissä, sarakkeessa tai jopa moduulissa, kuten tekstimoduulissa.

Kuvaeditori

Editorissa on integroitu kuvaeditori, jonka avulla kuvia voidaan muokata suotimilla eli suodattimilla, kierto-ominaisuudella, kokoasetuksilla sekä useilla muilla ominaisuuksilla.

Kuvaeditoriin (Image Editor) pääsee Muokkaa kuvamoduulia -valikosta (Edit Image Module) pikkukuvan oikealla puolella olevasta Muokkaa-painikkeesta (Edit). Klikattaessa painiketta aukeaa uusi valikko, jonka yläosassa näytetään esikatselunäkymä kuvasta ja muokkaustyökalut alaosassa.

Kuvaeditori
Rajaus

Rajaustyökalulla (Crop) voi rajata kuvaa muuttamalla sen kokoa. Sillä voi käyttää valmiita rajauksia, kuten neliötä, tai 4:3- ja 16:9-rajausta, tai vapaata rajausta.

Kierto

Kiertotyökalulla (Orientation) voi kiertää kuvaa oikealle tai vasemmalle tai kääntää kuvaa pysty- tai vaakasuunnassa.

Suotimet (Suodattimet)

Suotimet (Filters) ovat kuviin lisättäviä efektejä. Kuvaeditorissa on useita suotimia, joilla voi muuttaa kuvan sävyjä ja värejä. Myös suotimen voimakkuutta voi säätää.

Säätö

Säätötyökalulla (Adjust) voi säätää kuvan kirkkautta, kylläisyyttä, kontrastia, selkeyttä, valotusta, varjoja ja korostuksia.

Teksti

Tekstityökalulla (Text) voi lisätä tekstiä kuvaan. Teksti siirretään kuvaan vetämällä kursori kuvan päälle. Tekstiä voi myös kiertää käyttämällä oikeassa alakulmassa olevaa Kiertotoimintoa (Rotation). Alapalkista voi määrittää tekstin koon, fonttiperheen, tasauksen ja järjestyksen. Fonttien vieressä on kaksi neliötä, joilla voi valita tekstin ja taustan värit.

Pensseli

Pensselityökalulla (Brush) voi piirtää kuvan päälle. Pensselin paksuutta ja väriä voi muuttaa.

Tarkennus

Tarkennustyökalulla (Focus) voi määrittää kuvan tarkennuksen liukusäätimen avulla. Työkalussa voi valita säteittäisen ja lineaarisen tarkennuksen välillä.

Reuna

Reunatyökalulla (Border) kuvalle voi tehdä reunuksen. Työkalu mahdollistaa reunuksen paksuuden ja värin valitsemisen.

Tärkeää Tietää

  • Kaikista työkaluista voi palata päänäkymään käyttämällä vasemman alakulman Palaa-painiketta (Back). Oikeassa yläkulmassa on Peru-painike (Undo), jolla voi poistaa kuvaan tehdyt muokkaukset, sekä Tallenna-painike (Save), joka tallentaa tehdyt muokkaukset. Kuvaeditorin ylälaidassa on myös Lähennys- ja loitonnustoiminto (Zoom).
  • Kuvaeditorilla ei voi muokata .svg-tyyppisiä kuvia.

Alkuperäinen Kuva

Vaikka kuvaan tehtäisiin muutoksia, alkuperäistä kuvaa voi aina käyttää uudelleen, ja se löytyy Tiedostonhallinnasta (File Manager).

Kuvien Lähettäminen / Tiedostonhallinnan Käyttö

Elementtiin voi lisätä kuvan kahdella tavalla: kuvan voi hakea tietokoneelta tai käyttämällä Tiedostonhallintaa (File Manager).

Kuvan Hakeminen Omalta Koneelta

Kuvan voi hakea tietokoneelta klikkaamalla Sisältö-välilehdessä (Content) Tiedostonhallintaa (File Manager). Sisältö-välilehdelle pääset klikkaamalla Sivuston luonti -kohdasta (vasemmalla ylhäällä) ja valitsemalla valikosta sisältö.

Tiedostonhallinta

Tärkeää Tietää

  • Kaikista työkaluista voi palata päänäkymään käyttämällä vasemman alakulman Palaa-painiketta (Back). Oikeassa yläkulmassa on Peru-painike (Undo), jolla voi poistaa kuvaan tehdyt muokkaukset, sekä Tallenna-painike (Save), joka tallentaa tehdyt muokkaukset. Kuvaeditorin ylälaidassa on myös Lähennys- ja loitonnustoiminto (Zoom).
  • Kuvaeditorilla ei voi muokata .svg-tyyppisiä kuvia.

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallinta on eräänlainen mediakirjasto – aina, kun editoriin lähetetään kuva, se tallentuu automaattisesti tiedostonhallintaan. Tämä mahdollistaa saman kuvan käyttämisen niin monta kertaa kuin halutaan.

Katso tiedostohallinnan opastusvideo tästä (englanninkielinen)

Tiedostokirjasto

Jos haluat käyttää Tiedostonhallinnassa olevaa kuvaa, valitse Muokkaa kuvamoduulia -valikon (Edit Image Module) Sisältö-välilehdessä (Content) toiminto Valitse kirjastosta (Choose from Library), jolloin Tiedostokirjasto (Your Files) aukeaa.

Tiedostokirjasto

Linkkien Liittäminen Kuviin

Kuvaan voi liittää linkin, jotta vierailijan klikatessa sitä tapahtuu tietty toiminto.

Linkki

Miten Kuvaan Liitetään Linkki?

Klikkaa kuvaa, johon haluat liittää linkin. Linkitä-toiminto (Link) löytyy Muokkaa kuvamoduulia valikon (Edit Image Module) Tyyli-välilehdestä (Styling). Valitse, millaisen linkin haluat lisätä: linkki ulkoiseen sivuun, sisäiseen sivuun, sähköpostiin tai tiedostoon.

Avaa Linkit Uuteen Välilehteen

Kun kohta Avaa linkit uudessa välilehdessä (Open Links in New Tab) on valittu, kuvaa klikattaessa linkitetty sivu aukeaa erillisessä välilehdessä. Huomaa, että oletusarvoisesti ulkoiset linkit aukeavat aina uudessa välilehdessä.

Aseta Nofollow-Ominaisuus

Osiossa Aseta ”nofollow”-ominaisuus (Set ”Nofollow” Property) voi asettaa niin sanotun ”nofollow”-ominaisuuden käsiteltävälle linkille. Asetus on oleellinen varsinkin silloin, jos hakukoneiden ei haluta huomioivan tiettyä hyperlinkkiä. Jos tämä asetus on käytössä, linkki ei vaikuta kohteen sijoitukseen hakukoneindeksissä.

Otsikon Tunniste

Otsikon tunniste (Title Tag) kertoo ihmisille ja hakukoneille, mitä sivu käsittelee. Otsikkotunnisteeseen kannattaa sisällyttää asiaan liittyviä avainsanoja, sillä se vaikuttaa siihen, kiinnostuvatko ihmiset sivustasi, kun he saavat sen hakutulokseksi.

Vaihtoehtoteksti Kuvalle

Vaihtoehtoteksti (Alt Text) on vaihtoehto kuvalle. Jos vierailija käyttää vain tekstin näyttävää selainta tai normaalia selainta vain tekstin näyttävässä tilassa, hän ei näe grafiikkaa, kuten kuvia. Tällaisessa tapauksessa vierailijalle näytetään vaihtoehtoteksti. Jos kuvalle ei ole asetettu otsikkoa, vaihtoehtoteksti näkyy myös silloin, kun osoitin siirretään kuvan päälle. Määrittämällä kuville vaihtoehtotekstit varmistutaan siitä, että verkkosivustoa voi käyttää ruudunlukuohjelmilla ja muilla tekstipohjaisilla sisällönlukuohjelmilla.

Vaihtoehtotekstin Lisääminen Kuvalle

Klikkaa kuvaa, johon haluat liittää vaihtoehtotekstin. Vaihtoehtoteksti-valinta (Alternative Text) löytyy Muokkaa kuvamoduulia -valikon (Edit Image Module) välilehdestä Sisältö (Content). Kirjoita vaihtoehtoteksti sille varattuun kenttään ja klikkaa Tallenna (Save) ottaaksesi muutokset käyttöön.

Vaihtoehtoteksti

Videoiden Lisääminen

Videot ovat hyödyllisiä, kun verkkosivuston interaktiivisuutta halutaan lisätä. Editori mahdollistaa kolme eri tapaa lisätä video sivulle: videomoduulilla, HTML-moduulilla ja rivin taustavideona.

Videomoduuli

Videomoduulin (Video Module) avulla verkkosivulle voi lisätä videon. Näytettävän videon linkin voi lisätä käsin tai käyttää Globaaleihin tietoihin (Global Data) lisättyjä videoita.

Video

Html-Moduuli

HTML-moduulin avulla voit upottaa sivuille Youtube-videon. Kopio Youtubesta videon upotuskoodi ja liitä se HTML-koodi-ikkunaan.

Rivin Taustavideo

Asettaaksesi videon rivin taustaksi avaa Rivi-valikko (kullanvärinen Row-palkki) ja klikkaa Muokkaa (Edit). Taustavideo-ominaisuus (Background Video) löytyy Muotoilu-välilehdestä (Styling). Kopioi videon URL-osoite osoitekenttään ja aseta valinta Ota taustavideo käyttöön (Enable Background Video) päälle.

Huomaa: Editorin hyväksymät video-URL:t ovat MP4, WEBM, OGG, Youtube ja Vimeo.

Taustavideo

Karttamoduuli

Upota karttamoduuli (Map Module) verkkosivustollesi ohjataksesi asiakkaat luoksesi ja helpottaaksesi yrityksesi löytämistä. Karttamoduuli sijaitsee Perusmoduulit-valikossa (Basic Modules). Moduulin voi lisätä sivustolle vetämällä sen yläpalkista siihen riviin tai sarakkeeseen, johon se halutaan asettaa.

Karttamoduuli

Huomaa: Jotta karttamoduuli toimisi mahdollisimman hyvin, samalla sivulla tulee käyttää vain yhtä karttamoduulia.

Google Maps Ja Yhteydenottolomake

Google Maps ja yhteydenottolomake -moduuliryhmä (Google Maps & Contact Form) toimii täydellisesti yhteydenottosivulla. Tämä ominaisuus löytyy, kun valitset moduuliryhmän Kaikki ryhmät. Moduuliryhmän avulla asiakkaat voivat ottaa yritykseen yhteyttä ja saavat yrityksen sijainnin tietoonsa. Google Maps ja yhteydenottolomake moduuliryhmä sijaitsee Kaikki ryhmät -valikossa (All Groups). Moduuliryhmän voi lisätä sivustolle vetämällä sen yläpalkista siihen riviin tai sarakkeeseen, johon se halutaan asettaa.

Google maps

Google Maps Ja Yhteydenottolomake -Moduuliryhmän Muokkaaminen

Moduuliryhmän jokaista elementtiä voi muokata erikseen. Avaa muokkausvalikko kaksoisklikkaamalla muokattavaa moduulia tai siirrä osoitin sen päälle, jolloin sininen moduulivalikko tulee näkyviin. Klikkaa valikon kohtaa Muokkaa (Edit).

Google Maps

Lomake

Avaa kommunikointikanava sivustosi vierailijoille! Lomakemoduulilla (Form) voi kerätä ja tallentaa arvokasta tietoa verkkosivuston vierailijoista. Lomakemoduulit sijaitsevat Perusmoduulit-valikossa (Basic Modules). Lisää moduuli sivustollesi vetämällä se yläpalkista siihen riviin tai sarakkeeseen, johon haluat sen asettaa.

Lomake

Koska moduuleita on kaksi, on mahdollista määrittää kaksi valmista asettelua lomakkeille, esimerkiksi toinen vaaleilla väreillä ja toinen tummilla. Tämä on kätevää silloin, kun halutaan käyttää sivustolla useita lomakkeita erivärisillä taustoilla, minkä vuoksi tarvitaan vaalea ja tumma versio lomakkeesta, jotta lomakkeen voi asettaa sivustolla minne tahansa. Kun on kaksi lomakemuotoilua valmiina, lomakkeita ei tarvitse muotoilla paikallisesti.

Oletusarvoisesti lomake 2 -moduulissa (Form 2) on samat Yleiset tyyliasetukset (Global Styling) kuin lomakemoduulissa (Form). Jos haluat lomake 2 -moduulille oman, itsenäisen muotoilun, muuta lomake 2 -moduulin Yleisiä tyyliasetuksia.

Lomakemoduulin Muokkaaminen

Avaa muokkausvalikko kaksoisklikkaamalla muokattavaa lomaketta tai siirrä osoitin sen päälle, jolloin sininen moduulivalikko tulee näkyviin. Klikkaa valikon kohtaa Muokkaa (Edit).

Kentän Muokkaaminen Ja Lisääminen

Oletusarvoisesti lomakemoduulissa on aluksi yksi tekstikenttä. Kenttää voi muokata klikkaamalla asetukset (ratas)-kuvaketta, joka ilmestyy oikeaan laitaan osoitettaessa elementtiä. Kentän voi poistaa klikkaamalla kuvakkeen vieressä olevaa roskakorikuvaketta. Uuden kentän voi lisätä klikkaamalla olemassa olevien elementtien ylä- ja alalaidoissa olevia + Lisää elementti -painikkeita (+ Add Element). Elementtiä voi siirtää haluttuun sijaintiin vetämällä elementin vasemmassa laidassa olevista kolmesta pisteestä.

Tekstikenttä

Tekstikenttä (Text) on yksinkertainen elementti, jossa vastataan lyhyisiin kysymyksiin. Esim. nimi.

Sähköpostikenttä

Sähköpostikenttä (Email) on ihanteellinen verkkosivuston vierailijoiden sähköpostiosoitteiden keräämiseen. Koska se on suunniteltu sähköpostiosoitteiden keräämiseen, vierailijalle näytetään virheviesti, jos tämän syöttämä vastaus ei ole kelvollinen sähköpostiosoite.

Tekstialuekenttä

Tekstialuekenttä (Textarea) on hyvin samankaltainen elementtityyppi kuin tekstikenttä, mutta se mahdollistaa pidemmät vastaukset näyttämällä suuremman tekstialueen.

Valintakenttä

Valintakentässä (Select) vierailijat valitsevat vastausvaihtoehdon etukäteen määriteltävästä pudotusvalikosta. Vastausvaihtoehtoja voi muokata klikkaamalla tekstiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Lisää uusi vaihtoehto (Add New Option).

Valintaruutukenttä

Valintaruutukenttä (Checkbox) on samankaltainen elementtityyppi kuin valintakenttä, mutta valintaruutukentässä voi valita useamman vastausvaihtoehdon, ja kaikki vastausvaihtoehdot ovat suoraan näkyvillä. Vierailija voi valita yhden tai useamman vastauksen etukäteen määritellyistä vaihtoehdoista. Vastausvaihtoehtoja voi muokata klikkaamalla tekstiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Lisää uusi vaihtoehto (Add New Option).

Valintanappikenttä

Valintanappikenttä on muuten samanlainen elementtityyppi kuin valintaruutukenttä, mutta vierailija voi valita vain yhden vastauksen etukäteen määritellyistä vaihtoehdoista. Vastausvaihtoehtoja voi muokata klikkaamalla tekstiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Lisää uusi vaihtoehto (Add New Option).

Sijainti

Sijainti (Location) on ihanteellinen elementtityyppi verkkosivuston vierailijoiden osoitteiden keräämiseen. Kun vierailija alkaa kirjoittaa vastausta, Google Maps -karttapalvelun tukema automaattinen täyttö -ominaisuus mahdollistaa olemassa olevan kelvollisen osoitteen valitsemisen.

Päivämäärävalitsin

Päivämäärävalitsin (Datepicker) on ihanteellinen elementtityyppi päivämäärinä ilmoitettujen vastausten keräämiseen verkkosivuston vierailijoilta. Kun vierailija klikkaa vastauskenttää, hänelle näytetään kalenteri, josta päivämäärän voi valita.

Puhelinnumerokenttä

Puhelinnumerokenttää (Phone) voi käyttää puhelinnumeroiden keräämiseen.

Alaotsikko

Alaotsikon (Subtitle) avulla on mahdollista lisätä lomakemoduuliin tekstiä (lisäämättä vastausta vaativia kenttiä). Tekstillä voi antaa vierailijoille ohjeita lomakkeen tietyn kentän tai osion täyttämiseen. Kohdassa Tunniste (Label) tekstille voi antaa otsikon ja kohtaan Kentän kuvaus (Field Description) voi syöttää tekstin.

Alaotsikko
Tiedostokenttä

Tiedostokenttää (File) voi käyttää silloin, kun halutaan vastaajien liittävän lomakkeen lähetykseen tiedostoja. Yhteen lomakevastaukseen voi sallia usean tiedoston liittämisen. Huomaa: Tiedostotyypille ei ole rajoituksia, mutta tiedostojen suurin sallittu koko on 25 Mt. Jos vastaaja yrittää lähettää tiedostoa, joka on suurempi kuin 25 Mt, hänelle näytetään kokorajaa koskeva varoitus. Lähetettäessä lomaketta, johon on liitetty tiedosto, lomakesähköpostiin lisätään URL-osoite, josta tiedoston voi ladata. Tiedosto on ladattavissa 30 päivän ajan.

Tiedosto

Kentän Leveys

Tässä osiossa määritetään, kuinka lomakkeen kentät jakautuvat sarakkeille. Sarakkeen leveyttä käsitellään prosentteina, joten sarakkeen koko leveys on 100 %. Tässä vaiheessa asetettu kentän leveys määrittää, kuinka suuren osan sarakkeen koko leveydestä kenttä peittää. Jos kentän leveys on esimerkiksi 50 %, se peittää puolet sarakkeesta.

Teksti Kentän Sisällä

Teksti kentän sisällä (Text inside Field) on teksti, joka näytetään vastausruudun sisällä. Teksti voi olla vinkki, osoitus tai jokin muu hyödyllinen ohje lomaketta täyttävälle vierailijalle.

Vastausvaihtoehdot

Vastausvaihtoehdot-ruutuun (Options) voi kirjoittaa valinta-, valintaruutu- ja radiokenttiä käyttävien kysymysten vastausvaihtoehdot.

Pakollinen Kenttä

Kun valinta Pakollinen (Required) on käytössä, lomaketta täytettäessä kyseisen kysymyksen kenttää ei voi jättää tyhjäksi.

Kiitosviesti

Lomakkeeseen vastanneille kannattaa kirjoittaa pieni kiitosviesti heidän ajastaan ja vaivannäöstään. Vapaamuotoisen viestin voi kirjoittaa Kiitosviesti-kenttään (Thank You Message).

Roskapostin Esto

Ota roskapostin esto käyttöön -asetus (Enable Spam Protection) estää roskapostibottien lähettämän roskapostin. Sillä otetaan käyttöön pieni reCAPTCHA-palvelun ”En ole robotti” -valintaruutu, jonka avulla varmistetaan, että vierailija on ihminen.

Näkymätön Roskapostin Esto

Sen sijaan, että reCAPTCHA-palvelun valintaruutu näkyisi yhteydenottolomakkeessa, on mahdollista ottaa käyttöön Näkymätön roskapostin esto (Invisible Spam Protection). Sen ollessa käytössä vierailijoille ei näytetä reCAPTCHA-palvelua, ei edes ”En ole robotti” -valintaruutua. Jos järjestelmä merkitsee vierailijan ”epäilyttäväksi”, vierailijalle näytetään tavanomainen valintaruutu lomakkeeseen vastaamisen yhteydessä.

reCAPTCHA ei kuitenkaan ole täysin näkymätön verkkosivustolla. Kun roskapostin esto on päällä, reCAPTCHA-tekniikan omistaja eli Google kerää verkkosivustolta vierailijatietoa, minkä vuoksi sillä on lakisääteinen velvollisuus näyttää tietosuojaselosteensa ja käyttöehtonsa sivustolla. Googlen linkit näytetään sivustolla alla olevan pienen reCAPTCHA-ruudun avulla.

reCAPTCHA

Editorissa voi valita, näytetäänkö reCAPTCHA-ruutu verkkosivuston oikeassa vai vasemmassa alakulmassa. Ruudun ulkonäköä ei voi muuttaa tai muotoilla, koska se ei ole editoriin kuuluva elementti.

Ohjaa Sivulle Lähetettäessä (Kiitos-Sivu)

Ohjaa sivulle lähetettäessä -valinnalla (Go to Page on Submission) voi ohjata vierailijat joko ulkoiselle verkkosivustolle tai toiselle saman verkkosivuston sivulle lomakkeeseen vastaamisen jälkeen.

Kenttien Välinen Marginaali

Kenttien välinen marginaali (Margin between Fields) määrittää, kuinka suuri lomakkeen elementtien välinen marginaali on. Koon voi kirjoittaa osiossa olevaan kenttään, tai kokoa voi suurentaa liikuttamalla liukuvalitsinta oikealle ja pienentää liikuttamalla vasemmalle.

Huomautuskenttä

Huomautuskenttään (Note Field) voi kirjoittaa pienen huomautuksen, joka näytetään Lähetä-painikkeen edessä.

Huomautuskenttä

Seuranta

Editorin avulla voi seurata käyttäjien tiettyyn lomakkeeseen liittyvää toimintaa. Kun lomakkeelle asetetaan seurantanimi Seuranta-kenttään (Tracking), lomakkeeseen liittyvää toimintaa ja tilastoja voi tarkastella Koti-välilehden (Home) Mukautetut toiminnot -osiosta (Custom Actions).

Crm-Tietojen Kerääminen

CRM-tietojen kerääminen -osiossa (CRM Data Collecting) voi valita, halutaanko lomakkeen avulla kerätä editoriin asiakkuudenhallintaratkaisutietoja (CRM-tietoja). Jos haluat kerätä lomakkeella tietoja, aseta valinnan Haluan kerätä tietoja tästä lomakkeesta (I wish to collect data from this form) liukuvalitsin oikealle ja nimeä toiminto kentässä Tiedonkeruunimi (Data Collecting Name). Lomakkeen lähetykset näet CRM-välilehden Lomakkeet-valikossa (Forms).

Lomakemoduuli

Tietojen Lähetys Valituun Url-Osoitteeseen

Lomakemoduulilla kerätyt tiedot voi lähettää myös valittuun URL-osoitteeseen. Lähetettäviin tietoihin sisällytetään sivuston tunniste, lomakkeen kentät, aikaleima ja URL-osoite sille sivulle, jossa lomaketta käytetään. Jos haluat lähettää lomakkeen tiedot valitsemaasi URL-osoitteeseen, kirjoita URL-osoite kenttään Lähetä lomake myös seuraavaan URL-osoitteeseen (Also post the form to the following URL).

Lomakkeen url

Sähköpostin Lähetys, Kun Lomake Täytetään

Kun lomake täytetään verkkosivustolla, sähköposti lähetetään siihen osoitteeseen, joka on syötetty lomakemoduulin asetuksiin (ks. ylempänä oleva kappale 1.6.). Sähköposti sisältää kaikki lomakkeen täyttäneen vierailijan syöttämät vastaukset. Sähköpostissa ilmaistaan selkeästi, onko vierailija hyväksynyt tietosuojaehdot. Sähköpostissa myös kerrotaan, missä URL-osoitteessa lomake täytettiin.

Lomakeviesti

Sähköpostin kielen määrittää verkkosivuston kieli. Jos verkkosivuston kielitunnisteeksi on asetettu Kieliasetuksissa (Language Settings) ”en”, sähköpostin kieli on englanti, jos kielitunnisteeksi on asetettu ”de”, sähköpostin kieli on saksa ja niin edelleen.

Ankkurilinkki

Ankkureita (Anchor) käytetään, kun halutaan mahdollistaa siirtyminen tiettyyn sijaintiin sivulla. Editori mahdollistaa ankkurien luomisen riveille. Kun rivillä on ankkuri, sille voi siirtyä päävalikosta, tai ankkuriin voi linkittää tiettyjä elementtejä. Ankkuriasetuksiin pääsee siirtämällä osoittimen rivin päälle ja klikkaamalla Rivi-valikkoa (kullanvärinen Row-palkki) oikeassa yläkulmassa.

Ankkurilinkki

Käytä Ankkuria

Jos haluat muuttaa rivin ankkuriksi, aseta valinnan Käytä ankkuria (Enable Anchor) liukuvalitsin oikealle.

Ankkuri

Aseta Ankkuri Sivun Kanssa Samalle Tasolle

Kun ankkuri otetaan käyttöön riville, voidaan määritellä, halutaanko ankkuri sivun kanssa samantasoiseksi vai halutaanko sen käyttäytyvän alasivun tavoin. Jos haluat ankkurin toimivan sivun kanssa samantasoisena, aseta valinnan Aseta ankkuri sivun kanssa samalle tasolle (Position Anchor on Same Level as Page) liukuvalitsin oikealle. Alla oleva esimerkki havainnollistaa näiden kahden asetuksen eroja.

Ankkuri

Huomaa, että jos ankkurit asetetaan alasivun tasoisiksi, ankkurit näkyvät valikossa vain silloin, kun vierailija on sivulla, jolla ne sijaitsevat. Esimerkiksi sivustolla, johon kuuluu Koti (Home)-, Tietoa (About)-, Palvelut (Services)- ja Ota yhteyttä (Contact) -sivut, ankkurit 1 ja 2 lisätään Palvelut-sivulle. Kun tarkastellaan Koti-, Tietoa- tai Ota yhteyttä -sivuja, ankkurit eivät näy. Ankkurit näkyvät vain silloin, kun tarkastellaan Palvelut-sivua.

Ankkurilinkki

Piilota Ankkuri Valikosta

Kun riville otetaan käyttöön ankkuri, editori lisää sen oletusarvoisesti sivuston valikkoon. On kuitenkin mahdollista ottaa ankkuri käyttöön ja piilottaa se valikosta. Jos haluat piilottaa ankkurin, aseta valinnan Piilota ankkuri valikosta (Hide Anchor from Navigation) liukuvalitsin oikealle. Voit nyt linkittää tiettyjä elementtejä ankkuriin ohjaten käyttäjät tarkkaan sijaintiin sivulla.

Linkitä Samalla Sivulla Olevaan Ankkuriin

Jos sekä ankkuri että elementti, jonka linkität siihen, ovat samalla sivulla, voit lisätä #ankkuritunnisteen ulkoisen linkin kenttään (External).

Esimerkiksi jos ankkurin nimi on ”Testimonials” (Suositukset) ja haluat linkittää ankkuriin painikkeen, kirjoita #testimonials ulkoisen linkin kenttään Painikemoduuliasetuksissa (Button Module Settings). Alla oleva video auttaa hahmottamaan esimerkin.

Ankkurin linkitys

Linkitä Eri Sivulla Olevaan Ankkuriin

Jos ankkuri ja elementti, johon se linkitetään, ovat eri sivuilla, täytyy lisätä osoite sille sivulle, jolla ankkuri on, sekä osoitteen jälkeen #ankkuritunniste.

Esimerkiksi jos ankkuri ”Testimonials” (Suositukset) sijaitsee sivulla About (Tietoja) ja ankkuriin halutaan linkittää painike, täytyy painikkeen osoitekenttään kirjoittaa About-sivun URL-osoite sekä #testimonials: http://yoururl.com/about#testimonials.

Ankkurin linkitys

Ankkuritunniste

Ankkurin voi nimetä Ankkuritunnistekentässä (Anchor Label). Kirjoita ankkurin nimi ja valitse Tallenna (Save). Koska ankkurin nimi lisätään URL-osoitteeseen, siinä voi käyttää vain kirjaimia, numeroita, yhdysmerkkiä (-) ja alaviivaa (-).

Hyvä Tietää

Kun käytetään ankkurisiirtymistä, siirtymistoiminnot lisätään selaushistoriarajapintaan, mikä mahdollistaa ankkurien välillä siirtymisen selaimen Edellinen- ja Seuraava-painikkeiden avulla sekä suoran linkin kopioimisen kyseiseen osioon.

Huomaa, että toiminnolla on vain rajallinen tuki selainten vanhoille versioille.

Aukioloajat-Moduuli

Aukioloajat-moduulilla (Opening Hours Module) voit lisätä yrityksen aukioloajat verkkosivustolle. Aukioloajat-moduuli sijaitsee Perusmoduulit-valikossa (Basic Modules). Moduulin voi lisätä sivustolle vetämällä sen yläpalkista siihen riviin tai sarakkeeseen, johon se halutaan asettaa.

Aukioloajat

Aukioloajat-Moduulin Muokkaaminen

Avaa muokkausvalikko kaksoisklikkaamalla muokattavaa moduulia tai siirrä osoitin sen päälle, jolloin sininen moduulivalikko tulee näkyviin. Klikkaa valikon kohtaa Muokkaa (Edit).

Sisältö

Globaalit Tiedot (Yleiset Tiedot)

Sen sijaan, että aukioloajat pitäisi lisätä moduuliin käsin, voit käyttää aukioloaikoja, jotka on aiemmin lisätty Globaaleihin tietoihin (Global Data). Toiminnon voi ottaa käyttöön asettamalla Käytä globaalien tietojen aukioloaikoja -valinnan (Use Opening Hours from Global Data) liukuvalitsimen oikealle. Globaaleihin tietoihin asetettuja aukioloaikoja käytettäessä ne täytyy syöttää vain kerran, jolloin aukioloaikatiedot lisätään automaattisesti kaikkiin asiaankuuluviin kenttiin.

Aukioloaikojen Lisääminen Käsin

Aukioloajat voi syöttää myös käsin. Tämä tapahtuu täyttämällä kunkin viikonpäivän kentät. Kentän voi täyttää klikkaamalla siinä olevaa kalenterikuvaketta ja vierittämällä ylös tai alas, kunnes haluttu aika löytyy. Ajan voi myös kirjoittaa klikkaamalla kenttää.

Suljettu Tai Avoin Koko Päivän

Määritettäessä avaamis- ja sulkemisaikoja vaihtoehdot Suljettu (Closed) ja Koko päivän (All Day) löytyvät vierittämällä pudotusvalikko aivan ylös asti. Näitä valintoja voi käyttää, jos yritys on suljettu tiettynä päivänä tai se on koko päivän auki. Kun näitä valintoja käytetään, täytyy täyttää vain vasemmanpuoleinen kenttä. Oikeanpuoleinen kenttä jätetään tyhjäksi.

Suljettu

Tuntien Lisääminen

Jos haluat lisätä muun aikavälin, esim. lounastauon, klikkaa kunkin päivän oikealla puolella olevaa plus-kuvaketta (+).

Tuntien lisääminen

Tuntien Poistaminen

Jos haluat poistaa lisäämäsi aikavälin, klikkaa oikean laidan roskakorikuvaketta.

Erikoisaukioloajat

Pyhäpäivien, tapahtumien tai lomien vuoksi voidaan tarvita erikoisaukioloaikoja. Voit lisätä erikoisaukioloajan kirjoittamalla Erikoisaukioloajat-osion (Special Opening Hours) Otsikko-kenttään (Title) tapahtumalle nimen ja klikkaamalla + Lisää päivä (+ Add Date).

Lisää Päivä

Klikkaa ensimmäistä kenttää valitaksesi päivän, toista kenttää valitaksesi avaamisajan ja kolmatta kenttää valitaksesi sulkemisajan.

Päivän lisäys

Samankaltaisten Aukioloaikojen Yhdistäminen

Jos otat Yhdistä samankaltaiset aukioloajat -valinnan (Combine Similar Opening Hours) käyttöön, editori ryhmittää automaattisesti päivät, joilla on sama aukioloaika, sen sijaan että jokainen päivä näytettäisiin erikseen.

Viesti Yrityksen Ollessa Suljettu

Viesti yrityksen ollessa suljettu -kenttään (Title If Closed) voi syöttää tekstin, joka näytetään moduulissa, kun yritys on suljettu.

Viesti Yrityksen Ollessa Auki Koko Päivän

Viesti yrityksen ollessa auki koko päivän -kenttään (Title If Open All Day) voi syöttää tekstin, joka näytetään moduulissa, jos aukioloajaksi on määritetty koko päivä.

Auki koko päivän

Päivämäärä- Ja Aika-Asetukset

Aukioloaikojen näyttämistä varten editorissa on erilaisia päivämäärän ja kellonaikojen merkintätapoja. Päivämäärän ja kellonaikojen merkintätapaa voi muuttaa osoittamalla verkkosivuston kieltä ja valitsemalla esiin tulevasta Asetukset-kuvakkeen pudotusvalikosta Kieliasetukset (Language Settings). Kohdassa Merkintätapa (Format) ovat asetukset, joilla määritetään, miten aukioloajat näytetään. Tässä kohdassa asetetaan päivämäärän ja viikonpäivien merkintätavat sekä valitaan, käytetäänkö 24 tunnin järjestelmää.

Sosiaalisen Median Moduulit

Nykyään yritysten toiminta verkossa on vajavaista, ellei niillä ole vuorovaikutteisia profiileja sosiaalisessa mediassa. Verkkosivuston yhdistäminen sosiaalisen median palveluihin on siis erittäin tärkeää. Sosiaalisen median linkit -moduulin (Social Media Links Module) voi lisätä valitsemalla editorin vasemmasta yläkulmasta Sosiaalisen median moduulit (Social Modules) ja vetämällä moduulin sivulle. Moduulia muokattaessa valikko on jaettu Sisältö (Content)- ja Tyyli (Styling) -välilehtiin.

Some

Globaalit Tiedot (Yleiset Tiedot)

Sen sijaan, että sosiaalisen median linkit pitäisi lisätä moduuliin käsin, voi käyttää linkkejä, jotka on aiemmin lisätty Globaaleihin tietoihin (Global Data). Toiminnon voi ottaa käyttöön asettamalla Käytä globaalien tietojen sosiaalisen median linkkejä -valinnan (Use Social Media from Global Data) liukuvalitsimen oikealle. Yleisiin eli Globaaleihin tietoihin asetettuja sosiaalisen median linkkejä käytettäessä ne täytyy syöttää vain kerran, jolloin tiedot lisätään automaattisesti kaikkiin asiaankuuluviin kenttiin.

Elementin Lisääminen

Elementin voi lisätä klikkaamalla Lisää elementti (Add Element). Oletusarvoisesti lisätty elementti on Facebook-linkki, mutta sen voi muuttaa helposti.

Elementin Poistaminen

Elementin voi poistaa osoittamalla profiilia, joka halutaan poistaa, ja klikkaamalla sitten oikean laidan roskakorikuvaketta. Tällöin näytetään valikko, jossa varmistetaan, että käyttäjä haluaa poistaa elementin. Elementti poistetaan, kun käyttäjä vastaa Kyllä (Yes).

Elementin Muuttaminen

Elementtiä voi muuttaa klikkaamalla muutettavaa profiilia tai osoittamalla sitä, jolloin Asetukset-kuvake tulee näkyviin oikeaan laitaan. Asetukset-kuvaketta klikattaessa aukeaa kolme osiota: URL, Otsikkotunniste ja Media.

Url

Tähän osioon kirjoitetaan tai kopioidaan lisättävän profiilin URL-osoite.

Media

Pudotusvalikosta valitaan lisättävä mediaprofiili.

Sivun Otsikko, Avainsanat Ja Kuvaus

Sivuston jokaiselle sivulle voidaan lisätä elementtejä, jotka edesauttavat sivuston hakukoneoptimointia. Lisää metatietoihin Sivun otsikko (Page Title), Avainsanat (Keywords) ja Sivun kuvaus (Description) optimoidaksesi sivustosi hakukoneille (muista, että Avainsanat-kenttä ei ole enää yleisesti sijoitukseen vaikuttava tekijä hakukoneille). Kun olet täydentänyt ja tallentanut metatiedot, varmista että sivulla on myös h1-otsikko ja sivun jokaisessa kuvassa on ALT-teksti. Tämän jälkeen pieni keltainen varoitus sivun otsikon vieressä häviää.

Älä Indeksoi Sivua -Toiminto

Kun Älä indeksoi sivua -toiminto (Don’t Index This Page) on valittuna, hakukoneet eivät indeksoi sivua, jolloin ne eivät lisää sitä hakemistoihinsa eivätkä sisällytä sivua hakutuloksiinsa.

301-Uudelleenohjaukset

301-uudelleenohjaus (301 Redirect) on pysyvä uudelleenohjaus yhdestä URL-osoitteesta toiseen. Tähän osioon voi syöttää yhden tai useamman URL-osoitteen, jotka ohjaavat luodulle sivulle.Voit käyttää tätä esim. mikäli sivustosi osoite on muuttunut ja haluat ohjata vanhasta osoitteesta käyttäjät uuteen sivustoon.

Sitemap.Xml

Sitemap.xml on sivukarttatiedosto, joka indeksoi kaikki verkkosivuston URL-osoitteet. Hakukoneet käyttävät sivukarttatiedostoa varmistaakseen, että ne ovat indeksoineet kaikki oikeat sivut ja käyttävät oikeaa rakennetta. Tässä osiossa voi valita sivun prioriteetin, eli kuinka tärkeä se on suhteessa verkkosivuston muihin sivuihin, sekä Muutostiheyden (Change Frequency), eli kuinka usein sivu voi muuttua.

Sivukartan Priorisointi

Sivukartta (Sitemap) on tiedosto, joka tarjoaa hakukoneille tietoa verkkosivuston URL-osoitteista.

Prioriteetti (Priority) osoittaa, kuinka tärkeä sivu on suhteessa verkkosivuston muihin sivuihin. Prioriteettina voi olla Erittäin matala (Very Low), Matala (Low), Medium (Keskitaso), Korkea (High) tai Erittäin korkea (Very High).

Muutostiheys

Muutostiheys (Change Frequency) osoittaa, kuinka usein sivu muuttuu. Tiheytenä voi olla Tunneittain (Hourly), Päivittäin (Daily), Viikoittain (Weekly) ja Kuukausittain (Monthly).

Kielen Lisääminen

Verkkosivustolle voi lisätä useita kielivaihtoehtoja. Kielien lisäämisessä on kaksi tärkeää vaihetta: ensin täytyy lisätä uusi kieli, minkä jälkeen sivulle täytyy lisätä Kielivalitsinmoduuli (Language Selector). Alla oleva video näyttää, kuinka tämä tehdään.

Kielivalinta

Uuden Kielen Tietojen Lisääminen

Sivupuun alaosassa on Lisää kieli -painike (Add Language). Painiketta klikattaessa aukeaa valikko, johon voi syöttää uuden kielen tiedot. Kun olet kirjoittanut kielen nimen ja valinnut sille lyhenteen pudotusvalikosta, klikkaa Luo kieli -painiketta (Create Language) lisätäksesi kielen.

Uusi kieli

Miltä Uusi Kieli Näyttää

Uusi kieli ilmestyy alkuperäiselle kielelle määriteltyjen sivujen alle sivupuuhun. Tämän jälkeen uudelle kielelle voi luoda täysin uusia sivuja tai sen alle voi kopioida olemassa olevat sivut ja kääntää niiden sisällön.

Kieli

Alkuperäisellä Kielellä Olevien Sivujen Kopioiminen

Sen sijaan, että jokainen sivu täytyisi kopioida erikseen, editorissa on mahdollisuus kopioida kaikki ensimmäisen kielen alle asetetut sivut samanaikaisesti. Kaikki sivut voi kopioida osoittamalla ensin alkuperäistä kieltä, sitten Asetukset-kuvaketta ja valitsemalla pudotusvalikosta Kopioi kieli (Duplicate Language). Tämän jälkeen uusi kieli ja kopioidut sivut tulee nimetä niiden asetuksista ja kääntää sisältö.

Monistus

Huomaa: Editori ei käännä mitään sisältöä automaattisesti.

Kielivalitsinmoduulin Lisääminen

Kielivalitsinmoduuli löytyy Yleinen tyyli -välilehden (Global Styling) Perusmoduulit-osiosta (Basic Modules). Vedä moduuli sivulle joko uudelle tai olemassa olevalle riville. Editori luo painikkeen, josta aukeaa kielivaihtoehdot sisältävä pudotusvalikko. Painiketta voi mukauttaa moduulin valikosta tai sivupalkista löytyvistä Kielivalitsimen asetuksista (Language Selector Settings).

Kielivalitsinmoduuli

Kielivalitsinmoduuli

Kielivalitsinmoduulilla voi valita, millä kielellä verkkosivusto esitetään. Kielivalitsinmoduuli sijaitsee Yleinen tyyli -välilehden (Global Styling) Perusmoduulit-valikossa (Basic Modules). Moduulin voi lisätä verkkosivustolle vetämällä sen yläpalkista haluttuun riviin tai sarakkeeseen.

Kielivalitsinmoduuli

Kielivalitsinmoduulin Muokkaaminen

Kielivalitsimen asetukset (Language Selector Settings) voi avata kahdella tavalla: valitsemalla kielivalitsinmoduulin ja klikkaamalla Muokkaa/Asetukset-kuvaketta tai valitsemalla Kielivalitsimen asetukset Yleinen tyyli -välilehden vasemman laidan valikosta.

Kielivalitsin moduulin muokkaus
Liu´Utus Ja Sijoittelu

Liu’utus- (Float) ja sijoitteluvalinnoilla (Placement) voi valita kielivalitsimen sijainnin siinä sarakkeessa, johon se on lisätty. Valitsimen voi asettaa oikealle, keskelle tai vasemmalle.

Kielen Nimen Piilottaminen

Oletusarvoisesti kielivalitsinmoduuli näyttää kielivaihtoehtojen nimet lyhentämättömänä tekstinä. Kielen nimen sijaan voi käyttää lippuja, kuten alla olevassa kuvassa. Kielivalitsinmoduulin voi määrittää käyttämään lippuja kielten nimien sijaan asettamalla Piilota kielen nimi -asetuksen (Hide Text for Language) liukuvalitsimen oikealle.

Huom. Tämän valinnan voi ottaa käyttöön vain, jos kieleen on liitetty lippu Kieliasetuksissa (Language Settings).

Kieliasetukset

Tietyt asetukset kannattaa määrittää editorissa kullekin verkkosivustolle lisätylle kielelle. Kieliasetukset (Language Settings) löytyvät osoittamalla muokattavaa kieltä ja klikkaamalla Asetukset-kuvaketta tai valitsemalla pudotusvalikosta Muokkaa asetuksia (Edit Settings).
Katso video tästä (englanninkielinen)

Kielen Nimi

Kielen nimi -osiossa (Language Name) voi määrittää kielen nimen ja valita lyhenteen pudotusvalikosta.

Päivämäärän Merkintätapa

Päivämäärän merkintätapa -asetuksella (Date Format) voi määrittää, miten päivämäärät näytetään: ”d” merkitsee päivää, ”m” kuukautta ja ”y” vuotta.

Viikonpäivien Merkintätapa

Viikonpäivien merkintätapa -asetuksella (Weekday Format) voi määrittää, näytetäänkö viikonpäivät koko nimellään vai lyhenteinä (esim. maanantai vai ma).

Viikko Alkaa Päivästä -Asetus

Viikko alkaa päivästä -asetuksella (Weekday Start from) voi määrittää, onko viikon ensimmäinen päivä sunnuntai vai maanantai.

24 Tunnin Järjestelmän Käyttöön Ottaminen

Kun Ota 24 tunnin järjestelmä käyttöön -asetus (Enable 24 Hour System) on käytössä, kellonajat ilmaistaan 24 tunnin kellon mukaisesti. Kun asetus ei ole käytössä, kellonajat ilmaistaan 12 tunnin kellon mukaisesti englanninkielisten AM- ja PM-ilmausten (ennen keskipäivää ja keskipäivän jälkeen) avulla.

Hakukoneoptimointi

Kaikille valitun kielen sivuille voi määrittää otsikon, avainsanat ja kuvauksen. Näitä valintoja käytetään kaikilla kyseisen kielen sivuilla, ellei niitä aseteta kullekin sivulle paikallisesti.

Liput

Kielen nimen sijasta voi liittää kielivalintaan lipun. Lippu liitetään kieleen Liput-osiosta (Flags) valitsemalla kieltä vastaava lippu listasta tai kirjoittamalla maan nimi kenttään, jolloin järjestelmä näyttää kieltä vastaavan lipun.

Liput

Liput Ja Kielen Nimi

Kun kieleen on liitetty lippu, kielenvalitsinmoduuli näyttää oletusarvoisesti sekä kielen nimen että lipun, ellei Piilota kielen nimi -asetusta (Hide Text for Language) oteta käyttöön.

Html-Koodin Lisääminen

Jos haluat lisätä jollekin sivulle toiminnon, jota editori ei vielä tue, voit lisätä mukautettua HTML-koodia verkkosivustollesi. Mukautettua HTML-koodia voi lisätä kahdella tavalla: HTML-moduulin (HTML Module) tai Globaalien HTML-tunnisteiden (Global HTML Tags) avulla.

Editorissa tämän voi tehdä vetämällä HTML-moduulin yläpalkin Perusmoduulit-valikosta (Basic Modules) sivulle.

Html

Globaalit Html-Tunnisteet

Klikkaa editorissa Asetukset-välilehteä (Settings) ja valitse Globaalit HTML-tunnisteet (Global HTML Tags). Syötä HTML-komento joko Globaali HTML head -tunniste -kenttään (Global HTML Head tag) tai Globaali HTML body -tunniste -kenttään (Global HTML Body tag) ja tallenna muutokset klikkaamalla Tallenna (Save) -painiketta.

Globaali html

Extranet

Extranetin käyttöönotto vaatii käyttäjien luomisen ja liittämisen ryhmään (esimerkiksi Extranet-ryhmään):

Käyttäjien lisääminen extranettiin

Kirjaudu sisään julkaisujärjestelmän hallintaan osoitteessa https://login.fonectakotisivu.fi/

Valitse ylävalikosta kohta CRM:

CRM

Avautuu näkymä:

Klikkaa hiirellä kohtaa Käyttäjät Uusi käyttäjä:

Käyttäjät

Käyttäjää luotaessa ainoa pakollinen kenttä on sähköposti, muut voi täyttää halutessaan. Kun Käyttäjän tiedot on lisätty, niin käyttäjä tulee lisätä Extranet ryhmään, jotta oikeudet ohjautuvat oikealle sivulle. Ryhmään lisäys onnistuu kun klikkaat kohtaa valitse Ryhmät ja sieltä avautuu valittavaksi Extranet. Klikkaa Extranet ryhmää, niin että se näkyy Valitse ryhmät - kentässä. Samoin sinun tulee aktivoida salasanan lähetys, jotta salasana generoituu sähköpostiin (generoituu siihen sähköpostiin, joka on lisätty käyttäjälle)

Käyttäjäkortti

Tämän jälkeen klikkaa Luo käyttäjä

Luo käyttäjä

Käyttäjän luonti on valmis.

Sähköpostiin tuleva salasanaviesti on otsikolla: "Tiedoksi / Lähetetty Fonectan asiakkaan kotisivuilta" , tarkistathan myös roskapostin jos viesti ei tule perille. Viestissä on linkki salasanan määrittämiseksi.

Käyttäjän luomisen jälkeen käyttäjiä pystyy hallinnoimaan näkymässä Käyttäjät:

KAUPAN ASETUKSET

Toimitustapojen määrittäminen

Toimitustapojen avulla voit luoda erilaisia toimitustapoja, joille voidaan asettaa hintarajat hinnan tai painon mukaan. Toimitustavat löytyvät Kaupan vasemmanpuoleisen valikon Asetukset-valikosta (KAUPPA > TOIMITUSTAVAT).

Kauppa-osio

Miten ASETTAA Toimitustapa?

1.1. Toimitustavan nimi

Määritä toimitustavan nimi. Voit nimetä sen toimittajan mukaan tai toimittajan ja toimitustavan mukaan esimerkiksi Postipaketti.

1.2. Toimitushinta

Määritä toimitustavan hinta. Jos haluat, voit asettaa toimitustavalle hintarajat kokonaisostoksen hinnan tai painon mukaan. Voit lisätä niin monta riviä kuin haluat. Jos sinulla on useampi kuin yksi valuutta, muista luoda ne erikseen.

1.2.1. Toimitushinnan MÄÄRÄALENNUS

Ostettujen tuotteiden määrän mukaan, haluat ehkä lisätä alennuksia toimituskuihin tai jopa sallia toimituksen ilman kuluja. Esimerkiksi normaali toimitushinta on 10 €, mutta jos asiakkaan ostosten kokonaishinta on enemmän kuin 100 € toimitus on ilmainen.

Toimitushinnan määräalennus

1.2.2. toimitushinta PAINON MUKAAN

Tuotteiden painosta riippuen, toimituskulut voivat vaihdella. Tästä syystä on mahdollista määrittää hinnat painorajoihin (grammoina) perustuen.

Toimitushinta painon mukaan

1.3. Maat

Voit määrittää toimitustavoille maakohtaiset rajoitukset. Valitse alasvetovalikosta ne maat, joihin haluat kyseistä toimitustapaa käyttää, voit myös määrittää maat kirjoittamalla ne kenttään. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, järjestelmä olettaa, että kyseinen toimitustapa on käytettävissä maailmanlaajuisesti.

2. Miten aktivoida Toimitustapa?

Kun toimitustapa on luotu ja tallennettu, aktivoi se toimituslistasta. Toimitustapa on käytössä, kun liukukytkin on vihreä.

Toimitustavan aktivointi

3. Lisäasetukset

Näkymässä olevien asetusten lisäksi kuljetusyhtiökohtaiset lähetystapojen lisäasetukset löydät “Lisäasetukset” -linkistä.

Huomioithan
Toimitus on toiminnassa vasta, kun olet määrittänyt kuljetusyhtiö ja toimitustavat. Heti kun aktivoit toimitustavan liukukytkimen kautta, se näkyy verkkokaupassasi.

Maksujen määrittäminen

Maksuissa voit määrittää, mitä maksutapoja verkkokauppasi tarjoaa. Maksut on mahdollista löytää kaupan vasemmanpuoleisen valikon KAUPPA > MAKSUT asetuksista.

1. MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Maksujen määrittämiseksi sinun on täytettävä yksittäisen palveluntarjoajan asetukset. Jos olet epävarma joistakin täytettävistä kentistä, voit ottaa yhteyttä kyseiseen maksupalveluntarjoajaan ja pyytää heitä auttamaan sinua tarvittavien kenttätietojen määritellyssä. Jos sivustossasi on useita kieliversiota, muista täyttää kaikki tiedot kaikille kieliversiolle.

Maksutavat

1.1. Maksutavan nimi

Usein kuluttaja ei tunnista maksupalvelun tarjoajan nimeä, joten hän tiedä mihin maksutapaan se liittyy. On hyödyllistä käyttää maksutavan nimeä, jonka kuluttaja tunnistaa, kuten "Luottokortti" tai "Maksa noudettaessa".

1.2. Maksutavan kuvakkeet

Jotkin, kuten Paypal, maksupalvelun tarjoajat mahdollistavat yhden tai useamman pieniä maksutapojen vaihtoehtojen kuten American Express, Visa, Mastercard käyttämisen.

2. Maksutavat

Järjestelmä tarjoaa valittavaksi useampia maksutapoja. Jos aiot hyväksyä luottokorttimaksuja kaupassasi, sinun on määritettävä myös luottokorttimaksuja koskeva maksuyhdyskäytävä.

2.1. Maksutavat: Manuaalinen, Nouto toimituksen yhteydessä, Toimitusmaksu, Lasku

Näillä maksutavoilla tarkoitetaan myyjän ja asiakkaan välillä sovittuja maksujärjestelyjä, esimerkiksi jos maksu suoritetaan fyysisesti myymälässä noudon yhteydessä tai jos maksu suoritetaan laskun kautta.

2.2. Maksutapa: Pankkisiirto

Voit aktivoida pankkisiirron maksutavaksi ja syöttää pankkitilisi numeron ja SWIFT/IBAN-koodin. Kun tämä maksutapa on käytössä, asiakas näkee kauppapankin tiedot kassan suorittamisen jälkeen sekä myös saamassaan tilausvahvistuksen sähköpostissa. Huomaathan, että kaupan omistajan on tarkistettava, milloin rahansiirto on vastaanotettu (ennen tilauksen toimittamista).

3. Maksutavan aktivointi

Voit aktivoida maksutavan oikealla puolella olevasta liukukytkimestä. Vihreä väri tarkoittaa maksutavan olevan aktiivinen.

Huomioithan
Muista tallentaa maksutapoihin tekemiäsi muutokset painamalla vihreätä TALLENNA VALUUTAT painiketta.

Ilmoitusten määrittäminen

Järjestelmä mahdollistaa ennalta suunniteltujen automaattisten sähköpostiviestien lähettämisen asiakkaillesi tilauksen etenemisestä, kuten tilaus on lähetetty. Käytettäväksi halutut voidaan määritellä KAUPPA > ILMOITUKSET valikon Asetukset-kohdasta.

Ilmoitusten määrittäminen

1. Sähköpostiosoite ja logo

Sinun tulee aina määritellä sähköposti, josta haluat lähettää ostotapahtumia koskevat sähköpostit. Huomioithan, että on suositeltavaa käyttää sellaista sähköpostiosoitetta, jonka verkkotunnus on sama kuin kotisivusi verkkotunnus, jotta sähköpostin vastaanottaja vastaanottaa postit saapuneet-kansioon. Jos käytät muuta verkkotunnuksen omaavaa sähköpostiosoitetta, saattaa postit mennä vastaanottajan roskapostikansioon.

Määrityksissä (SÄHKÖPOSTIN LOGO) voit asettaa viesteihisi sisällytettäväksi myös yrityksesi logon.

2. Sähköpostimallit

Sähköpostiasetuksia on neljä. Muista, että jos sinulla on sivustosi useammalla kuin yhdellä kielellä, tulee sinun määritellä sähköpostiviestit erikseen kullekin kielelle.

Sähköpostimallit

2.1. tilaus hyvitetty

Tämä sähköpostiviesti lähetetään asiakkaalle, jossa on tietoja hyvitetystä tilauksesta.

2.2. Tilaus lähetetty / lasku

Tämä sähköposti lähetetään tilauksen laskuna ja/tai lähetysilmoituksena.

2.3. Tilaus peruutettu

Tämä sähköpostiviesti lähetetään peruutetun tilauksen vahvistuksena.

2.4. Tilausvahvistus

Tämä sähköpostiviesti lähetetään asiakkaalle, kun hän on luonut tilauksen.

2.5. Lähetä testisähköposti

Jokaisen ilmoituksen osalta voit lähettää testiviestin omaan sähköpostiosoitteeseesi varmistaaksesi ilmoitusten oikeellisuuden ja toimivuuden ennen ilmoitusten käyttöönottoa.

Testisähköposti

Valuuttojen määrittäminen

Voit mahdollistaa verkkokaupassasi eri valuuttojen käytön. Löydät Valuutat asetukset Kaupan vasemmanpuoleisen valikon Asetukset-kohdasta (KAUPPA > VALUUTAT)

Valuutat

1. LISÄÄ VALUUTAT 

Voit aktivoida uusia valuuttoja kauppaan klikkaamalla valuuttoja, jotka haluat lisätä. Vihreä valuutta on valittuna ja harmaa ei ole valittuna. Jos jotkut valuutat on valittu ja haluat poistaa valinnan, klikkaa valuuttaa uudelleen ja se muuttuu harmaaksi. Tässä vaiheessa valitsemasi valuutat ovat valittaessa seuraavassa osassa. 

2. ENSISIJAINEN VALUUTTA 

Voit myös valita eri valuutat kullekin eri kielelle (edellyttää eri kieliversiosivuton olemassaolon). Tässä vaiheessa sinun tulee valita, mikä valuutta liitetään kuhunkin kieleen, valitsemalla se avattavasta valikosta. Avattavassa valikossa näkyvät vain yllä olevassa osiossa valitut valuutat.

Ensisijainen valuutta

3. Valuutta vs. kieli

Tällä hetkellä kullekin kielelle voidaan liittää vain yksi valuutta. Voit kuitenkin tarjota eri valuuttoja riippuen sivuston eri kielistä. Tämä tarkoittaa, että sinulla voi olla niin monta valuuttaa kuin sinulla on kieliä; sivustosi kävijät voivat ostaa valuutassa kielellä, jossa he vierailevat, esimerkiksi jos he ovat kaupassa ruotsin kielellä, he näkevät hinnat (SEK) ruotsin kruunuissa, mutta jos he ovat kaupassa suomen kielellä, he näkevät vastaavasti hinnat (EUR) euroissa

KäyttöehTOJEN määrittäminen

Sekä myyjän että asiakkaan oikeudelliselle suojalle on mahdollista lisätä omat käyttöehdot verkkokauppaasi. Käyttöehdot löytyvät Kaupan vasemmanpuoleisen valikon Asetukset-kohdasta (KAUPPA > KÄYTTÖEHDOT). Asiakkaitasi pyydetään hyväksymään nämä ehdot ennen tilauksen maksamista.

Käyttöehdot

Hyvityskäytännön, tietosuojakäytännön ja käyttöehtojen lisääminen

Hyvityskäytäntö, tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot löytyvät KAUPPA > KÄYTTÖEHDOT asetusten alta. Jos sivustossasi on useita kieliä, tulee sinun mukauttaa käyttöehdot kullekin kielelle erikseen.

Palautuskäytäntö

veroasetusten määritys

Veroasetuksissa (KAUPPA > VEROASETUKSET) voit määrittää näytetäänkö verkkokaupan hinnat veroineen vai ilman. Siltä hallinnoit myös eri verotyyppejä.

Veroasetukset

1. MÄÄRITÄ VEROKÄYTTÄYTYMINEN

Jos haluat sisällyttää veron tuotteen hintoihin, valitse NÄYTÄ TUOTTEIDEN HINNAT VEROLLISINA.

1.1. Vaihtoehto Käytössä

Kun tämä vaihtoehto on käytössä, hinnat näkyvät aina veroineen luettelossa, tuotesivulla ja ostoskorissa. Kassalla hinta näkyy samalla tavalla verolla. Erillisellä rivillä näkyy kyseisestä tuotteesta tai ostosta maksetun veron määrä.

1.2. Vaihtoehto Ei käytössä

Kun vaihtoehto on poistettu käytöstä, hinnat näkyvät aina ilman veroja luettelossa, tuotesivulla ja ostoskorissa. Vain maksuajan toisessa vaiheessa maksuvaiheessa tuote tai osto näytetään verollisena.

2. Verotyypit

Verotyypit tulee määrittää kaikille kielille, joita sivustosi tukee. Muista, että jokainen kieli liittyy ensisijaiseen valuuttaan.

2.1. Verotyypin muokkaaminen tai lisääminen

Oletusarvoisesti näet kolme eri verotyyppiä. Saat ne muokkaustilaan klikkaamalla haluamaasi Verotyyppiä. Voit luoda uuden verotyypin painamalla LUO VEROTYYPPI -painiketta. Voit lisätä tarvitsemasi määrä verotyyppejä.

2.2. Verotyypin nimi

Verotyyppi kannattaa nimetä helposti tunnistettavaksi, koska antamasi verotyypin nimi näkyy valittaessa verotyyppiä kullekin tuotteelle.

Verotyyppi

2.4. Verokanta

Oletusarvon mukaan vero lasketaan automaattisesti myymäläsi sijainnin ja asiakkaan toimitusosoitteen perusteella.

On kuitenkin mahdollista lisätä käsin tietty verokanta veron laskentaa varten. Jos haluat lisätä veroprosentin käsin, valitse veromääritykseksi ”KÄYTÄ VERON LASKEMISEEN MÄÄRITELTYÄ PROSENTTIA” -vaihtoehto. Tämä avaa täytettäväksi 2 uutta täytettävää kenttää, NIMI ja MÄÄRITELTY VEROPROSENTTI %.

Verokanta

2.4.1. NIMI

Tässä kentässä sinun tulee nimetä vero, jonka haluat sen näkyvän kassan kulussa.

2.4.2. MÄÄRITELTY VEROPROSENTTI %

Lisää tähän kenttään tietty prosentti, jonka haluat liittää kyseiseen verotyyppiin. Kirjoita se muodossa 0.000, joten jos haluat lisätä 25% vero, esimerkiksi, kirjoita alas 25.000.

2.4.3. Sisällytä tuotteen hintaan ennen välisumman laskemista

Tässä osassa voit määrittää, sisällytetäänkö vero tuotteen hintaan ennen kassaa vai ei.

2.5. Ohita verolaskelma

On myös mahdollista ohittaa kyseisen verotyypin verolaskelma kaikki yhdessä. Jos haluat ettei tiettyjen tuotteiden hinta sisällä veroa, ota tämä vaihtoehto käyttöön.

KAUPAN tietojen määrittäminen

Tässä osiossa voit lisätä tärkeimmät tiedot yrityksestäsi, mukaan lukien osoitteen ja yhteystiedot. Huomaa, että myymälän osoite on tarpeen 1) laskettaessa tuotteiden veroja, ja 2) automaattisten ilmoitusten aktivoimiseksi. Kaupan vasemmanpuoleisen valikon Asetukset-kohdasta löytyy Kaupan tiedot (KAUPPA > KAUPAN TIEDOT).

Kaupan tiedot

Miten kaupan tiedot määritetään?

Täytä tyhjät kentät yrityksesi tiedoilla. Nämä tiedot näkyvät myös asiakkaille lähetettävien sähköposti-ilmoitusten yhteydessä.

Toimitusaikojen määrittäminen

KAUPPA > TOIMITUSAJAT osiossa voit hallinnoida toimitusaikoja

Toimitusajat

1. Valittavissa olevat toimitusajat

Toimitusaikoihin on oletusarvoisesti luotu kolme aikaväliä. 

1.1. Muokkaa toimitusaikoja

Jos haluat muokata aikavälillä määritettyä päivien määrää, klikkaa kenttää ja kirjoita kyseisen aikavälin päivien määrä uudelleen. 

1.2. Poista toimitusväli

Voit poistaa aikavälin klikkaamalla kunkin aikavälin oikealla puolella olevaa x-kuvaketta.

1.3. Toimitusvälin lisääminen

Jos haluat lisätä toisen toimitusvälin, klikkaa Lisää-painiketta. Voit muokata kyseisen aikavälin päivien määrää.

Toimitusaikojen käyttöönotto

Kun olet määrittänyt kaikki toimitusaikavälit, voit käyttää niitä tuotetta luotaessa tai muokattaessa. TUOTTEET osiosta (KAUPPA > TUOTTEET) löydät luomasi toimitusaikavaihtoehdot. Valitsemalla haluamasi tuotteen (Tuoterivin Kynä) pääset muokkaamaan tuotteen tietoja, jossa (TOIMITUS > VALINTA) alasvetovalikosta voit valita kuinka kauan kyseisen tuotteen toimitus kestää. Yksittäisten tuotevarianttien toimitusaikoja on myös mahdollista mukauttaa.

Toimitus Toimitus

Zoom-ominaisuuden lisääminen tuotteisiin

Tuotteen zoomauksen Käyttöönotto

Saat lisättyä tai poistettua tuotteen zoomakusen KAUPPA > TUOTTEEN ZOOMAUS 

Tuotteen zoomaus

Muista tallentaa tekemäsi muutokset vihreää TALLENNA painiketta painamalla.

Miltä tuoteen zoomaus näyttää?

Kun tuotezoomaus on aktivoitu, sitä käytetään kaikkiin tuotesivun kuviin kaupassasi. Kun vierailija vie hiiren tuotteen kuvan päälle, kohdistin muuttuu neliöksi, joka suurentaa kuvan aktiivista aluetta.

Suositellut tuotekuvakoot

Jotta zoomaustehoste toimisi aina oikein kaikissa kuvissa, on tärkeää, että lataat tuotekuvia, joiden koko on vähintään 700 x 700 pikseliä. Jos kuvat ovat pienempiä, zoomausneliö saattaa näyttää tyhjää tilaa kuvan reunojen ympärillä ja joskus jopa loitontaa kuvia zoomauksen sijaan.


TUOTEmäärän VALINTA tuotesivullA ja ja ostoskorissa

TuotEmäärä valinnan käyttöönotto

Saat lisättyä tai poistettua tuotemäärän valitsimen tuotteillesi KAUPPA > TUOTEMÄÄRÄN VALINTA ominaisuuksista ja siellä valinnasta ”...LISÄTÄÄN TUOTEMÄÄRÄN VALITSIJAT”.

Tuotemäärä

Kun ominaisuus on valittuna, kaikki tuotesivut antavat kävijöille mahdollisuuden muokata tuotteiden määriä, joko klikkaamalla + ja - painiketta tai kirjoittamalla määrä suoraan kenttään. ostoskori -sivulla tuotemäärien + ja - painikkeet lisätään myös jokaiseen ostoskorin yleiskatsauksen valintoihin.