Fonecta.fi

Environ Corporation Finland Oy

Tarvitsetko yrityksen taloustiedot?

Toimistomme tarjoaa ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuskonsultointipalveluja monikansallisille konserneille, sijoittajille, rahoittajille, asianajotoimistoille ja M & A -neuvonantajille kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian alueella.

Asiakkaillemme koordinoimme Pohjoismaissa EHS -konsultointipalveluja kaikkialla maailmassa laajan toimistoverkkomme kautta. Olemme määrittäneet ympäristövastuita ja investointitarpeita jo yli 10 vuoden ajan.

Kaikki ENVIRON -konsernin palvelut ovat saatavissa Helsingin toimiston kautta:

- Lakien- ja määräystenmukaisuus ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa

- Maaperän, pohjaveden ja sedimenttien pilaantuneisuustutkimukset

- Pilaantuneen maaperän, pohjaveden ja sedimenttien kunnostus

- Pilaantuneiden maiden ja pohjaveden riskinarviointi ja -hallinta

- Rakennusten ja rakenteiden ympäristöriskit

- Strateginen neuvonta ympäristöasioissa ja konsernin ympäristöjohtaminen

- Ympäristö -due diligence

- Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

- Ympäristölupamenettely

- Ympäristövaikutusten arviointi

Osuma.fi -arvostelut Arvioi yritys

* / 10 Yrityksestä ei vielä ole arvioita.

Muut lisätiedot

Avaintiedot

  • Ympäristö - due diligence
  • Neuvontaa ja koulutusta: Ympäristöjohtaminen, työterveysjohtaminen, työturvallisuusjohtaminen
  • Lait ja määräykset ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa
  • Teemme ympäristövaikutusten arviointeja ja kartoitamme rakennusten ja rakenteiden ympäristöriskit
  • Maaperän, pohjaveden ja sedimenttien pilaantuneisuustutkimukset
  • Ympäristölupamenettelyasiat
  • Pilantuneen maaperän, pohjaveden ja sedimenttien riskinarvioinnit- ja hallinta, kunnostustyöt

Aihealue

Konsultointi

Hakusanat

ympäristökonsultointia, ympäristökonsultointi, ympäristökonsultoinnit ympäristökoulutus, ympäristökoulutusta, ympäristökoulutukset ympäristösuunnittelu, ympäristösuunnittelua, ympäristösuunnittelut työturvallisuus, työturvallisuutta, neuvontapalvelu, neuvontapalvelua, neuvontapalvelut, maaperätutkimus, maaperätutkimusta, maaperätutkimukset, pohjavesitutkimus, pohjavesitutkimuksia, pohjavesitutkimukset, ympäristöauditointia, ympäristökartoitus, ympäristökonsultointitoimisto, ympäristöriskien kartoitus, ympäristöauditointi, PIMA-palvelut, ympäristösuunnittelua, ympäristötutkimusta, riskienhallinta, riskienhallintaa, työterveyskonsultointi, työterveyskonsultointia, työterveyskonsultoinnit, pilantuneisuustutkimus, ympäristövastuu, ympäristölupa-asiat, ympäristöjohtaminen, työterveysjohtaminen, lakiasiat, arvioinnit, arviointia, ympäristökartoitusta, EDD-palvelut, ympäristökonsultointia, ympäristökonsultointi, ympäristökonsultoinnit ympäristökoulutus, ympäristökoulutusta, ympäristökoulutukset ympäristösuunnittelu, ympäristösuunnittelua, ympäristösuunnittelut, työturvallisuusjohtaminen, työterveysjohtaminen, neuvontapalvelu, neuvontapalvelua, neuvontapalvelut, maaperätutkimus, maaperätutkimusta, maaperätutkimukset, pohjavesitutkimus, pohjavesitutkimuksia, pohjavesitutkimukset, ympäristöasiat, työterveysasiat, työturvallisuusasiat, ympäristöselvitys, ympäristöselvitykset