Fonecta.fi

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja olemme siten sitoutuneet noudattamaan hyvää asianajotapaa. Palvelemme yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä.

Yhteystiedot

Muut lisätiedot

Y-tunnus

19323969

Avaintiedot

  • Perhe- ja perintöasiat
  • Sopimusasiat
  • Riita-asiat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Rikosasiat
  • Oikeudenkäynnit
  • Ulkomaalaisasiat

Aihealue

Lakiasiat

Hakusanat

asianajotoimisto, asianajotoimistot, asianajotoimistoja, asianajaja, asianajajat, asianajajia, avioehto, avioero, ositus, lapsen tapaamisoikeus, lasten huoltajuus, tapaamisoikeudet, lapsen elatus, elatusapu, testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako, osakassopimus, osakassopimukset, työsopimus, työsopimukset, johtajasopimus, johtajasopimukset, salassapitosopimus, salassapitosopimukset, kilpailukieltosopimus, kilpailukieltosopimukset, yhteistyösopimus, yhteistyösopimukset, vuokrasopimus, vuokrasopimukset, urakkasopimus, urakkasopimukset, asuntokaupan purku, kiinteistökaupan purku, sopimusrikkomus, sopimusrikkomukset, potilasvahinko, potilasvahingot, esinevahinko, esinevahingot, vahinko, vahingot, rikosasiat, rikosilmoitus, lähestymiskielto, riita-asiat, talokauppariita, rikosvahinkojen periminen, saatavien perintä, oikeudenkäynti, oikeudenkäynnit, lakimies, lakiasiat

Suosittele

Tykkää ja jaa yritysprofiili seuraavissa palveluissa: