Fonecta.fi

Asianajotoimisto Esko Liimatainen Oy

Tarvitsetko yrityksen taloustiedot?

Ammattitaitoinen ja luotettava kumppani kaikissa yritysten ja yksityishenkilöiden oikeudellisissa asioissa yli 25 vuoden kokemuksella.

Asianajaja Esko Liimatainen kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa ja annettuja eettisiä ohjeita.

PALVELUMME

Toiminnan painopistealueita ovat

MAKSUKYVYTTÖMYYS ELI INSOLVENSSIOIKEUS

-pitkä kokemus konkurssipesien hoidosta pesänhoitajana

-yrityssaneerausten hoito selvittäjänä ja valvojana

-perintä ja turvaamistoimet

OIKEUDENKÄYNNIT RIITA- JA RIKOSASIOISSA

-rakentamiseen ja kiinteistö- ja osakekauppoihin liittyvät riidat

-vahingonkorvausasiat

-velkomukset

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

-toiminta pesänselvittäjänä ja jakajana

-ositukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot

PERUNKIRJOTUKSET

-testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltuutukset

SOPIMUSOIKEUS

-kaikki yritysten ja yksityisten sopimukset

-kauppakirjat ja lahjakirjat

-julkinen kaupanvahvistaja

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

Osuma.fi -arvostelut Arvioi yritys

* / 10 Yrityksestä ei vielä ole arvioita.

Muut lisätiedot

Avaintiedot

  • Asiakirjojen laadinta ja oikeudellinen neuvonta
  • Perintäasiat
  • Perhe- ja perintöoikeus
  • Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa
  • Yritysten ja yksityisten kaikki sopimukset
  • Kauppakirjat, julkinen kaupanvahvistaja
  • Konkurssipesät, yrityssaneeraukset

Aihealue

Lakiasiat

Hakusanat

lakiasiainpalveluja, lakiasiainpalvelu, lakiasiainpalvelut, lakiasiainpalveluita, Lakiasiaintoimisto, perintäasiaintoimisto, Esko Liimatainen, lakipalvelut, lakiasia, perintäasia, perintäpalvelut, asiakirjat, oikeudenkäynnit, yrityssaneeraus, perinnönjako, pesänselvitys, perukirja, testamentti, lahjakirjat, kauppakirja, perinnönjaot, oikeudenkäynti, riita-asia, rikosasia, velkajärjestely, konkurssi, turvaamistoimenpide, lakimies, pesänselvittäjä, pesänjakaja, avioehto, avioero, ositus, julkinen kaupanvahvistaja, perintätoimisto, lakiasiainpalvelu, lakiasiainpalveluja, perunkirjoitus, oikeudellinen neuvonta, asianajaja, varatuomari, asianajotoimisto, lakipalvelut, asianajajia, asianajajat, asianajotoimistot, asianajotoimistoja, perintätoimisto, perintä, perintäasiat, julkinen kaupanvahvistaja, kauppakirjat, lahjakirjat, perintöasiat, perintöoikeus, perheoikeus, pesänhoitaja, konkurssipesän hoitaja, konkurssiasiat, maksuttomat oikeudenkäynnit

Lisäyhteystiedot

  • 050 5833638 Varatuomari Esko Liimatainen matkapuh.