Fonecta.fi

Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy

Tarvitsetko yrityksen taloustiedot?

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja olemme siten sitoutuneet noudattamaan hyvää asianajotapaa. Palvelemme yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä.

Osuma.fi -arvostelut Arvioi yritys

* / 10 Yrityksestä ei vielä ole arvioita.

Muut lisätiedot

Avaintiedot

  • Perhe- ja perintöasiat
  • Sopimusasiat
  • Riita-asiat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Rikosasiat
  • Oikeudenkäynnit
  • Ulkomaalaisasiat

Aihealue

Lakiasiat

Hakusanat

asianajotoimisto, asianajotoimistot, asianajotoimistoja, asianajaja, asianajajat, asianajajia, avioehto, avioero, ositus, lapsen tapaamisoikeus, lasten huoltajuus, tapaamisoikeudet, lapsen elatus, elatusapu, testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako, osakassopimus, osakassopimukset, työsopimus, työsopimukset, johtajasopimus, johtajasopimukset, salassapitosopimus, salassapitosopimukset, kilpailukieltosopimus, kilpailukieltosopimukset, yhteistyösopimus, yhteistyösopimukset, vuokrasopimus, vuokrasopimukset, urakkasopimus, urakkasopimukset, asuntokaupan purku, kiinteistökaupan purku, sopimusrikkomus, sopimusrikkomukset, potilasvahinko, potilasvahingot, esinevahinko, esinevahingot, vahinko, vahingot, rikosasiat, rikosilmoitus, lähestymiskielto, riita-asiat, talokauppariita, rikosvahinkojen periminen, saatavien perintä, oikeudenkäynti, oikeudenkäynnit, lakimies, lakiasiat